Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 100/2019/QH14 hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Số hiệu: 100/2019/QH14 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 27/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Sẽ sớm ban hành bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 100/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng, các Bộ, ngành liên quan:

- Khẩn trương ban hành bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng; thúc đẩy hình thành và phát triển nền tảng truyền thông xã hội trong nước, có chính sách phát triển các doanh nghiệp số Việt Nam;

- Thực hiện chuyển đổi số quốc gia, kinh tế số, bảo đảm công bằng giữa các doanh nghiệp trong nước và  doanh nghiệp nước ngoài;

“Với nội dung này tại Nghị quyết của Quốc hội, hi vọng rằng chúng ta sẽ sớm có bộ tắc ứng xử trên không gian mạng. Bởi Luật An ninh mạng đã có hiệu lực từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa có bất cứ văn bản quy phạm nào hướng dẫn nó khiến không ít người dân cảm thấy hoang mang vì không biết hành vi của mình vi phạm pháp luật hay không” – Đây là ý kiến của Luật sư Nguyễn Thụy Hân, Phụ trách mạng Cộng Đồng Ngành Luật của LawSoft.

- Sớm sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

- Sớm ban hành văn bản quy định về xử lý vấn đề tin giả, về bảo vệ thông tin cá nhân; kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các loại tội phạm trên không gian mạng;

- Tiếp tục triển khai các giải pháp hiệu quả để xử lý tình trạng “sim rác”, “tin nhắn rác”, “cuộc gọi rác”…

Xem thêm chi tiết tại Nghị quyết 100/2019/QH14 (được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2019).

QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 100/2019/QH14

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

VỀ HOẠT ĐỘNG CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 8, QUỐC HỘI KHÓA XIV

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân s87/2015/QH13;

Trên cơ sở kết quả chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quc hội khóa XIV;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Quốc hội ghi nhận các kết quả đạt được và giải pháp, cam kết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành tập trung thực hiện các giải pháp, khắc phục những hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được chất vấn, cụ thể như sau:

1. Đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Xây dựng và trin khai Chương trình mục tiêu quc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 gắn với phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân khu vực nông thôn. Nghiên cu rà soát, sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí quốc gia về xã, huyện nông thôn mới và Tiêu chí xã, huyện nông thôn mới kiểu mẫu phù hợp với điều kiện thực tế từng vùng, miền. Có giải pháp hiệu quả thu hẹp khoảng cách về kinh tế - xã hội giữa các vùng, miền trong xây dựng nông thôn mới; có chính sách phù hợp hỗ trợ cho các xã, thôn, bản thuộc vùng căn cứ kháng chiến, an toàn khu, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

- Đẩy nhanh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị; rà soát quy mô, cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng vùng, gắn với nhu cầu thị trường; phát triển sản xuất theo hướng hữu cơ, thân thiện môi trường; tập trung phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản; ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, đầu tư vào khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa; thúc đẩy thành lập và nhân rộng các mô hình hp tác xã nông nghiệp, mô hình mỗi địa phương một sản phẩm hoạt động hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm nông nghiệp và khuyến khích phát triển các sản phẩm bảo hiểm mới phù hợp với các loại hình sản xuất và sản phẩm nông nghiệp.

- Chú trọng phát triển thị trường trong nước, duy trì và phát triển thị trường truyền thống, chủ động tìm kiếm thị trường mới, tiềm năng; tích cực triển khai thực hiện các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên; tiếp tục đàm phán, tháo gỡ rào cản kỹ thuật, thương mại trong xuất khẩu nông, lâm, thủy sản; xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp, nhất là gạo, trái cây và một số nông sản chủ lực khác; chuyển mạnh từ xuất khẩu tiểu ngạch sang xuất khẩu chính ngạch.

- Kịp thời ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Chăn nuôi; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020 (giai đoạn 2008-2018) và định hướng phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020- 2030, tầm nhìn 2040; rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách thúc đẩy phát triển ngành chăn nuôi bền vững; kiện toàn, củng cố hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp theo quy định của Luật Thú y, nhất là tại cơ sở; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi; đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ chống dịch bệnh, xử lý nghiêm các hành vi trục lợi từ chính sách; làm tốt công tác tái đàn sau dịch bệnh; đẩy mạnh việc xây dựng, hình thành các vùng, cơ sở, chuỗi sản xuất, chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo đảm nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển ngành thủy sản bền vững; ban hành Chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2030, tm nhìn đến năm 2045; đy mạnh khai thác xa bờ, cơ cấu li hoạt động khai thác, phương tiện đánh bắt phù hợp với trữ lượng nguồn lợi thủy sản; hiện đại hóa đội tàu cá, tàu hậu cần nghề cá xa bờ và công nghệ khai thác, bảo quản, chế biến sản phẩm; tập trung quy hoạch vùng nuôi, trồng thủy sản, chú trọng phát triển nghề nuôi biển; tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng ngành thủy sản, đặc biệt là cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và hạ tầng phục vụ nuôi biển. Sm tháo gỡ khó khăn cho ngư dân trong hỗ trợ đóng tàu; xử lý nghiêm các hành vi trục lợi từ chính sách. Tăng cường ngăn chặn việc khai thác hải sản bất hợp pháp.

2. Đối với lĩnh vực công thương

- Triển khai hiệu quả Chiến lược xuất, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011- 2020, định hướng đến năm 2030; xây dựng, ban hành Chiến lược xuất, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2020-2030; tiếp tục đơn giản hóa, công khai, minh bạch thủ tục hành chính trong hoạt động xuất, nhập khẩu; đẩy nhanh việc xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và khu vực; đổi mới phương thức xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, hạn chế tình trạng phụ thuộc vào một số thị trường nhất định; đẩy mạnh xây dựng thương hiệu hàng hóa Việt Nam và hỗ trợ các doanh nghiệp bảo vệ thương hiệu trên thị trường quốc tế; thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại, hỗ trợ xử lý kịp thời các tranh chấp thương mại, cảnh báo, cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp xuất khẩu, bảo vệ các ngành sản xuất trong nước phù hợp với các quy định và thông lệ quốc tế; tiếp tục đàm phán, ký kết và tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên.

- Khẩn trương ban hành đầy đủ các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Cạnh tranh; rà soát, tổng kết, đánh giá, hoàn thiện pháp luật về quản lý thị trường, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; sớm ban hành quy định về cách xác định hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam; giám sát chặt chẽ việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, xử lý nghiêm việc lợi dụng, giả mạo xuất xứ Việt Nam; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng quản lý thị trường; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, tiếp tay cho gian lận thương mại; phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý thị trường và cơ quan chức năng ở địa phương trong việc kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa có nội dung vi phạm chủ quyền quốc gia; quản lý, giám sát chặt chẽ chất lượng hàng hóa kinh doanh trên mạng, hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về thương mại điện tử; xây dựng hệ sinh thái cho thương mại điện tử và kinh tế số; nâng cao chất lượng, khả năng cnh tranh của thị trường thương mại điện tử Việt Nam; năm 2020, ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025.

- Năm 2020, hoàn thành Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; năm 2021, hoàn thành Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch và Luật Điện lực, bảo đảm phát triển cân đối nguồn điện giữa các vùng, miền, giữa nguồn và lưới điện; khẩn trương rà soát, xử lý những bất cập trong quy hoạch, đầu tư và vận hành các dự án điện, đặc biệt là các dự án điện mặt trời; đề xuất cơ chế, giải pháp để sớm đưa vào vận hành các dự án điện trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030 bị chậm tiến độ, bảo đảm an ninh năng lượng, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong năm 2020 và các năm tiếp theo, không để xảy ra thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt; tập trung các nguồn lực, giải pháp về công nghệ để xây dựng, nâng cấp lưới điện truyền tải, trạm biến áp; khẩn trương hoàn thiện các quy định để huy động nguồn lực xã hội tham gia xây dựng hệ thống truyền tải điện đồng bộ với phát triển nguồn điện; năm 2020, mở rộng thị trường bán buôn điện cạnh tranh, thí điểm để chủ đầu tư các nhà máy điện gió và điện mặt trời bán điện trực tiếp cho khách hàng, tiến tới hình thành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh vào năm 2023; khẩn trương kiểm tra, đánh giá để có cơ sở nghiên cứu sửa đổi quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và cơ cấu biểu giá bán lẻ điện hợp lý; nghiên cứu, sửa đổi quy trình bán điện mặt trời đối với các hộ ở vùng nông thôn; tiếp tục huy động nguồn lực triển khai chương trình cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo.

- Tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đổi mới công nghệ, phát triển cơ khí chế tạo; phát triển và nâng cao năng lực doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ; ưu tiên sử dụng sản phẩm cơ khí chế tạo trong nước; tập trung hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các dự án cơ khí chế tạo, sản xuất linh kiện, máy nông nghiệp và sản phẩm phụ trợ phục vụ phát triển nông nghiệp, ngư nghiệp.

3. Đối với lĩnh vực nội vụ

- Tiếp tục thực hiện theo lộ trình việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo chủ trương của Đảng và Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống cơ quan nhà nước, làm cơ sở sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, tinh giản biên chế và thực hiện cải cách tiền lương.

- Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức, phù hợp với các nội dung theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; rà soát, hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, nhất là quy định về trình độ tin học, ngoại ngữ trong tuyển dụng, thi, xét nâng ngạch, thăng hng viên chức, bổ nhiệm, bổ nhim li nhằm bảo đảm đánh giá đúng trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức và phù hợp với thực tiễn, gắn với vị trí việc làm; nghiên cứu chính sách ưu tiên trong tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số. Trong năm 2020, sơ kết, đánh giá Đề án thí điểm thi tuyển vào các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, Sở, phòng để sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật trong công tác cán bộ; xử lý nghiêm các sai phạm, xem xét thay thế kịp thời cán bộ, công chức, viên chức tham nhũng, vi phạm các quy định trong thực thi công vụ, không đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

- Trong năm 2019, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục; có phương án, lộ trình bố trí, sắp xếp và bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức diện dôi dư.

- Thực hiện nghiêm túc các mục tiêu cụ thể theo từng giai đoạn đối với việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Rà soát, sửa đổi các định mức về số học sinh, số giáo viên trên 01 lớp học, số nhân viên y tế trên 01 giường bệnh phù hợp theo điều kiện của từng vùng, miền và cân đối giữa nông thôn với đô thị, giữa miền núi với đồng bằng, bảo đảm mục tiêu người học phải có giáo viên, người bệnh phải có nhân viên y tế. Năm 2019, xử lý dứt điểm những bất cập về hợp đồng đối với giáo viên và nhân viên y tế; chỉ đạo sát sao đối với việc thực hiện tinh giản số lượng người làm việc trong ngành giáo dục, y tế hưởng lương từ ngân sách nhà nước, song vẫn phải bảo đảm đủ khả năng cung cấp các dịch vụ công thiết yếu cho xã hội.

4. Đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông

- Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Luật Báo chí năm 2016; tiếp tục khẩn trương triển khai Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Khẩn trương ban hành quy định của pháp luật để quản lý hoạt động của tạp chí điện tử; phân định rõ tính chất chuyên ngành, định kỳ của tạp chí; rà soát, chấn chỉnh hoạt động liên kết giữa các tổ chức, doanh nghiệp với cơ quan báo chí; trong năm 2020, ban hành hướng dẫn về liên kết trong hoạt động báo chí.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ quản, tổng biên tập trong việc quản lý văn phòng đại diện, cơ quan thường trú, phóng viên và nội dung thông tin; chú trọng công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp người làm báo; tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát chặt chẽ các điều kiện về cấp phép trong lĩnh vực báo chí, việc thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, quy định của pháp luật về báo chí; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm của cơ quan chủ quản, tổng biên tập trong việc để xảy ra vi phạm; thiết lập và phát triển đường dây nóng phản ánh sai phạm trong hoạt động báo chí tại địa phương; có biện pháp bảo vệ và phát huy vai trò của báo chí trong phát hiện, đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, vi phạm pháp luật.

- Tăng cường hiệu quả công tác quản lý thông tin điện tử, đặc biệt là các trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội; xử lý nghiêm tình trạng trang thông tin điện tử tổng hợp hoạt động như cơ quan báo chí; rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật về an ninh mạng; chủ động phối hợp, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới trong việc xác định danh tính người sử dụng dịch vụ, xử lý các thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc, thông tin mạo danh, tin giả; chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng, báo chí; có giải pháp ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm việc lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc chủ trương, đường lối và phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, lừa đảo, đánh bạc, quảng cáo không đúng sự thật, thông tin gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân; sớm ban hành văn bản quy định về xử lý vấn đề tin giả, về bảo vệ thông tin cá nhân; kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các loại tội phạm trên không gian mạng; tiếp tục triển khai các giải pháp hiệu quả để xử lý tình trạng “sim rác”, “tin nhắn rác”, “cuộc gọi rác”.

- Khẩn trương ban hành bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng; thúc đẩy hình thành và phát triển nền tảng truyền thông xã hội trong nước; có chính sách phát triển các doanh nghiệp số Việt Nam; thực hiện chuyển đổi số quốc gia, kinh tế số, bảo đảm công bằng giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài; sớm sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

- Xây dựng Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 và Chiến lược quốc gia về dữ liệu đáp ứng yêu cầu xã hội; tiếp tục phát triển nền tảng tích hp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; đầu năm 2020, ban hành quy định về kết nối và chia sẻ dữ liệu dùng chung; tiếp tục nghiên cứu, ban hành hướng dẫn triển khai mô hình thành phố thông minh; năm 2020 hình thành bộ mã bưu chính đến địa chỉ, hỗ trợ cho thương mại điện tử và kinh tế số.

Điều 2

1. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết, báo cáo Quốc hội tại các kỳ họp sau.

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Quc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2019.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Thị Kim Ngân

THE NATIONAL ASSEMBLY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

Resolution No. 100/2019/QH14

Hanoi, November 27, 2019

 

RESOLUTION

ON INTERPELLATIONS IN 8TH SESSION OF 14TH NATIONAL ASSEMBLY

THE NATIONAL ASSEMBLY

Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to the Law on Supervisory Activities of the National Assembly and People’s Councils No. 87/2015/QH13;

On the basis of the conclusion of and replies to interpellations in the 8th session of the 14th National Assembly;

HEREBY RESOLVES:

Article 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Agriculture and rural development

- Efficiently implement Resolution No. 32/2016/QH14 dated November 23, 2016 on improvement of implementation of national target program for new rural development in connection with restructuring of agriculture sector. Develop and launch a national target program for new rural development for the 2021 - 2025 period in connection with sustainable development, adaptation to climate change and enhancement of material and spiritual life of rural population. Study, review and amend the national criteria for new rural communes and districts and criteria for model new rural communes and districts as suitable to the circumstances of each region. Devise solutions for narrowing the socio-economic gap between regions in new rural development; formulate appropriate assistance policies for communes located in former resistance force bases and communes formerly under control of the resistance force that have socio-economic difficulties or exceptional socio-economic difficulties.

- Accelerate restructuring of the agriculture sector towards establishment of centralized and large-scale goods manufacture zones and manufacturing based on the value chain; review the suitability between the scale and structure of crop and livestock production and the potential and advantages of each region in connection with market’s demands; strive for organic and eco-friendly production; focus on development of the agro-forestry-fishery product processing industry; promulgate incentive policies and mechanisms for enterprises to invest in and apply high technology in agriculture and to invest in mountainous areas and remote and isolated areas; facilitate establishment and expansion of agricultural cooperatives and improve performance of the “one locality, one product” model; boost agricultural insurance and encourage new insurance products appropriate to new forms of production and agricultural products.

- Focus on development of the domestic market, maintenance and promotion of long-established markets and search for new potential markets; actively implement free trade agreements to which Vietnam is a signatory; continue to negotiate and remove technical and commercial barriers concerning agro-forestry-fishery export; develop brand identity and enhance value of agricultural products, especially rice, fruit and some other key agro products; and vigorously shift from border trade to formal export.

- Promptly promulgate documents elaborating on the Law on Animal Husbandry; summarize and evaluate performance of the strategy for development of the animal husbandry sector by 2020 (2008 - 2018) and provide orientations to development of animal husbandry for the 2020 - 2030 period with a vision towards 2040; review and amend policies for sustainable animal husbandry; strengthen veterinary authorities at all levels according to regulations in the Law on Veterinary Medicine, especially at grassroots level; take precautions against infectious diseases, especially African Swine Fever, in a robust and consistent manner; facilitate assistance for control of infectious diseases and strict punishment of policy profiteering; ensure post-epidemic repopulation; promote establishment of disease-free and  food-safety-certified livestock production chains, zones and establishments, meeting domestic and export demands.

- Review and amend incentive policies and mechanisms for sustainable fishery development; promulgate a strategy for development of the fishery sector by 2030 with a vision towards 2045; boost offshore fishing and make changes to fishing activities and equipment based on reserve of aquatic resources; modernize commercial fishing vessels and fishing, preservation and processing technologies; focus on planning of aquaculture areas and development of offshore aquaculture; prioritize resources for fishery infrastructure, especially fishing ports, asylum harbors and infrastructure for offshore aquaculture. Promptly resolve difficulties concerning construction of commercial fishing vessels for fishermen and strictly punish policy profiteering. Enhance prevention of illegal fishing.

2. Industry and trade

- Efficiently implement the strategy for import and export for the 2011 - 2020 period with vision towards 2030; formulate and promulgate a 2020 - 2030 import and export strategy; continue to simplify and publish administrative procedures concerning import and export; accelerate development and application of national standards for import and export in compliance with international and regional standards; renovate trade promotion methods, diversify export markets and prevent dependence on certain markets; boost branding for Vietnamese products and assist enterprises with protecting their brands in international markets; implement trade remedies, promptly resolve trade disputes, give warnings and information to exporting enterprises, and protect domestic manufacturing industries in compliance with international practice and regulations; continue to negotiate, sign and launch plans for implementation of free trade agreements to which Vietnam is a signatory efficiently.

- Urgently promulgate documents adequately elaborating on the Competition Law; review, amend and complete laws on market surveillance and protection of consumer’s rights; promptly promulgate regulations on determination of Vietnamese goods or goods of Vietnamese origin; strictly supervise issuance of certificates of origin, and seriously handle origin frauds; enhance capacity and performance of market surveillance forces; tighten discipline imposed upon official business, and prevent misconduct, corruption and complicity in commercial frauds; closely cooperate with market surveillance forces and local authorities in inspection and control of the market and prevention of contraband, forbidden goods, counterfeit goods, poor-quality goods, goods with unclear origin and goods whose contents violate national sovereignty; strictly manage and monitor quality of goods sold online and multi-level marketing businesses. Complete policies and laws on e-commerce; create an ecosystem for e-commerce and digital economy; improve quality and competitiveness of Vietnam’s e-commerce market; in 2020, promulgate a master plan for national e-commerce development for the 2021 - 2025 period.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Continue to formulate incentives policies and mechanisms for technological renovation and development of mechanical engineering; enhance capacity of enterprises engaging in ancillary industries; prioritize domestic use of mechanical engineering products; focus on targeted and effective support for projects on mechanical engineering and manufacturing of components, agricultural machinery and auxiliary products of service to agricultural and fishery development.

Continue to reorganize, downsize and restructure high-ranking official, official and public employee forces according to the Communist Party’s guidelines and Resolution No. 56/2017/QH14 of the National Assembly. Accelerate establishment of the system of public administration work positions, which shall serve as the basis for employment of high-ranking officials, officials and public employees, downsizing and wage reform.

- Amend and promulgate regulations on employment, appointment, re-appointment, resignation, dismissal and evaluation of high-ranking officials, officials and public employees in accordance with the Law on amendment to a number of Articles of the Law on High-Ranking Officials and Officials and Law on Public Employees; review and complete regulations on standards and requirements for degrees and certificates, especially regulations on computer science qualifications and foreign language qualifications for employment, rank/title promotion examination and selection, appointment and re-appointment, to ensure accurate evaluation of qualifications and capacity of high-ranking officials, officials and public employees and suit the current situation; and study policies on preferential treatment in recruitment, training and employment of high-ranking officials, officials and public employees of ethnic minorities. In 2020, make a preliminary summary and evaluation of the pilot scheme for recruitment examinations for leadership or managerial titles at department level to promptly promulgate guidelines. Increase inspection of compliance with laws on official management; strictly handle violations, and promptly replace high-ranking officials, officials and public employees involved in corruption, violating regulations on conduct of official business or failing to meet their work position’s requirements.

- In 2019, finish basic organization of district- and commune-level administrative units in a closely connected and proper manner; and provide plans and roadmaps for assignment and protection of the rights of high-ranking officials, officials and public employees made redundant.

- Achieve specific targets for renovation of organization of public service providers and management and improvement of capacity and performance thereof for each period of time. Review and adjust numbers of students and teachers per class and number of health care workers per bed in a manner that befits each region’s situation, the balance between rural and urban areas and the balance between mountainous areas and deltas, ensuring availability of teachers and health care workers. In 2019, completely resolve problems concerning contracts of teachers and health care workers; and give detailed directions for downsizing of state educational and health workers in a manner that ensures provision of essential public services.

4. Information and communications

- Summarize and evaluate implementation of the 2016 Press Law; continue to urgently implement the plan for national press management and development by 2025. Urgently promulgate regulations of laws to manage electronic magazines; ascertain the technical and periodical characteristics of magazines; review and rectify cooperation between organizations/enterprises and press agencies; and, in 2020, promulgate guidelines for press cooperation.

- Promote the role and responsibilities of supervisory authorities and chief editors for management of representative offices, reporters and contents; focus on enhancing knowledge, skills and professional ethics of journalists; increase inspection of eligibility for press licenses; compliance with press principles, objectives and regulations of laws; strictly handle violations against laws and professional ethics, and hold supervisory authorities and chief editors accountable for such violations; establish and develop local compliance hotlines for reporting violations against press laws; provide protection and boost the press’s role in detection, prevention and control of corruption, wastage and violations against the law.

- Improve management of digital information, especially news aggregator websites and social networks; strictly handle news aggregator websites that operate as press agencies; review and complete laws on cybersecurity; proactively cooperate with cross-border service providers in identification of service users, handling of false, harmful or impostor information; rectify online and press advertising; produce solutions to prompt and strict handling of misuse of social networks to distort the Communist Party’s guidelines/ideology or state policies/laws, commit fraud, gamble, place misleading advertisements, distribute information that affects public order and security or damages dignity/reputation of regulatory bodies, organizations and individuals; promptly promulgate documents on misinformation handling and personal information protection; promptly detect, control and handle cybercrime strictly; and continue to efficiently handle pre-activated SIM cards, spam messages and spam calls.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Develop a strategy for development of e-Government for the 2021 - 2025 period with a vision towards 2030 and a national strategy for data of service to social demands; continue to develop national data sharing and integration platforms; at the beginning of 2020, promulgate regulations on connection and sharing of shared data; continue to study and promulgate guidelines for implementation of the smart city model; and, in 2020, assign postal codes to individual addresses to support e-commerce and digital economy.

Article 2

1. The Government, Prime Minister, relevant ministries and regulatory bodies, and People's Councils and People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall implement this Resolution intra vires and report to the National Assembly in the following sessions.

2. The Standing Committee of the National Assembly, Ethnic Minorities Council, affiliates of the National Assembly, Delegations of the National Assembly Deputies and National Assembly deputies shall supervise the implementation of this Resolution intra vires.

This Resolution was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 14th legislature, 8th session, on November 27, 2019.

 

 

THE CHAIRWOMAN OF THE NATIONAL ASSEMBLY
Nguyen Thi Kim Ngan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.026

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.20.185
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!