Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 2018 về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng

Số hiệu: 10/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Đàm Văn Eng
Ngày ban hành: 12/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 12 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 109/TTr-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng gồm các nội dung sau:

1. Giám sát tại các kỳ họp:

1.1. Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng và cả năm 2019 của tỉnh; các báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các báo cáo khác theo quy định của Luật;

1.2. Giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh và Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của Luật.

2. Giám sát chuyên đề:

2.1. Giám sát tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2017, năm 2018.

2.2. Giám sát việc sử dụng kinh phí sự nghiệp kiến thiết thị chính và kinh phí sự nghiệp môi trường giai đoạn 2016 - 2018.

2.3. Giám sát kết quả thực hiện việc nghiên cứu và ứng dụng các dự án, đề tài khoa học và công nghệ sử dụng kinh phí từ Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015 - 2018.

2.4. Giám sát tình hình quản lý, mua sắm, sử dụng thiết bị dạy học theo chương trình mục tiêu quốc gia đối với ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn toàn tỉnh Cao Bằng từ năm 2016 đến năm 2018.

2.5. Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế đối với các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ năm 2016 đến năm 2018.

2.6. Giám sát việc chấp hành pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và công tác xử lý hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

2.7. Giám sát tình hình giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo từ năm 2016 đến năm 2018 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; tình hình giải quyết các kiến nghị của cử tri năm 2018.

2.8. Giám sát kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn từ 2014 - 2018;

2.9. Giám sát các chương trình, dự án di dân ra khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã được đầu tư xây dựng từ năm 2010 đến nay.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2020.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đàm Văn Eng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 2018 về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


346

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.106.44