Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 12 ban hành

Số hiệu: 09/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Văn Chúm
Ngày ban hành: 19/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 12
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 09/2008/NQ-HĐND

Quận 12, ngày 19 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 12
KHÓA III, KỲ HỌP LẦN THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết về tình hình nhiệm vụ kinh tế - xã hội của quận năm 2007;
Xét Tờ trình số 83/TTr-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân quận về Chương trình hoạt động giám sát năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận 12, khóa III, nhiệm kỳ 2004 - 2009,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân quận giám sát tại các kỳ họp:

- Giám sát việc thực hiện Chủ đề năm 2009 do thành phố phát động.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân trực tiếp giám sát:

1. Giám sát về việc thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách năm 2009.

2. Giám sát về tình hình chấp hành pháp luật, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và biện pháp khắc phục một số hạn chế trong năm 2008 của các cơ quan tư pháp.

Điều 3. Các Ban Hội đồng nhân dân quận trực tiếp giám sát:

1. Ban Pháp chế:

- Giám sát công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận.

- Giám sát công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại các phường trên địa bàn quận

- Giám sát việc thực hiện chương trình cải cách hành chính theo cơ chế một cửa liên thông quận - phường.

2. Ban Kinh tế - Xã hội:

- Giám sát công tác quy hoạch hẻm giới theo Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Giám sát công tác lập quy hoạch điều chỉnh và công bố quy hoạch.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

- Trên cơ sở chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận, đồng thời căn cứ vào nhiệm vụ quyền hạn được Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quy định. Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban của Hội đồng nhân dân quận chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện.

- Thường trực Hội đồng nhân dân quận tổ chức thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận; điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của hai Ban; hướng dẫn các đại biểu trong việc thực hiện hoạt động giám sát.

- Các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm phối kết hợp tạo mọi điều kiện thuận lợi để Thường trực, hai Ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân quận tiến hành hoạt động giám sát; chuẩn bị báo cáo và cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Thường trực, hai Ban, đại biểu Hội đồng nhân dân quận.

- Định kỳ 6 tháng hoặc sau khi kết thúc các cuộc giám sát, Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân có báo cáo kết quả đến lãnh đạo cấp trên, Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Tại kỳ họp giữa năm và cuối năm 2009 Thường trực và hai Ban của Hội đồng nhân dân quận có trách nhiệm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình giám sát trong năm 2008.

Nghị quyết đã được thông qua Hội đồng nhân dân quận tại kỳ họp lần thứ 16 vào ngày 19 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Chúm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 12 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.173

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36