Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về việc tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 của Quận 8 do Hội đồng nhân dân Quận 8 ban hành

Số hiệu: 08/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Hữu Tâm
Ngày ban hành: 13/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 8
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 08/2007/NQ-HĐND

Quận 8, ngày 13 tháng 07 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007 CỦA QUẬN 8

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 8 KHÓA IX - KỲ HỌP LẦN THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận 8 khóa IX kỳ họp lần thứ 8;
Qua báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 8 về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2007 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007; báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2006 và tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2007; báo cáo thẩm tra của 2 Ban Hội đồng nhân dân quận 8 và nghe phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 8;
Hội đồng nhân dân quận 8 khóa IX, kỳ họp lần thứ 10 thảo luận và thống nhất
,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với các báo cáo đã trình bày tại kỳ họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007; báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2006 và tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2007.

Điều 1. Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2007

Hội đồng nhân dân quận 8 đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2007 trên các mặt như sau:

1. Lĩnh vực kinh tế:

- Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện 1.535,331/3.444,813 tỷ đồng, đạt 44,56% chỉ tiêu kế hoạch năm và tăng 26,81% so cùng kỳ năm 2006.

- Tổng doanh thu thương mại - dịch vụ thực hiện là 6.015,87/10.217 tỷ đồng, đạt 58,88% kế hoạch năm và tăng 195,58% so cùng kỳ năm 2006.

- Kim ngạch xuất khẩu thực hiện 36,316/70,341 triệu USD, đạt 51,62% kế hoạch năm.

- Kim ngạch nhập khẩu thực hiện 37,569/94,794 triệu USD, đạt 39,63% kế hoạch năm.

2. Lĩnh vực tài chính, thuế:

Thu ngân sách Nhà nước 106,248 tỷ đồng, đạt 46,51% dự toán năm, tăng 22,30% so với cùng kỳ; chi ngân sách 105,253 tỷ đồng, đạt 49,87% dự toán năm (trong đó thuế công thương nghiệp thực hiện đạt 44,15% dự toán năm, tăng 50,19% so cùng kỳ năm 2006).

3. Lĩnh vực quản lý đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản:

Tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp và khởi công mới, nhất là các công trình bằng nguồn vốn phân cấp cho quận; cơ bản hoàn thành công tác bố trí tái định cư cho các hộ đang tạm cư trong thời gian dài theo Nghị quyết số 57/2006/NQ-HĐND ngày 26 tháng 9 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố, Chỉ thị số 32/2006/CT-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố; trật tự kỷ cương trong công tác quản lý trật tự đô thị, nhất là trật tự xây dựng thực hiện kiên quyết hơn.

Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn thực hiện 29,054 tỷ đồng, đạt 37,98% kế hoạch; trong đó vốn ngân sách thành phố 15,119 tỷ đồng (đạt 31,38% kế hoạch), vốn ngân sách thành phố phân cấp 12,878 tỷ đồng (đạt 55,10% kế hoạch), vốn ngân sách quận 1,057 tỷ đồng (đạt 20,91% kế hoạch).

4. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

Tập trung chỉ đạo và đạt được những kết quả khả quan: tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp hỗ trợ kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đã giảm 1.231/chỉ tiêu 1.500 hộ nghèo, vận động Quỹ Xóa đói giảm nghèo được 283.084.500 đồng/280.000.000 đồng, đạt tỷ lệ 101,10%; giải quyết việc làm cho 4.165/8500 lao động, đạt 49,00% kế hoạch năm; đã trao tặng 06 căn nhà tình nghĩa tại phường 5, hỗ trợ xây dựng 02 căn nhà tình nghĩa của 02 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ở phường 3 và 5; khẩn trương hoàn thành 09 căn nhà tình nghĩa tại phường 3 và 7 để trao tặng trong tháng 7 năm 2007. Triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống tái phát dịch cúm gia cầm (H5N1), dịch bệnh lở mồm long móng. Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân tập trung tăng cường giáo dục truyền thông nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống các loại dịch bệnh, nhất là bệnh sốt xuất huyết. Về giáo dục, kết thúc năm học ở bậc tiểu học học sinh tốt nghiệp đạt 99,97%; ở bậc trung học cơ sở học sinh tốt nghiệp đạt 99,10%, trong đó tỷ lệ học sinh khá - giỏi đạt 55 - 68,5%; hiệu suất đào tạo bậc tiểu học đạt 95,61% (chỉ tiêu 95%) và bậc trung học cơ sở đạt 75% (chỉ tiêu 78%); công tác phổ cập giáo dục, có 9/16 phường đạt chuẩn phổ cập bậc trung học. Công tác quản lý người sau cai nghiện có nhiều cố gắng.

5. Lĩnh vực quốc phòng và an ninh:

Tình hình quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định, phạm pháp hình sự có chiều hướng giảm; việc chấp hành trật tự giao thông đô thị của một bộ phận nhân dân có chuyển biến, tai nạn giao thông giảm. Thực hiện Chương trình mục tiêu 3 giảm có tập trung giải quyết trọng điểm về ma túy trên địa bàn phường 12, 14.

6. Về xây dựng chính quyền:

Chương trình cải cách hành chính tiếp tục tạo được sự tin tưởng của đa số tổ chức và công dân. Tiếp tục kiện toàn, xây dựng và sắp xếp bộ máy, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ. Tập trung chỉ đạo công tác điều chỉnh nhân sự, luân chuyển, phê duyệt các chức danh cán bộ.

Công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được các cơ quan, đơn vị, 16 phường triển khai nghiêm túc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại chưa đạt so với yêu cầu nghị quyết kỳ họp lần thứ 8 Hội đồng nhân dân quận đã đề ra như: công tác di dời, giải phóng mặt bằng ở một số dự án chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch; công tác đầu tư xây dựng, quyết toán công trình còn chậm, công tác quản lý xây dựng, đất đai, trật tự lòng lề đường còn hạn chế, tình hình tội phạm cướp giật, tội phạm ma túy còn diễn biến phức tạp...

Điều 2. Nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007

Trên cơ sở nhận định đánh giá như trên, ngoài nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu đã được nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân quận, trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, an ninh và quốc phòng năm 2007; Hội đồng nhân dân quận 8 yêu cầu Ủy ban nhân dân quận 8 tập trung chỉ đạo:

- Tổ chức triển khai việc lập dự toán ngân sách và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.

- Tăng cường công tác thu thuế năm 2007, đặc biệt là công tác ủy nhiệm thu tại các phường đạt kết quả cao nhất. Chỉ đạo công tác tuyên truyền pháp luật về thuế và Luật Quản lý thuế, kiên quyết trong công tác xử lý nợ đọng thuế. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thuế công - thương nghiệp.

- Có biện pháp thực hiện hiệu quả trong công tác quy hoạch, khắc phục tình trạng chậm, cản trở sự phát triển, đầu tư trên địa bàn quận.

- Tổ chức sơ kết công tác tái định cư cho các hộ đang tạm cư trong thời gian dài theo Nghị quyết số 57/2006/NQ-HĐND ngày 26 tháng 9 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố và Chỉ thị số 32/2006/CT-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; giải quyết dứt điểm những tồn tại theo đúng tiến độ quy định của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, phấn đấu hoàn thành các công trình ghi vốn khởi công mới.

- Chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, kiên quyết xử lý những vi phạm trên lĩnh vực xây dựng theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tái phát dịch cúm gia cầm H5N1, dịch lở mồm long móng trên gia súc; Chương trình khống chế tiến đến loại trừ bệnh dại, xây dựng phường an toàn không có bệnh dại trên địa bàn quận 8, ngăn chặn phòng ngừa có hiệu quả bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác.

- Tập trung chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Có giải pháp kết hợp công tác xóa đói giảm nghèo, phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng hoạt động các khu phố văn hóa để thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

- Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

- Tổ chức Tổng kết năm học 2006 - 2007 và triển khai nhiệm vụ năm học 2007 -2008.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Năm cải cách hành chính”, thực hiện tốt Chương trình phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách thủ tục hành chính. Chú trọng việc tuyên truyền pháp luật trong cán bộ công chức và nhân dân; rèn luyện phẩm chất, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Tập trung chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2007 và hoàn thành chỉ tiêu giao quân 2 cấp quận, phường.

- Tăng cường công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy mạnh công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm cướp có vũ khí… đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. 

Điều 3. Về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của 16 phường quận 8 tại Tờ trình số 3576/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 8 (có Nghị quyết riêng).

Về Quyết toán ngân sách địa phương năm 2006 tại Báo cáo số 3381/BC-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 8 (có Nghị quyết riêng).

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân quận 8 giao Ủy ban nhân dân quận 8 có kế hoạch và biện pháp cụ thể nhằm triển khai, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận 8 khóa IX kỳ họp lần thứ 10.

Thường trực và 2 Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân quận 8 phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, kiểm tra trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 8, các tổ chức thành viên làm tốt vai trò giám sát và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết kỳ họp lần thứ 10 Hội đồng nhân dân quận 8 khóa IX.

Hội đồng nhân dân quận 8 kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, các ngành, các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết phát huy tính năng động sáng tạo, cần kiệm, ra sức phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 8 khóa IX kỳ họp lần thứ 10 thông qua ngày 13 tháng 07 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Hữu Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về việc tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 của Quận 8 do Hội đồng nhân dân Quận 8 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.268
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37