Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 07/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2013 do tỉnh Yên Bái ban hành

Số hiệu: 07/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Dương Văn Thống
Ngày ban hành: 19/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 07/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 19 tháng 07 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVII – KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013;

Trên cơ sở xem xét báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 đã nêu trong báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành hữu quan.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất giữ nguyên 33 chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. Để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2013, Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

1. Về phát triển kinh tế:

a) Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm 2013 đạt 11,7% trở lên, trong đó: nông, lâm nghiệp đạt 5,4%; công nghiệp - xây dựng đạt 12,7%; dịch vụ đạt 14,8%.

b) Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, chăm sóc và bảo vệ  lúa mùa; chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ đông; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản và kinh tế nông thôn. Chủ động phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Tiếp tục trồng rừng theo kế hoạch; tăng cường công tác quản lý khai thác và bảo vệ rừng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất lâm nghiệp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển bền vững. Chủ động phòng chống bão lũ, bảo vệ sản xuất và đời sống nhân dân. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách của nhà nước về hỗ trợ phát triển sản xuất và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

c) Tiếp tục hỗ trợ các thành phần kinh tế thông qua các hoạt động khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp; có biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh, bảo vệ môi trường, an toàn lao động, nhất là đối với doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, khai thác, chế biến khoáng sản. Kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư để sớm hoàn thành đi vào hoạt động. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, các nguồn vốn nước ngoài; chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản.

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ 50% kinh phí san tạo mặt bằng, nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá 10 tỷ đồng cho dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xi măng Yên Bình, tỉnh Yên Bái do Công ty cổ phần xi măng Yên Bình làm chủ đầu tư. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện việc hỗ trợ kinh phí theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

d) Tăng cường quản lý thị trường và giá cả hàng hóa; ngăn chặn buôn lậu, hàng giả; đảm bảo lưu thông hàng hóa, đặc biệt các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả các loại hình hoạt động thương mại, dịch vụ có tiềm năng; đẩy mạnh xúc tiến thương mại nhằm tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới. 

đ) Đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước; chống thất thu thuế, nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2013. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn, hiệu quả, bền vững. Tiếp tục rà soát cắt giảm các khoản chi không đúng định mức, chế độ; hoãn chi các khoản chưa thật cần thiết; tiết kiệm chi, chống lãng phí, tạo điều kiện cho các tổ chức và cá nhân sản xuất - kinh doanh, hộ nông dân tiếp cận được nguồn vốn phục vụ cho sản xuất, kinh doanh.

e) Tiếp tục nghiên cứu, triển khai ứng dụng các đề tài dự án khoa học vào sản xuất kinh doanh, nông, lâm nghiệp, phát triển nông thôn, các chủ trương phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Cải tiến kỹ thuật, tăng nhanh năng suất, chất lượng, hiệu quả các sản phẩm hàng hóa. Hỗ trợ các doanh nghiệp về khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm hàng hóa. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

2. Về phát triển văn hoá - xã hội:

a) Chuẩn bị các điều kiện triển khai thật tốt năm học 2013 - 2014; chú trọng các biện pháp huy động học sinh ra lớp, quan tâm tới giáo dục vùng cao, vùng đồng bào dân tộc. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các trường trong lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn. 

b) Tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đảm bảo cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh, phòng chống thiên tai. Củng cố mạng lưới y tế cơ sở; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về lĩnh vực y tế, dân số. Tăng cường kiểm tra, giám sát về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

c) Triển khai có chất lượng, hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo, việc làm, đào tạo nghề, bảo trợ xã hội và đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững 2 huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công; chính sách an sinh xã hội.

d) Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin tuyên truyền, dịch vụ viễn thông; Duy trì và phát triển các hoạt động báo chí, phát thanh truyền hình, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, nhất là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

3. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội:

Tăng cường công tác an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt phương án bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng.

Tiếp tục tấn công trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, tội phạm ma tuý, phá rừng, khai thác vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép. Duy trì công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông.

4. Điều hành của chính quyền các cấp:

a) Tập trung vào các nhiệm vụ cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức;  hiện đại hoá nền hành chính nhà nước và công tác chỉ đạo điều hành. Tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, kiểm tra, thanh tra, giám sát, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm theo quy định của pháp luật.

b) Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Ủy ban nhân dân với Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể với Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân các cấp trong quá trình lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo và tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho các đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2013.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013.

2. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Khoá XVII - Kỳ họp thứ 8 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thống

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 07/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2013 do tỉnh Yên Bái ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.189

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74