Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 05/2010/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2010 do tỉnh Yên Bái ban hành

Số hiệu: 05/2010/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Hoàng Xuân Lộc
Ngày ban hành: 23/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2010/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 23 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị số 13/2009/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010;

Trên cơ sở xem xét báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh; báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, báo cáo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010 đã nêu trong báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các ngành hữu quan.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất giữ nguyên 33 chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. Để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2010, Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

1. Về kinh tế

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm đạt trên 15% để tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm đạt 13,3%; trong đó nhóm nông lâm thuỷ sản đạt tốc độ tăng trưởng trên 5,04%, nhóm công nghiệp- xây dựng đạt trên 23,63%, nhóm dịch vụ đạt trên 13,3%.

- Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý; tích cực phòng trừ các loại sâu bệnh, chăm sóc vụ mùa; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho sản xuất vụ đông, mở rộng diện tích ngô theo đề án phát triển cây ngô hàng hoá. Chủ động phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; tăng cường kiểm tra, kịp thời tháo ngỡ khó khăn, thực hiện có hiệu quả chính sách đầu tư, hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản; hỗ trợ chăn nuôi trâu, bò cho các hộ nghèo. Tập trung chỉ đạo trồng cải tạo chè đạt kế hoạch đề ra, chăm sóc tốt diện tích chè hiện có. Đẩy nhanh tiến độ giao đấ, giao rừng, các dự án trồng rừng kinh tế; thực hiện tốt kế hoạch trồng rừng vụ thu, diện tích rừng bị cháy và trồng cây cao su. Chủ động phòng, chống lụt bão; di dời dân ra khỏi vùng có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất; hạn chế thấp nhất về người và tài sản.

- Tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng, chính sách hỗ trợ lãi suất. Khuyến khích các doanh nghiệp chế biến khoáng sản, chế biến gỗ rừng trồng, chế biến chè và chế biến nông, lâm sản đầu tư thiết bị, công nghệ tiên tiến cao vào sản xuất; đảm bảo chế biến sâu gắn với bảo vệ môi trường. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, dự án thuỷ điện, sản xuất gang thép và các dự án công nghiệp khác. Tập chung tháo gỡ khó khăn về vốn, giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính, năng lực nhà thầu; đẩy nhanh tiến độ đưa vào hoạt động các dự án, công trình xây dựng cơ bản trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp chống thất thu, phấn đấu đạt kế hoạch thu ngân sách cả năm 2010. Đảm bảo tiến độ chi ngân sách theo dự toán; đẩy nhanh tiến độ chi thanh toán xây dựng cơ bản, thực hiện các chương trình mục tiêu, các chính sách hỗ trợ sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý triệt để những vi phạm trong công tác quản lý và sử dụng ngân sách.

2. Về phát triển văn hoá – xã hội

- Chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng và phục vụ năm học mới 2010- 2011. Tập chung thực hiện việc sắp xếp lại quy mô trường lớp, sắp xếp bố trí giáo viên và giải quyết rứt điểm số giáo viên dôi dư; thực hiện đầy đủ quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục - đào tạo. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia theo kế hoạch.

- Tăng cường giám sát, chủ động phòng chống dịch bệnh và kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Củng cố và đảm bảo hoạt động của bộ máy dân số các cấp; tập chung mọi lỗ lực để đạt chỉ tiêu về giảm sinh, hạ thấp tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và giảm nhanh các trường hợp sinh con thứ 3.

- Phấn đấu đạt các chỉ tiêu lao động, việc làm, giảm nghèo. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu, đề án hỗ trợ nhà cho các hộ nghèo theo Quyết định 167, Nghị quyết 30a của Chính phủ.

- Làm tốt công tác tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, nâng cao vai trò và trách của các cơ quan thông tin, báo chí, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

- Tập chung nghiên cứu, ứng dụng các đề tài, dự án khoa học áp dụng vào sản xuất kinh doanh, nhất là công nghệ sinh học vào sản xuất, chế biến và bảo quản nông, lâm sản.

3. Đảm bảo quốc phòng – an ninh

Tăng cường công tác an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt phương án bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng. Tiếp tục tấn công trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, tội phạm ma tuý, phá rừng, khai thác vận chuyển nông lâm sản trái phép. Chú trọng giải quyết rứt điểm các vụ khiếu kiện kéo dài, không để phát sinh phức tạp.

4. Điều hành của chính quyền các cấp

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước, kiểm tra đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện lộ trình cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện triệt để việc phân cấp giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục đổi mới sự điều hành, đề cao vai trò trách nhiệm, thẩm quyền của các cấp chính quyền và chức năng tham mưu của cơ quan quản lý Nhà nước. Kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các quyết định của cấp trên để sớm đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm, chỉ đạo và tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho các đơn vị; hướng dẫn, tổ chức và chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2011.

- Tổ chức phối hợp có hiệu quả giữa Uỷ ban nhân dân với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể với Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân các cấp. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; thực hiện tốt việc phân công, phân cấp. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; thực hiện tốt việc phân công, phân cấp các ngành, địa phương, cơ sở phát động và tổ chức phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm 2010.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2010.

2. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVI - kỳ họp thứ 18 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Lộc

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 05/2010/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2010 do tỉnh Yên Bái ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.905

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190