Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006 do Hội đồng nhân dân quận 6 ban hành

Số hiệu: 05/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Thọ
Ngày ban hành: 19/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 05/2006/NQ-HĐND

Quận 6, ngày 19 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2006 của Hội đồng nhân dân quận; Báo cáo của Ủy ban nhân dân và các cơ quan hữu quan quận về tình hình kinh tế - xã hội quận 6 tháng đầu năm và Kế hoạch, biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006; Thông báo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận
,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân và 2 Ban của Hội đồng nhân dân quận.

Nhất trí với đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006 nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân quận.

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2006:

Tình hình kinh tế - xã hội quận đạt kết quả khá tốt: sản xuất công nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp tăng 10,53%; doanh thu thương mại - dịch vụ tăng 27,20%; tổng thu ngân sách Nhà nước tăng 13,93%; thu ngân sách quận tăng 30,51%; tổng mức thu thuế tăng 22,45% so cùng kỳ. Các mặt công tác trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, được tập trung triển khai thực hiện đạt được một số kết quả nhất định; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số mặt hạn chế như: việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tuy tăng so với cùng kỳ nhưng thấp so với kế hoạch, cụ thể như: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (44,93% KH), doanh thu thương mại - dịch vụ (37,62% KH), kim ngạch xuất khẩu (39,10% KH); công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, địa điểm tái định cư chưa được chuẩn bị đồng bộ nên tiến độ thực hiện các công trình đã được duyệt còn chậm; tiến độ giải ngân, quyết toán các công trình chỉ đạt 34,40% KH; công tác kiểm tra một số ngành nghề kinh doanh, dịch vụ văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội còn gặp nhiều khó khăn...

II. NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2006:

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận khóa IX, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006, Hội đồng nhân dân quận đề nghị Ủy ban nhân dân, các cơ quan hữu quan quận cần tập trung các vấn đề sau:

1. Lĩnh vực kinh tế:

 Tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, phát huy tiềm năng của các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phù hợp với quy hoạch; kiểm tra, xử lý, thực hiện kế hoạch di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu; hoàn thành các chỉ tiêu ngân sách năm 2006.

2. Lĩnh vực quản lý đô thị và đầu tư xây dựng cơ bản:

Tập trung công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng quy định, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng chung cư phục vụ tái định cư; tập trung kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn, chống thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản. Hoàn thành công tác quy hoạch chi tiết 1/2000, công tác lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010.

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

Chuẩn bị mọi điều kiện khai giảng năm học mới 2006 - 2007, tập trung chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục bậc trung học, công tác giảm hộ nghèo năm 2006, kéo giảm tỷ lệ nợ quá hạn, không để nợ quá hạn phát sinh. Hoàn thành công tác quy hoạch quảng cáo ngoài trời, các ngành nghề “nhạy cảm”; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các ngành kinh doanh, dịch vụ văn hóa - xã hội “nhạy cảm”; thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu ba giảm.

4. Công tác cải cách hành chính:

Tiếp tục có biện pháp tích cực, hiệu quả thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Có biện pháp tích cực, cụ thể trong cải cách hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu của nhân dân, đồng thời nâng cao năng lực và hiệu quả của công tác quản lý hành chính Nhà nước. Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đúng pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Giao Ủy ban nhân dân quận có kế hoạch tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006.

Thường trực Hội đồng nhân dân, 2 Ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận tổ chức thực hiện Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2006 của Hội đồng nhân dân quận và giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước, vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 6 khóa IX kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2006.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006 do Hội đồng nhân dân quận 6 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.377
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127