Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội sáu tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 3 ban hành

Số hiệu: 04/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Thân Thị Thư
Ngày ban hành: 17/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 3
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 04/2008/NQ-HĐND

Quận 3, ngày 17 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI SÁU THÁNG CUỐI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 3
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét các báo cáo của Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân; các báo cáo và tờ trình của Ủy ban nhân dân và các cơ quan hữu quan; thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 3 và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận 3,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân quận 3 về tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân quận trong sáu tháng đầu năm và chương trình công tác trong sáu tháng cuối năm 2008.

Nhất trí với báo cáo của Ủy ban nhân dân quận 3 và của các cơ quan hữu quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong sáu tháng đầu năm, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong sáu tháng cuối năm 2008.

Hội đồng nhân dân quận 3 nhấn mạnh một số vấn đề sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 3 TRONG SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2008

Trong sáu tháng đầu năm, có nhiều yếu tố khách quan phát sinh ngoài dự báo. Giá xăng dầu, sắt thép, xi măng, vật liệu xây dựng, gạo và các hàng hóa khác tăng cao. Lãi suất huy động vốn lẫn lãi suất cho vay của ngân hàng cũng liên tục tăng và thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản lại giảm mạnh. Các yếu tố không thuận lợi trên đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân lao động, đến tình hình đầu tư, sản xuất kinh doanh cũng như thực hiện các dự án, công trình xây dựng cơ bản có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước.

Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân quận 3 đã có nhiều biện pháp chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Một số kết quả đáng chú ý như sau:

1. Doanh thu thương mại - dịch vụ ước thực hiện được 25.142 tỷ đồng, tăng 37,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành thương mại tăng 37,5%, ngành dịch vụ tăng 37%. Một số ngành dịch vụ có mức tăng trưởng cao như: du lịch (44,7%), ngân hàng (42,2%), nhà hàng (20,3%), khách sạn (18,6%)...

2. Thu thuế được 662 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch năm. Việc quản lý thu - chi ngân sách khá chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và triệt để tiết kiệm (Quận đã tiết kiệm được 465.824.375 đồng qua công tác thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý ngân sách chi phí hành chính).

3. Tập trung triển khai thực hiện “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, trong đó Quận được Thành phố chọn làm điểm về thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng. Đã tạo được sự chuyển biến bước đầu trong nhân dân về ý thức chấp hành pháp luật và xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự lòng lề đường, vi phạm nếp sống văn minh đô thị, các điểm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.

4. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền và các hoạt động lễ hội phục vụ Tết Mậu Tý và các ngày lễ kỷ niệm lớn. Trong phong trào thể dục thể thao, Quận tiếp tục giữ vững thế mạnh, duy trì xây dựng và phát triển các loại hình hoạt động phong phú đa dạng.

5. Năm học 2007 - 2008 đạt được nhiều kết quả tốt. Tỷ lệ trẻ được huy động ra lớp 1 đạt 100%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99,1%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tại Trường Nguyễn Thị Diệu là 96,6%.

6. Đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Số vụ phạm pháp hình sự giảm 20,65% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều loại án có tỷ lệ khám phá cao như án giết người, giao cấu trẻ em, đưa hối lộ, làm nhục người thi hành công vụ, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, lừa đảo, cướp giật tài sản.

7. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, Quận cũng có một số vấn đề tồn tại cần tập trung giải quyết trong thời gian tới. Việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng của Quận đang khó khăn do giá cả nguyên vật liệu tăng. Thực hiện “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” tuy có chuyển biến bước đầu, nhưng vẫn chưa đạt được yêu cầu của một quận trung tâm thành phố. Tình trạng thiếu tôn trọng luật lệ giao thông, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, xả rác ngoài đường phố còn khá phổ biến. Tệ nạn xã hội, đặc biệt là mại dâm, ma túy vẫn còn nhiều tiềm ẩn phức tạp. Số người mới nghiện và tái nghiện ma túy đang có nguy cơ tăng. Tuy có nhiều loại án có tỷ lệ khám phá cao nhưng tỷ lệ khám phá án nhìn chung vẫn chưa đạt yêu cầu, chỉ mới đạt 43,19%. 

II. NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM

Ngoài nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu đã được nêu trong các báo cáo của Ủy ban nhân dân quận, Hội đồng nhân dân quận lưu ý Ủy ban nhân dân quận một số vấn đề sau đây cần tập trung giải quyết tốt trong quá trình chỉ đạo và điều hành thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm:

1. Trong công tác thu thuế, có biện pháp chỉ đạo tăng cường quản lý, bồi dưỡng và khai thác nguồn thu; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật. Phấn đấu giảm ít nhất 20% khoản nợ đọng thuế có khả năng thu.

2. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án công trình xây dựng cơ bản, chỉnh trang vỉa hè, vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm, thực hiện mảng xanh đô thị theo kế hoạch đề ra. Chú ý khắc phục những tồn tại từ những nguyên nhân chủ quan như trình độ năng lực, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc tổ chức thực hiện dự án. Đẩy nhanh tiến độ quyết toán công trình đã hoàn thành, khắc phục tình trạng giải ngân dồn dập vào những ngày cuối năm.

3. Thực hiện tốt “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, tạo tiền đề cho việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị cho những năm tiếp theo. Nội dung vận động, tuyên truyền phải cụ thể, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Hoàn tất việc lắp đặt nhà vệ sinh công cộng miễn phí và thùng rác công cộng ở những vị trí cần thiết và phù hợp. Giải quyết có trọng tâm, trọng điểm các nơi phức tạp về trật tự lòng, lề đường, vệ sinh môi trường. Tập trung thực hiện các tuyến đường đã được đăng ký là tuyến đường “Văn minh - sạch đẹp - an toàn - kiểu mẫu”.

4. Có giải pháp thiết thực hỗ trợ kịp thời các hộ diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có nguy cơ tái nghèo, đảm bảo đến cuối năm hoàn thành tiêu chí nâng mức thu nhập các hộ nghèo lên trên 7 triệu đồng/người/năm. Thực hiện tốt kế hoạch chuyển đổi các loại xe 3, 4 bánh tự chế trên địa bàn quận 3.

5. Tổ chức tốt năm học 2008 - 2009. 

6. Sơ kết việc thực hiện mô hình “Một cửa liên thông” tại 4 phường điểm. Tăng cường công tác kiểm tra việc thụ lý, giải quyết cấp giấy chủ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, giấy phép xây dựng… tại các phòng, ban chức năng của Quận, không để xảy ra tình trạng trễ hẹn, gây phiền hà cho nhân dân.  

7. Tiếp tục đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận, nâng cao tỷ lệ khám phá án. Tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, công tác quản lý, giáo dục, giúp người sau cai nghiện hồi gia sớm hòa nhập cộng đồng.

III. VỀ CÁC TỜ TRÌNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

Thông qua nội dung các tờ trình sau:

1. Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 3 về đề nghị phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách năm 2007 (Hội đồng nhân dân quận có nghị quyết riêng);

2. Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 3 về đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 của quận (Hội đồng nhân dân quận có nghị quyết riêng);

3. Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 3 về bổ sung, điều chỉnh danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008;

4. Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 3 về điều chỉnh nguồn vốn đầu tư của 02 dự án sau:

- Đối với dự án xây dựng mới Trung tâm Thể dục Thể thao Hồ Xuân Hương: Chuyển nguồn vốn ngân sách tập trung thành phố và quận 3 sang nguồn vốn xã hội hóa (kêu gọi hợp tác đầu tư).

- Đối với dự án xây dựng mới Trường Trung cấp Nghề quận 3: Chuyển nguồn vốn ngân sách tập trung thành phố sang ngân sách quận 3 để đầu tư xây dựng cơ bản, còn phần trang thiết bị phục vụ đào tạo thì sử dụng vốn vay kích cầu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ủy ban nhân dân quận 3 chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 3 và các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; kịp thời phát hiện, phản ánh với Ủy ban nhân dân quận những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và khắc phục những sai sót trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 3 khóa IX thông qua tại kỳ họp lần thứ 15 vào ngày 17 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Thân Thị Thư

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội sáu tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 3 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.198

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44