Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2008 và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 của quận 8 do Hội đồng nhân dân quận 8 ban hành

Số hiệu: 03/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Xuân Bảo
Ngày ban hành: 18/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 8
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 03/2008/NQ-HĐND

Quận 8, ngày 18 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2008 VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2009 CỦA QUẬN 8

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 8
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố và các văn bản của Nhà nước cấp trên;
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận 8 - khóa IX kỳ họp thứ 11, 13;
Qua báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 8 về tình hình kinh tế - xã hội năm 2008 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2008 và dự toán phân bổ ngân sách nhà nước năm 2009; phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 8…; báo cáo thẩm tra các Nghị quyết của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân;
Hội đồng nhân dân quận 8 - khóa IX - kỳ họp thứ 15 thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2008, các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và các giải pháp thực hiện năm 2009

Nhất trí với các báo cáo, tờ trình đã trình tại kỳ họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.

Hội đồng nhân ­dân quận 8 đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2008 trên các lĩnh vực chủ yếu sau:

Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2008 trong tình hình kinh tế cả nước, thành phố nói chung, quận 8 nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, song với các chủ trương đúng đắn của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố, sự chỉ đạo của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận 8 đã tập trung điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với nỗ lực của các ngành, các phường, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tạo được sự đồng thuận của nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội quận đã vượt qua được những khó khăn chung của năm 2008 và tạo ra những chuyển biến tích cực.

- Một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, thuế, thu - chi ngân sách đều tăng so cùng kỳ năm 2007, đặc biệt là thu ngân sách. Tình hình giải quyết thuế nợ đọng có chuyển biến; công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý các hành vi đầu cơ, tăng giá, hàng gian, hàng giả được tập trung; các nhiệm vụ trọng tâm trên lĩnh vực quản lý đô thị - xây dựng cơ bản - tài nguyên môi trường đã tháo gỡ những vướng mắc, khởi công các công trình trọng điểm; công tác quy hoạch hoàn thành theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân đề ra; lập lại trật tự kỷ cương trong công tác quản lý trật tự đô thị đã kéo giảm vi phạm về xây dựng không phép, sai phép; cải tiến thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở mang lại kết quả bước đầu. Chỉ đạo triển khai các giải pháp thực hiện Chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà lụp xụp, trên và ven kênh rạch.

- Lĩnh vực văn hóa - xã hội đã có chuyển biến tốt, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi dần vào chiều sâu. Công tác giáo dục đã có nhiều nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm học 2007 - 2008, chỉ tiêu phổ cập giáo dục bậc trung học và đề án nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục giữ vững thành tích dạy và học, tổ chức tốt công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2008 - 2009. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, đã triển khai các biện pháp phòng, chống các loại dịch bệnh, giám sát dịch sốt xuất huyết. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

- Tình hình quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được bảo đảm, bảo vệ tốt mục tiêu, bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn, ngày Tết; Chương trình mục tiêu “3 giảm” được tăng cường, các biện pháp tấn công tội phạm tập trung lực lượng kéo giảm tội phạm ma túy tại 02 phường trọng điểm của quận là phường 12 và 14; các hoạt động giúp đỡ người sau cai nghiện hồi gia tái hòa nhập cộng đồng. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ có sự chuẩn bị tốt, đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự năm 2008, chỉ tiêu xây dựng lực lượng dân quân tự vệ.

- Công tác xây dựng chính quyền tập trung chỉ đạo thực hiện có kết quả, công tác kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy, luân chuyển cán bộ; các chương trình hành động phòng, chống tham nhũng - thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chương trình cải cách hành chính có những cố gắng đáng kể, từng bước tạo được sự tin tưởng và hài lòng của tổ chức và công dân; mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể không ngừng được củng cố và ngày càng tốt hơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế tồn tại như sau:

- Do tác động chung của tình hình, hạ tầng đô thị quận chưa hoàn chỉnh, các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản, bồi thường, giải phóng mặt bằng… thường xuyên sửa đổi, bổ sung nên chưa thu hút đầu tư phát triển kinh tế.

- Công tác quản lý đô thị, tài nguyên môi trường chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm xây dựng chưa kịp thời, công tác khắc phục hậu quả gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp; xây dựng cơ bản chưa thực hiện tốt các công trình nguồn vốn tập trung.

- Việc triển khai thực hiện “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” chưa đạt yêu cầu kế hoạch đề ra, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm chưa tốt, dịch sốt xuất huyết ngăn chặn chưa có hiệu quả.

- Phạm pháp hình sự gia tăng nhất là án cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm ma túy còn diễn biến phức tạp (phường 12, 14).

- Công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu, công tác tuyên truyền pháp luật trong nhân dân còn hạn chế.

Qua nhận định đánh giá nêu trên, Hội đồng nhân dân quận 8 xác định các nội dung trọng tâm Chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 và 6 tháng đầu năm 2009 như sau:

1. Về phát triển kinh tế:

Tập trung phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ - thương mại - công nghiệp.

- Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2009 tăng 15% đạt 4.571,5 tỷ đồng, so với thực hiện năm 2008.

- Doanh thu thương mại - dịch vụ tăng 25% đạt 23.540 tỷ đồng, so với thực hiện năm 2008.

- Kim ngạch xuất khẩu đạt 75,500 triệu USD, bằng mức thực hiện năm 2008.

Phấn đấu hoàn thành công tác đấu thầu chợ loại 2, 3 trên địa bàn quận (trừ các chợ nằm trong quy hoạch chỉnh trang đô thị).

2. Lĩnh vực tài chính - thuế: (có nghị quyết riêng).

3. Xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường, quản lý trật tự đô thị:

a) Xây dựng cơ bản:

- Tập trung thực hiện có kết quả các công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách; hoàn chỉnh, lập thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản và khởi công đối với các công trình đã được Hội đồng nhân dân quận phê chuẩn tại kỳ họp thứ 15; chỉ đạo hoàn thành các công trình trọng điểm.

- Phấn đấu hoàn thành các dự án được thành phố ghi chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 bằng nguồn vốn ngân sách tập trung.

b) Quản lý đô thị:

- Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận 8 đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; hoàn chỉnh và công bố quy hoạch ngành giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, làm cơ sở đẩy mạnh xã hội hóa trên các lĩnh vực này.

- Tập trung thực hiện Chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà lụp xụp, ven và trên kênh rạch theo kế hoạch; chuẩn bị tốt các điều kiện tạo lập quỹ nhà tái định cư từ quỹ đất công, đất các dự án, kho bãi sử dụng không đúng quy định. Phấn đấu xây dựng từ 600 đến 1.000 căn hộ cho thuê, bán cho người có thu nhập thấp và tái định cư. Năm 2009 là năm quận 8 phát động, vận động tuyên truyền nhân dân hiến đất mở đường, nâng cấp mở rộng hẻm (có chỉ đạo điểm).

c) Tài nguyên môi trường:

- Theo dõi, kiểm tra định kỳ tình hình triển khai các dự án đầu tư đã được giao đất, cho thuê đất, xem xét điều chỉnh kiến nghị thu hồi ngay những dự án chậm triển khai theo đúng quy định.

- Tăng cường trách nhiệm quản lý, kiểm tra công tác môi trường của Ủy ban nhân dân các phường. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường. Tiếp tục xã hội hóa việc thu gom rác, tổ chức đăng ký thực hiện đạt tiêu chuẩn môi trường.

d) Quản lý trật tự đô thị:

Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, kiểm tra xử lý nghiêm việc xây dựng không phép và sai phép theo quy định. Thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường, không để tái lấn chiếm sau giải tỏa.

4. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

Công tác giáo dục, phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Triển khai và thực hiện có hiệu quả đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục” phấn đấu năm học 2008 - 2009, huy động trên 90% trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo.

Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi tiểu học 100%, đúng độ tuổi trung học cơ sở 90%.

Hiệu suất đào tạo tiểu học 98%, đào tạo trung học cơ sở 85%, giảm tỷ lệ lưu ban, bỏ học, duy trì công tác phổ cập giáo dục, chống mù chữ một cách căn cơ, bền vững.

Công tác văn hóa - thể dục thể thao, phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- 100% khu phố tiên tiến năm 2008 (đạt 3 năm) đăng ký xây dựng “Khu phố văn hóa”, phấn đấu có từ 40 - 45 khu phố được công nhận “Khu phố văn hóa”.

- 100% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, phấn đấu có trên 85% số hộ đăng ký đạt 6 tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”.

- Vận động 100% công sở đăng ký “Công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn” và có trên 95% công sở được công nhận; 70% đơn vị đạt chuẩn “Đơn vị văn hóa” trên tổng số đơn vị tham gia.

- Phấn đấu có từ 1 - 2 phường đạt chuẩn “Phường văn hóa”, có từ 1 - 2 chợ đạt chuẩn “Chợ văn minh thương nghiệp”.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Giảm tỷ lệ sinh bình quân so với năm 2008 là 0,097%o, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 là 0,18%.

- Giảm tỷ lệ chết trẻ dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi.

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi là dưới 5%.

- Tiêm chủng 7 loại văccin cho trẻ dưới 1 tuổi trên 95%.

Công tác lao động - thương binh và xã hội, phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Số lao động thất nghiệp có được việc làm 2.300 người.

- Đưa 1.500 hộ vượt mức thu nhập 8 triệu đồng/người/năm, đưa ra khỏi chương trình 200 hộ thu nhập 11 - 12 triệu đồng/người/năm.

- 100% trẻ được khai sinh trước 5 tuổi; 100% trẻ sinh ra trong năm và trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí.

5. Về quốc phòng - an ninh:

- Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội nhằm tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển gọi công dân nhập ngũ 2 cấp quận và phường với chất lượng cao, tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho nam công dân tuổi 17, đạt tỷ lệ 100%. Triển khai tổ chức thực hiện đúng tiến độ Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

- Phấn đấu tỷ lệ lực lượng dân quân tự vệ đạt 2% trở lên so với tổng dân số của quận. Hoàn thành huấn luyện 100% dân quân tự vệ và từ 90% đến 100% quân nhân dự bị. Tăng cường giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh trong hệ thống chính trị, học sinh phổ thông, dạy nghề và trong nhân dân, tổ chức hội thao quốc phòng cấp quận và tham dự hội thao thành phố đạt thành tích tốt hơn.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, Chương trình mục tiêu “3 giảm” nhất là tội phạm ma túy; nâng cao chất lượng, hiệu quả “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

- Phấn đấu tỷ lệ giảm số vụ phạm pháp hình sự là 10%; tỷ lệ điều tra phá án hình sự là 60%;

- Giảm tai nạn giao thông trên 3 mặt: giảm 20% số vụ, 5% số người chết, 20% số người bị thương;

- Giảm 10% số vụ cháy, nổ.

- Triển khai Quyết định số 81/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về cho phép thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố tại phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

6. Xây dựng chính quyền:

- Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, phường và đội ngũ cán bộ quản lý; thực hiện công tác bố trí, luân chuyển, công tác đào tạo - bồi dưỡng cán bộ, công chức, đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước; chuẩn bị các điều kiện nhằm triển khai thực hiện Đề án thí điểm xây dựng chính quyền đô thị khi Chính phủ triển khai.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực của bộ máy Nhà nước. Tiếp tục thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở giải quyết kịp thời hồ sơ đã nhận của nhân dân. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng và mở rộng việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 đến các cơ quan, đơn vị. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng trong cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân.

- Tập trung giải quyết có hiệu quả các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; nâng cao hiệu quả chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa và xử lý những trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, vi phạm trật tự công cộng.

Điều 2. Kỳ họp thống nhất thông qua nội dung Chương trình hoạt động khảo sát, giám sát của Hội đồng nhân dân quận 8 năm 2009 tại Tờ trình số 01/TTr-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân quận 8 giao Ủy ban nhân dân quận 8 có kế hoạch và biện pháp thật cụ thể nhằm triển khai, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận 8 - khóa IX kỳ họp thứ 15.

Thường trực và 2 Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân quận 8 phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, kiểm tra trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 8, các tổ chức thành viên làm tốt vai trò giám sát và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận 8 khóa IX kỳ họp thứ 15.

Hội đồng nhân dân quận 8 kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, các ngành, các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết phát huy tính năng động, sáng tạo, cần kiệm, ra sức phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009 và 6 tháng đầu năm 2009.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 8 khóa IX kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2008, có hiệu lực sau 07 ngày./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Xuân Bảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2008 và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 của quận 8 do Hội đồng nhân dân quận 8 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.254

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179