Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐ về việc xác nhận kết quả bầu cử các chức danh do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XIII, nhiệm kỳ 2004 - 2009 bầu tại kỳ họp thứ nhất do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 02/2004/NQ-HĐ Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phùng Hữu Phú
Ngày ban hành: 20/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 02/2004/NQ-HĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2004

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC XÁC NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ CÁC CHỨC DANH DO HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHOÁ XIII, NHIỆM KỲ 2004 - 2009 BẦU TẠI KỲ HỌP THỨ NHẤT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, KHOÁ XIII - KỲ HỌP THỨ NHẤT

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
- Căn cứ Biên bản bầu cử các chức danh do HĐND thành phố Hà Nội khóa XIII, nhiệm kỳ 2004 - 2009 bầu tại kỳ họp thứ nhất;

QUYẾT NGHỊ:

Xác nhận kết quả bầu cử các chức danh do HĐND thành phố Hà Nội khóa XIII, nhiệm kỳ 2004 - 2009 bầu tại kỳ họp thứ nhất như sau:

A/ THƯỜNG TRỰC VÀ CÁC BAN CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

I/ THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI:

1- Ông Phùng Hữu Phú - Chủ tịch HĐND thành phố;

2- Bà Ngô Thị Doãn Thanh - Phó Chủ tịch HĐND thành phố;

3- Ông Lê Văn Hoạt - Ủy viên Thường trực HĐND thành phố;

II/ CÁC BAN CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI:

1/ BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND THÀNH PHỐ

+ TRƯỞNG, PHÓ BAN:

- Ông Lê Văn Hoạt - Trưởng ban

- Bà Đặng Thị Loan - Phó Trưởng ban

- Ông Nguyễn Văn Nam – Phó Trưởng ban

+ CÁC ỦY VIÊN:

- Ông Nguyễn Ngọc Bảo

- Ông Nguyễn Đức Biền

- Ông Nguyễn Việt Hà

- Ông Phạm Đức Hùng

- Ông Vũ Tuấn Hùng

- Ông Nguyễn Quốc Hùng

- Bà Phạm Thị Loan

- Ông Phạm Văn My

- Ông Trần Đức Thăng

- Ông Nguyễn Hữu Thắng

- Bà Nguyễn Thị Mai S­ương

- Ông Đoàn Xuân Tiến

2/ BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI HĐND THÀNH PHỐ

+ TRƯỞNG, PHÓ BAN:

- Ông Trịnh Đức Hồng - Trưởng ban

- Ông Đào Xuân Dương – Phó Trưởng ban

- Bà Hồ Thị Thu Ngọc - Phó Trưởng ban

+ CÁC ỦY VIÊN:

- Bà Bùi Thị An

- Ông Lê Văn Điềm

- Ông Vũ Mạnh Hải

- Bà Trương Thị Minh Hoài

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

- Bà Tô Yên Khánh

- Ông Nguyễn Đình Lân

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh

- Bà Nguyễn Thị Nhiếp

- Bà Đỗ Thị Xuân Phương

- Bà Phạm Thị Thành

- Ông Lê Văn Thành

3/ BAN PHÁP CHẾ HĐND THÀNH PHỐ

+ TRƯỞNG, PHÓ BAN:

- Ông Nguyễn Văn Sửu - Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Thắng - Phó Trưởng ban

- Ông Vũ Quý Trị - Phó Trưởng ban

+ CÁC ỦY VIÊN:

- Ông Phí Thái Bình

- Ông Đỗ Căn

- Ông Trần Trọng Hanh

- Bà Vũ Thị Thúy Hạnh

- Ông Nguyễn Thanh Cao Huy

- Bà Nguyễn Lan Hương

- Bà Tô Thị Thanh Hương

- Ông Đào Xuân Mùi

- Ông Nguyễn Hoài Nam

- Bà Trần Thị Thanh Nhàn

- Ông Ngô Văn Ny

- Ông Nguyễn Tiến Thắng

B/ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI:

I/ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ:

1/ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ: Ông Nguyễn Quốc Triệu

2/ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ:

1- Ông Đỗ Hoàng Ân

2- Ông Lê Quý Đôn

3- Bà Ngô Thị Thanh Hằng

4- Ông Vũ Văn Ninh

5- Ông Nguyễn Thế Quang

II/ CÁC ỦY VIÊN UBND THÀNH PHỐ:

1- Bà Cao Minh Châu

2- Ông Phạm Chuyên

3- Ông Vũ Văn Hậu

4- Ông Phạm Quang Hợi

5- Ông Lê Quang Nhuệ

C/ THƯ KÝ CÁC KỲ HỌP HĐND THÀNH PHỐ:

1- Ông Lê Trung Kiên

2- Bà Nguyễn Hồng Hạnh

3- Bà Đặng Thị Tuyết Minh

D/ HỘI THẨM NHÂN DÂN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ:

Gồm 59 vị(theo danh sách Biên bản kiểm phiếu bầu cử)

Giao Thường trực HĐND và UBND thành phố hoàn tất thủ tục và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn các chức danh của HĐND và UBND thành phố nhiệm kỳ 2004 - 2009 theo quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được HĐND Thành phố Hà Nội khóa XIII, Kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 20 tháng 5 năm 2004.

 

 

T/M HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Phùng Hữu Phú

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐ về việc xác nhận kết quả bầu cử các chức danh do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XIII, nhiệm kỳ 2004 - 2009 bầu tại kỳ họp thứ nhất do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.742

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224