Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 02/2004/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2004 do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 02/2004/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 09/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2004/NQ-CP

Hà Nội , ngày 09 tháng 2 năm 2004

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 02/NQ-CP NGÀY 09 THÁNG 02 NĂM 2004 VỀ PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 01 NĂM 2004

Trong hai ngày 04 và 05 tháng 2 năm 2004, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 01, bàn và quyết nghị những vấn đề sau:

1. Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo tình hình dịch cúm gà và bệnh viêm phổi do vi - rút đối với người.

Tình hình dịch cúm gà và bệnh viêm phổi do vi rút đang diễn biến rất phức tạp, nếu không có biện pháp dập tắt kịp thời sẽ gây ra hậu quả khó lường về sản xuất, đời sống và sức khỏe của nhân dân. Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương triệt để chấp hành chủ trương của Chính phủ về lệnh cấm vận chuyển, buôn bán gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm trên phạm vi cả nước đến khi dập tắt được dịch. Các Bộ, ngành và địa phương phối hợp với các cơ quan Đảng, đoàn thể tổ chức huy động tất cả các lực lượng chuyên môn, quản lý thị trường, công an, quân đội và tổ chức quần chúng nhân dân tham gia phòng chống, dập tắt dịch cúm gà và phòng bệnh cho người; có phương án nghiêm ngặt để bảo vệ đàn gia cầm ở các trại giống và quỹ gen gia cầm quý hiếm; có chính sách hỗ trợ các hộ chăn nuôi chủ động sớm khôi phục đàn gia cầm sau khi hết dịch. Bộ Y tế chủ động phòng chống bệnh dịch lây lan sang người và có phác đồ điều trị bệnh viêm phổi do vi rút phù hợp để hạn chế tối đa tử vong. Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ đã phân công thành viên Chính phủ phụ trách chỉ đạo từng địa phương trong việc dập tắt dịch cúm gà trong tháng 2 năm 2004.

2. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin trình dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến của các thành viên Chính phủ về dự thảo Luật này.

Sau 10 năm thực hiện, Luật Xuất bản đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc phát triển mạnh mẽ công tác xuất bản cả về số lượng, chất lượng, đã phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị phát triển đất nước và góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Luật đã bộc lộ nhiều điểm bất hợp lý; đến nay một số quy định không còn phù hợp, hoặc chưa đủ cụ thể, gây khó khăn cho công tác quản lý và tổ chức thực hiện. Vì vậy, Luật này cần sớm được sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu hoạt động xuất bản trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của các chủ thể tham gia hoạt động xuất bản, in và phát hành.

Giao Bộ Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Luật; giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thông tin thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật này.

3. Chính phủ nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình bày tờ trình và báo cáo tổng hợp ý kiến của các thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chính phủ nhất trí nhận định, trải qua 58 năm hoạt động, Công báo ngày càng đảm nhận tốt hơn việc ấn hành các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước góp phần tích cực tuyên truyền, phổ biến và cung cấp tư liệu pháp luật cho yêu cầu sử dụng các cấp, các ngành, cán bộ công chức nhà nước và công dân.

Tuy nhiên, công tác xuất bản và phát hành Công báo hiện nay còn nhiều mặt hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra, nhất là các yêu cầu của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002; còn thiếu các quy định cụ thể về tổ chức, cơ chế tài chính phù hợp với trọng trách hoạt động Công báo. Vì vậy, việc ban hành Nghị định về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cần thiết nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phổ biến, tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật; góp phần quan trọng vào việc minh bạch hóa chính sách, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

4. Chính phủ đã xem xét dự án Luật An ninh quốc gia do Bộ Công an trình; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến của các thành viên Chính phủ về dự thảo Luật này.

Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. Nhiệm vụ xây dựng đất nước đòi hỏi phải kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, an ninh quốc gia có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự tồn tại và phát triển của đất nước; quan hệ tới lợi ích sống còn của quốc gia, dân tộc và tới các chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Thực tế cho thấy những năm qua, trong điều kiện thế giới có nhiều biến đổi phức tạp nhưng nhờ đảm bảo an ninh quốc gia, nước ta vẫn duy trì được ổn định chính trị, góp phần phát triển kinh tế với tốc độ cao.

Việc ban hành Luật An ninh quốc gia nhằm tạo ra công cụ pháp lý có hiệu lực để huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội vào việc xây dựng, củng cố, tăng cường tiềm tực an ninh quốc gia, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Luật, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc trình Quốc hội.

5. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Thương mại trình dự thảo Luật Cạnh tranh; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến của các thành viên Chính phủ về dự thảo Luật.

Cạnh tranh là yếu tố quan trọng trong nền kinh tế thị trường, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Hiến pháp năm 1992 đã thừa nhận quyền tự do kinh doanh và quyền bình đẳng của các thành phần kinh tế ở nước ta. Từ đó đến nay, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, tạo khung pháp lý cần thiết để đảm bảo thực hiện các quyền này của doanh nghiệp và mọi thành phần kinh tế.

Tuy nhiên, trên thực tế các hành vi hạn chế cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp đã xuất hiện, gây hậu quả xấu cho môi trường kinh doanh, làm phương hại đối với doanh nghiệp làm ăn chân chính và người tiêu dùng. Các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động cạnh tranh còn chưa đầy đủ. Việc ban hành Luật Cạnh tranh nhằm điều tiết các hành vi làm hạn chế cạnh tranh và ngăn chặn cạnh trạnh không lành mạnh; bảo vệ lợi ích người tiêu dùng; tạo cơ sở pháp lý cho việc kiểm soát độc quyền trong kinh doanh, tránh những hậu quả xấu cho xã hội.

Giao Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án Luật, cần chú ý tới hoàn cảnh nền kinh tế nước ta đang chuyển đổi từ kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự quản lý của nhà nước; giao Bộ trưởng Bộ Thương mại thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật này.

6. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến của các thành viên Chính phủ về dự thảo Luật nói trên.

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, tiếp tục hoàn chỉnh nội dung dự án; đồng thời làm rõ sự cần thiết phải xây dựng dự án này dưới hình thức dự án luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

7. Chính phủ đã xem xét Báo cáo tình hình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2004 và triển khai giao kế hoạch năm 2004 do Bộ Kế hoạch và đầu tư trình; Báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2003 do Tổng Thanh tra Nhà nước trình.

Tháng 01 năm 2004, kinh tế vẫn duy trì được mức tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực: một số sản phẩm công nghiệp chủ lực có mức tăng trưởng cao; sản xuất nông nghiệp duy trì tốc độ phát triển ổn định; lĩnh vực dịch vụ phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu xã hội; thu ngân sách Nhà nước đảm bảo; hoạt động xuất khẩu được đẩy mạnh, tỷ lệ nhập siêu giảm; công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú ý; các đối tượng chính sách, người có công, người về hưu, người nghèo và người dân tộc trong dịp Tết được chú ý quan tâm; trật tự an ninh xã hội ổn định và tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, tốc độ tăng trưởng nhìn chung tăng thấp hơn so với cùng kỳ năm trước; khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản phần vốn ngân sách nhà nước đạt thấp. Hạn hán, rét đậm kéo dài cùng với dịch cúm gà lan rộng và đang có diễn biễn theo chiều hướng xấu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều ngành sản xuất, du lịch, dịch vụ và có nguy cơ làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thời gian qua, Thủ trưởng các Bộ, ngành và địa phương đã dành nhiều thời gian tăng cường kiểm tra việc thực hiện đúng trách nhiệm và thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan chính quyền các cấp trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đã được thực hiện công khai, dân chủ, đúng pháp luật, đúng nguyên tắc. Nhìn chung, số vụ việc khiếu nại, tố cáo đã giảm đáng kể; hạn chế xảy ra điểm nóng, điểm phức tạp. Tuy nhiên, vẫn còn một số vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp có tính chất phức tạp liên quan đến những vấn đề do lịch sử để lại, về thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng.

Để hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2004 ngay từ các tháng đầu năm, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương nhanh chóng triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2004/NQ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 2004; chỉ đạo thực hiện tốt cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2009; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác thanh tra trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý đất đai; có biện pháp hữu hiệu khắc phục tình trạng hạn hán, sớm khắc phục hậu quả dịch cúm gà và chủ động phòng tránh thiên tai, đẩy mạnh sản xuất, tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế; khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9, khóa IX.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 02/2004/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2004 do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.518

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.76.196