Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về tổng kết nhiệm kỳ 2004 - 2009, khóa IX của Hội đồng nhân dân quận 10 do Hội đồng nhân dân quận 10 khoá IX, kỳ họp thứ 19 ban hành

Số hiệu: 01/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lâm Đình Chiến
Ngày ban hành: 14/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 01/2009/NQ-HĐND

Quận 10, ngày 14 tháng 4 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KHÓA IX CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 12 tháng 3 năm 2009 của Bộ Chính trị về lãnh đạo thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/NQ-QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường và Nghị quyết số 724/2009/NQ-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 16 tháng 01 năm 2009 về danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26/2008/NQ-QH12 về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Trên cơ sở nghiên cứu báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, báo cáo của các ngành hữu quan, ý kiến đóng góp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 10,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân quận; báo cáo tổng kết tình hình quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng nhiệm kỳ 2004 - 2009 của Ủy ban nhân dân quận và báo cáo các ngành hữu quan đã trình bày trước kỳ họp.

Điều 2. Đề nghị Ủy ban nhân dân quận 10 tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận 10, đảm bảo đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình công tác trọng tâm đã đề ra trong năm 2009 và những chỉ đạo của Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố trong hướng tới; đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng trong thời gian qua.

Điều 3. Hội đồng nhân dân quận 10 tuyên bố mãn nhiệm kỳ và chính thức kết thúc hoạt động của Hội đồng nhân dân quận 10 vào ngày 25 tháng 4 năm 2009 thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, phường theo Nghị quyết số 26/2008/NQ-QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội.

Nghị quyết này đã được đại biểu Hội đồng nhân dân quận 10 khóa IX thông qua tại kỳ họp thứ 19 ngày 14 tháng 4 năm 2009./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lâm Đình Chiến

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về tổng kết nhiệm kỳ 2004 - 2009, khóa IX của Hội đồng nhân dân quận 10 do Hội đồng nhân dân quận 10 khoá IX, kỳ họp thứ 19 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.514
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.142.16