Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 01/2007/QH12 về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII do Quốc hội ban hành

Số hiệu: 01/2007/QH12 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 31/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2007/QH12

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2007 

  

NGHỊ QUYẾT

VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH PHỦ VÀ SỐ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ KHÓA XII

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 84 và Điều 114 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Điều 2 Luật tổ chức Quốc hội;
Căn cứ Điều 2 Luật tổ chức Chính phủ;
Căn cứ Điều 29 Nội quy kỳ họp Quốc hội;
Căn cứ Tờ trình số 19/TTr-TTg ngày 26/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quốc hội quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

QUYẾT NGHỊ:

A. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH PHỦ

I. CÁC BỘ

1. Bộ quốc phòng,

2. Bộ Công An,

3. Bộ Ngoại Giao,

4. Bộ Nội vụ,

5. Bộ Tư pháp,

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

7. Bộ Tài chính,

8. Bộ Công thương,

9. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

10. Bộ Giao thông vận tải,

11. Bộ Xây dựng,

12. Bộ Tài nguyên và Môi trường,

13. Bộ Thông tin và Truyền thông,

14. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,

15. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

16. Bộ Khoa học và Công nghệ,

17. Bộ Giáo dục và Đào tạo,

18. Bộ Y tế.

II. CÁC CƠ QUAN NGANG BỘ

19. Ủy ban Dân tộc,

20. Ngân hàng nhà nước Việt Nam,

21. Thanh tra Chính phủ,

22. Văn phòng Chính phủ.

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA MỘT SỐ BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ ĐÃ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH HIỆN HÀNH, NHƯNG NAY CÓ SỰ THAY ĐỔI VỀ CƠ CẤU, TỔ CHỨC THEO NGHỊ QUYẾT NÀY, THÌ ĐƯỢC CHUYỂN GIAO CHO CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ TƯƠNG ỨNG KỂ TỪ NGÀY CÁC CƠ QUAN NÀY ĐƯỢC SẮP XẾP LẠI. GIAO CHO CHÍNH PHỦ TRÌNH QUỐC HỘI VÀ ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC LUẬT VÀ PHÁP LỆNH LIÊN QUAN ĐẾN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ THEO NGHỊ QUYẾT NÀY.

IV. CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CỤ THỂ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ.

B. SỐ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chính phủ có 05 Phó Thủ tướng.

 

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ nhất, thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2007./.

 

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Phú Trọng

 

THE NATIONAL ASSEMBLY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence Freedom Happiness

 

No. 01/2007/QH12

Hanoi, July 31, 2007

 

RESOLUTION

ON THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND THE NUMBER OF DEPUTY PRIME MINISTERS OF THE GOVERNMENT IN THE XIITH TENURE

THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Pursuant to Articles 84 and 114 of the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/QH10 of December 25, 2001, of the Xth National Assembly, the 10th session;
Pursuant to Article 2 of the Law on Organization of the National Assembly;
Pursuant to Article 2 of the Law on Organization of the Government;
Pursuant to Article 29 of the Rules of National Assembly Sessions;
Pursuant to the Prime Ministers Report No. 19/TTr-TTg of July 26, 2007, proposing the National Assembly to decide on the Governments organizational structure,

RESOLVES:

A. THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE GOVERNMENT:

I. MINISTRIES:

1. The Ministry of Defense.

2. The Ministry of Public Security.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 01/2007/QH12 về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII do Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.130

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17