Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006 do Hội đồng nhân dân quận 2 ban hành

Số hiệu: 01/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Dũng
Ngày ban hành: 14/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 2
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 01/2006/NQ-HĐND

Quận 2, ngày 14 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 2 KHÓA III KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các cơ quan hữu quan về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của quận 6 tháng đầu năm 2006, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận; phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và ý kiến thảo luận của các đại biểu
,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất báo cáo hoạt động, công tác giám sát 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2006 của Hội đồng nhân dân quận. Thống nhất Tờ trình số 01/TT-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2006 về bổ sung chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2006 của Thường trực Hội đồng nhân dân quận.

2. Ghi nhận nỗ lực của Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan hữu quan về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2006, công tác trọng tâm và giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006. Ghi nhận kết quả hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân quận và Tòa án nhân dân quận 6 tháng đầu năm 2006. Ghi nhận kết quả báo cáo tổng kết năm học 2005 - 2006, công tác chuẩn bị năm học 2006 - 2007 của ngành giáo dục và báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá việc thực hiện cơ chế hành chính “Một cửa, Một dấu” tại quận và phường.

Hội đồng nhân dân quận ghi nhận những kết quả mà chính quyền và nhân dân trong quận phấn đấu thực hiện. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đã có những chuyển biến tích cực. Sản xuất tiếp tục tăng trưởng, hoàn thành tốt một số chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Các công trình xây dựng cơ bản, đặc biệt là một số công trình chuyển tiếp được tập trung giải quyết và tiếp tục tháo gỡ vướng mắc để thực hiện một số công trình mới. Công tác quy hoạch, công bố quy hoạch chi tiết các khu dân cư hiện hữu được chú trọng thực hiện và đạt được kết quả nhất định. Đã công bố quy hoạch chi tiết khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm đến được một bộ phận dân cư.

Các hoạt động xây dựng khu phố - ấp văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, dạy nghề, thực hiện chính sách xã hội... có tiến bộ và đạt kết quả tốt hơn. An ninh chính trị được giữ vững, quốc phòng được củng cố. Công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội và phòng chống tội phạm đã có nhiều nỗ lực. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao.

Chương trình cải cách hành chính được tích cực thực hiện. Đã triển khai ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 đối với phòng ban quận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại và khó khăn cần tập trung giải quyết như: tình hình thu ngân sách đạt thấp (27,7% kế hoạch); tiến độ thực hiện một số dự án, nhất là công trình trọng điểm còn chậm so với kế hoạch; các dự án từ nguồn vốn phân cấp cho Ủy ban nhân dân phường thực hiện đạt kết quả không cao; kết quả bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đạt thấp (15,24%) do vướng mắc về giải quyết chính sách giá bồi thường, hỗ trợ và các khu bố trí tái định cư chưa hoàn thành; tỷ lệ điều tra khám phá án chưa đạt chỉ tiêu đề ra; chương trình giải quyết việc làm cho nhân dân thuộc khu vực giải tỏa còn hạn chế.

Để đạt được kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2006, Hội đồng nhân dân yêu cầu Ủy ban nhân dân quận cần tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục những tồn tại để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách (185 tỷ đồng); chủ trọng các công trình trọng điểm của quận và thành phố và công trình đăng ký chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập quận. Đối với vốn phân cấp cho phường ưu tiên các công trình chỉnh trang phù hợp với quy hoạch, đáp ứng nhu cầu bức xúc của nhân dân.

2. Tập trung chỉ đạo thu ngân sách để hoàn thành chỉ tiêu được giao.

3. Tập trung thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch, nhất là dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Triển khai có hiệu quả chương trình tái định cư; thúc đẩy các chủ đầu tư tập trung xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn.

4. Hoàn thành việc lập, điều chỉnh và công bố quy hoạch chi tiết trong toàn quận, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch trên địa bàn.

5. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính “Một cửa, Một dấu”, triển khai ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước. Tập trung chỉ đạo việc giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có tài sản gắn liền), quyền sở hữu nhà và công trình. Hoàn thành công tác bán nhà sở hữu Nhà nước theo kế hoạch. Giải quyết tốt và theo thẩm quyền đối với các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và các kiến nghị của cử tri.

6. Chuẩn bị tốt việc khai giảng năm học mới 2006 - 2007. Thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo theo tiêu chí mới, phấn đấu đạt chỉ tiêu đã đề ra. Khảo sát, lập kế hoạch dạy nghề và tạo việc làm cho người lao động trong diện giải tỏa, di dời.

7. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp trong thời gian tới; thực hiện có hiệu quả các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và công tác thi hành án. Phấn đấu đạt chỉ tiêu điều tra khám phá án. Chuẩn bị tốt công tác tuyển quân năm 2007.

Ủy ban nhân dân quận cần xây dựng những giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại trong năm 2006.

Hội đồng nhân dân giao cho Thường trực, 2 Ban Hội đồng nhân dân và các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân điều hòa phối hợp hoạt động tăng cường kiểm tra giám sát trong quá trình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cùng các ngành phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện góp phần thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2006, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập quận (01/4/1997 - 01/4/2007) và tạo tiền đề vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội trong những năm sau.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận 2 khóa III, kỳ họp lần thứ 6 thông qua.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006 do Hội đồng nhân dân quận 2 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.201
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70