Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 01/1999/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 1998 do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 01/1999/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/01/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/1999/NQ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 1 năm 1999

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 01/1999/NQ-CP NGÀY 06THÁNG 01 NĂM 1999PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 12 NĂM 1998

Trong hai ngày 30 và 31 tháng 12 năm 1998, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 12 năm 1998, thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo "Kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ năm 1998 và Chương trình công tác của Chính phủ năm 1999", do Quyền Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao trình bày.

Trong năm 1998, Chính phủ đã triển khai thực hiện có kết quả các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và Chương trình công tác của Chính phủ; đã giải quyết khối lượng công việc lớn có trọng tâm, trọng điểm; chuyển một bước hoạt động của bộ máy hành chính sát cơ sở; điều hành năng động, nhạy bén các vấn đề kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại; có nhiều cải tiến về phương thức chỉ đạo và quy trình làm việc... Tuy nhiên, cũng còn những vấn đề bức xúc, đã được đề ra trong chương trình đầu năm hoặc từ năm trước, nhưng thực hiện còn chậm, hiệu quả thấp, đó là cải cách hành chính, sắp xếp lại và đổi mới cơ chế quản lý doanh nghiệp nhà nước, công tác thông tin báo cáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Chính phủ xác định cần có những giải pháp cụ thể khắc phục các mặt yếu kém này, tạo chuyển biến mạnh mẽ ngay từ đầu năm 1999, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Chính phủ, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện dân chủ, công khai, đổi mới phong cách chỉ đạo, điều hành, chủ động phối hợp công tác giữa các ngành, các cấp và giải quyết tốt mối quan hệ với dân, với các tổ chức và doanh nghiệp.

Giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ soát xét lại một cách chặt chẽ các đề án đã đăng ký trong Chương trình công tác năm 1999, bảo đảm phù hợp với các nhiệm vụ trọng tâm năm 1999 của Chính phủ và có tính thiết thực, khả thi cao; đồng thời tổ chức triển khai ngay từ đầu năm việc xây dựng các đề án đã được phân công trong Chương trình.

Giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Danh mục các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc Chương trình công tác của Chính phủ năm 1999; đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp trong phiên họp này, hoàn chỉnh Báo cáo "Kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ năm 1998 và Chương trình công tác của Chính phủ năm 1999", gửi đến các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức thực hiện.

2- Thông qua Dự án Luật Báo chí (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin Nguyễn Khoa Điềm trình bày. Giao Bộ Văn hoá - Thông tin phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan, tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ và ý kiến tại phiên họp này, trong đó cần lưu ý các quy định về sự phân công quản lý Nhà nước đối với báo chí, hoàn chỉnh Dự án Luật, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1 năm 1999 để quyết định trình Quốc hội.

3- Thông qua Dự án Pháp lệnh về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng trình bày. Giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan, tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Dự án Pháp lệnh, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1 năm 1999 để quyết định trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

4- Tại phiên họp này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ "Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tháng 12, cả năm 1998 và các giải pháp điều hành kế hoạch trong quý I năm 1999". Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức giao kế hoạch năm 1999 cho cơ sở để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm theo Quyết định số 248/1998/QĐ-TTg ngày 24/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ; thường xuyên phối hợp chặt chẽ, kịp thời đề xuất các giải pháp giúp Thủ tướng Chính phủ điều hành tốt kế hoạch năm 1999.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 01/1999/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 1998 do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.559
DMCA.com Protection Status