Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 79-HĐBT năm 1986 về việc thành lập viện nghiên cứu vật liệu do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 79-HĐBT Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Đỗ Mười
Ngày ban hành: 02/07/1986 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 79-HĐBT

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 1986

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 79-HĐBT NGÀY 2-7-1986 VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Nghị định số 118-CP ngày 20-5-1975 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập Viện Khoa học Việt Nam;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Thành lập Viện nghiên cứu vật liệu thuộc Viện Khoa học Việt Nam.

Điều 2.- Viện có nhiệm vụ giúp Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam tổ chức nghiên cứu những cơ sở khoa học về vật liệu học, nhằm tiến tới sử dụng tổng hợp tài nguyên của đất nước một cách hợp lý.

Điều 3.- Viện do một Viện trưởng phụ trách; giúp việc cho Viện trưởng có từ một đến hai Phó Viện trưởng.

Điều 4.- Nhiệm vụ cụ thể, tổ chức bộ máy và biên chế của Viện do Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam quy định, trên nguyên tắc tổ chức bộ máy gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả thiết thực, không vượt quá tổng số biên chế hiện nay của Viện Khoa học Việt Nam.

Điều 5.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Đỗ Mười

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 79-HĐBT năm 1986 về việc thành lập viện nghiên cứu vật liệu do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.460

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.24.208