Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 619-NV Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Tô Quang Đẩu
Ngày ban hành: 08/12/1959 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
******

 VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 619-NV

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 1959 

 

NGHỊ ĐỊNH

HỢP NHẤT HAI PHÒNG THƯƠNG BINH VÀ PHỤC VIÊN THÀNH PHÒNG THƯƠNG BINH VÀ PHỤC VIÊN THUỘC VỤ THƯƠNG BINH VÀ PHỤC VIÊN BỘ NỘI VỤ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Sắc lệnh số 58-SL ngày 03 tháng 05 năm 1946 tổ chức Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 208-TTg ngày 30 tháng 05 năm 1959 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Vụ Thương binh và Phục viên thuộc Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 490-NV ngày 26 tháng 08 năm 1959 của Bộ Nội vụ quy định nhiệm vụ cụ thể và tổ chức bộ máy của Vụ Thương binh và Phục viên;
Theo đề nghị của Giám đốc Vụ Thương binh và Phục viên;
Để tiếp tục công tác kiện toàn tổ chức;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay hợp nhất hai Phòng Thương binh và Phục viên thành Phòng Thương binh và Phục viên thành Phòng Thương binh và Phục viên thuộc Vụ Thương binh và Phục viên Bộ Nội vụ.

Điều 2. – Phòng Thương binh và Phục viên vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ của hai Phòng Thương binh và Phục viên cũ đã đề ra trong nghị định 490-NV ngày 26 tháng 08 năm 1959 của Bộ Nội vụ.

Điều 3. – Phòng Thương binh và Phục viên sẽ do một Trưởng phòng phụ trách và một hoặc hai Phó phòng giúp việc.

Điều 4. – Các ông Chánh văn phòng, Giám đốc Vụ Thương binh và Phục viên, Trưởng phòng, Tổ chức Cán bộ Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành nghị định này. 

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

 
 
 

Tô Quang Đẩu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 619-NV ngày 08/12/1959 về việc hợp nhất hai phòng Thương binh và Phục viên thành Phòng Thương binh và phục viên thuộc vụ Thương binh và phục viên Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.676

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!