Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 61-CP năm 1996 sửa đổi quy định cấp hiệu, phù hiệu và quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp

Số hiệu: 61-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 21/10/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 61-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 1996

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 61-CP NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 1996 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ CẤP HIỆU, PHÙ HIỆU VÀ QUÂN HÀM CỦA QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chứcChính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự ngày 22 tháng 6 năm 1994;
Theo đề nghị của Bộtrưởng Bộ Quốc phòng;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Nay sửa đổi bổ sung Điều 2 vàĐiều 3 Nghị định số 74/HĐBT ngày 26 tháng 4 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng(nay là Chính phủ) về quy định quân hiệu, cấp hiệu và lễ phục của Quân đội nhândân Việt Nam như sau:

1. Điều 2 của Nghị định số 74/HĐBT quy định: "Mầu củanền phù hiệu và màu của đường viền cấp hiệu của quân nhân chuyên nghiệp là màughi sáng".

- Nay sửa lại là: "Màu của nền phù hiệu và màu củađường viền cấp hiệu của quân nhân chuyên nghiệp là màu tương ứng với màu củacác quân chủng và bộ đội biên phòng".

2. Điều 3 của NgNh định số 74/HĐBT, khoản 1 ghi: "Cấphiệu của sĩ quan và chuẩn uý". Nay sửa như sau: "Cấp hiệu của sĩquan, chuẩn uý bao gồm cả quân nhân chuyên nghiệp có cấp hiệu tương ứng".

Điểm cuối khoản 1 (Điều 3) quy định: "Cấp hiệu củachuẩn uý như cấp hiệu của cấp uý, nhưng không có sao".

- Nay bổ sung và sửa lại như sau:

"Cấp hiệu của cấp tá quân nhân chuyên nghiệp có haivạch bạc hình chữ V (>>): cấp uý có một vạch bạc hình chữ V (>). Cấphiệu của chuẩn uý như cấp hiệu của cấp uý nhưng không có sao. Đáy nhọn của chữV quay về hướng cúc của cấp hiệu".

Điều 2.- Bổ sung thêm cấp quân hàmthượng tá quân nhân chuyên nghiệp và sửa phần quy định về phù hiệu ở Điều 6,Điều lệ quân nhân chuyên nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 238/HĐBT ngày 03tháng 8 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Điều 6 (mới) nhưsau:

Quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp gồm có:

- Thượng sĩ chuyên nghiệp.

- Chuẩn uý chuyên nghiệp.

- Thiếu uý chuyên nghiệp.

- Trung uý chuyên nghiệp.

- Thượng uý chuyên nghiệp.

- Đại uý chuyên nghiệp.

- Thiếu tá chuyên nghiệp.

- Trung tá chuyên nghiệp.

- Thượng tá chuyên nghiệp.

Phù hiệu và cấp hiệu kết hợp phù hiệu của quân nhân chuyênnghiệp, áp dụng như đối với từng cấp tương ứng quy định tại Điều 1 Nghị địnhnày và Điều 4, Điều 5 Nghị định số 74/HĐBT ngày 26 tháng 4 năm 1982.

Điều 3.- Nghị định này được thi hành kểtừ ngày ký. Các quy định đối với cấp hiệu, phù hiệu và quân hàm của quân nhânchuyên nghiệp trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 4.- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịutrách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------

No. 61-CP

Hanoi , October 21, 1996

 

DECREE

ON AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE PROVISIONS ON ARMY INSIGNIAS, BADGES AND RANKS OF THE PROFESSIONAL MILITARY PERSONNEL

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Law on Amendments and Supplements to a Number of Articles of the Law on Military Service of June 22, 1994;
At the proposal of the Minister of Defense,

DECREES:

Article 1.- To amend and supplement Articles 2 and 3 of Decree No.74-HDBT of April 26, 1982 of the Council of Ministers (now the Government) providing for the army badges, insignias and full-dress uniform of the Vietnam Peoples Army, as follows:

1. Article 2 of Decree No.74-HDBT stipulating:" The color of the back-ground of the badges and the color of the rims of the insignias for professional military personnel is light grey",

- is now amended as follows:" The color of the back-ground of the badges and the color of the rims of the insignias for professional military personnel shall correspond to the colors of the army corps and borderguards".

2. Article 3 of Decree No.74-HDBT, Item 1 saying:" The insignias of the officers and warrant officers", is now amended into:" The insignias of the officers and warrant officers including professional military personnel with corresponding insignias".
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 61-CP năm 1996 sửa đổi quy định cấp hiệu, phù hiệu và quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.966
DMCA.com Protection Status