Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 57-CP năm 1995 về việc thành lập thị trấn thuộc huyện Kim Môn và huyện Phù Tiên thuộc tỉnh Hải Hưng

Số hiệu: 57-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 07/10/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 57-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 1995

 
NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 57-CP NGÀY 7 THÁNG 10 NĂM 1995 VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN KIM MÔN VÀ HUYỆN PHÙ TIÊN THUỘC TỈNH HẢI HƯNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Hưng và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Nay thành lập thị trấn huyện lỵ thuộc các huyện Kim Môn và Phù Tiên thuộc tỉnh Hải Hưng như sau:

1. Thành lập thị trấn Phú Thái, thị trấn huyện lỵ thuộc huyện Kim Môn trên cơ sở diện tích tự nhiên 214,17 hécta với 2.700 nhân khẩu của xã Phúc Thành A; diện tích tự nhiên 53,39 hécta với 1.650 nhân khẩu của xã Kim Anh cùng huyện.

Thị trấn Phú Thái có diện tích tự nhiên 267,56 hécta; 4.350 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Phú Thái: phía Đông giáp xã Kim Lương; phía Tây giáp xã Phúc Thành A; phía Nam giáp xã Kim Anh; phía Bắc giáp xã Long Xuyên.

Sau khi điều chỉnh địa giới:

- Xã Phúc Thành A còn lại diện tích tự nhiên 324 hécta; 5.279 nhân khẩu.

- Xã Kim Anh còn lại diện tích tự nhiên 486,61 hécta; 6.664 nhân khẩu.

2. Thành lập thị trấn Vương, thị trấn huyện lỵ của huyện Phù Tiên trên cơ sở diện tích tự nhiên 137,96 hécta với 2.434 nhân khẩu của xã Ngô Quyền; diện tích tự nhiên 54 hécta với 3.880 nhân khẩu của xã Dị Chế cùng huyện.

Thị trấn Vương có diện tích tự nhiên 199,96 hécta; 6.314 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Vương: phía Đông giáp xã Đoàn Đào; phía Tây và phía Nam giáp xã Dị Chế; phía Bắc giáp xã Ngô Quyền.

Sau khi điều chỉnh địa giới:

- Xã Ngô Quyền còn lại 339,91 hécta với 4.916 nhân khẩu.

- Xã Dị Chế còn lại diện tích tự nhiên 527 hécta với 5.150 nhân khẩu.

Điều 2.- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Hưng và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn kiệt

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No: 57/CP

Hanoi, October 07, 1995

 

DECREE

TO ESTABLISH THE TOWNSHIPS OF KIM MON DISTRICT AND PHU TIEN DISTRICT IN HAI HUNG PROVINCE (Summary)

To establish Phu Thai township of Kim Mon district, Hai Hung province on the basis of a land area of 214.17 hectares and a population of 2,700 from Phuc Thanh A commune and a land area of 53.39 hectares inhabited by 1,650 people from Kim Anh commune in the same district.

Phu Thai township borders Kim Luong commune on the East, Phuc Thanh A commune on the West, Kim Anh commune on the South, Long Xuyen commune on the North.

To establish Vuong township of Phu Tien district, Hai Hung province, on the basis of a land area of 137.96 hectares and a population of 2,434 from Ngo Quyen commune and a land area of 54 hectares and a population of 3,880 from Di Che commune in the same district.

Vuong township borders Doan Dao commune on the East, Di Che commune on the West and the South, Ngo Quyen commune on the North.-

 

 

THE GOVERNMENT
Vo Van Kiet
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 57-CP năm 1995 về việc thành lập thị trấn thuộc huyện Kim Môn và huyện Phù Tiên thuộc tỉnh Hải Hưng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.949
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126