Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 458-NĐ/LB năm 1958 về việc Ủy quyền cho các Ủy ban hành chính các khu, thành phố, tỉnh và khu vực Vĩnh Linh tổ chức những cuộc lạc quyên do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ- Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

Số hiệu: 458-NĐ/LB Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính Người ký: Tô Quang Đẩu, Trịnh Văn Bính
Ngày ban hành: 01/12/1958 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 458-NĐ/LB

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 1958 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO CÁC ỦY BAN HÀNH CHÍNH CÁC KHU, THÀNH PHỐ, TỈNH VÀ KHU VỰC VĨNH LINH TỔ CHỨC NHỮNG CUỘC LẠC QUYÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ-BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Sắc lệnh số 45-SL ngày 05 tháng 4 năm 1946 quy định các cuộc lạc quyên, xổ số lấy tiền hay đồ vật;
Căn cứ Thông tư số 475-TTg ngày 20 tháng 10 năm 1958 của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành sắc lệnh số 45-SL ngày 5 tháng 4 năm 1946 nói trên,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: - Nay ủy quyền cho Ủy ban hành chính các thành phố, các Khu Tự trị, khu Hồng quảng, khu vực Vĩnh linh và các tỉnh (trừ các tỉnh trực thuộc khu Tự trị) cho phép những cuộc lạc quyên tổ chức trong phạm vi một thôn, một xã, một thị trấn, một khu phố hoặc một thị xã không có khu phố mà tổng số tiền hoặc giá trị hiện vật lạc quyên không quá một triệu đồng.

Điều 2: - Đơn xin phép lạc quyên phải gửi tới Ủy ban hành chính xã, thị trấn, thị xã hoặc khu phố nơi tổ chức lạc quyên. Các Ủy ban hành chính này sẽ ghi ý kiến đề nghị của mình rồi chuyển theo hệ thống hành chính lên Ủy ban hành chính khu, thành phố, tỉnh được Ủy quyền cho phép nói ở điều 1.

Điều 3: - Sau khi cho phép, Ủy ban hành chính khu Tự trị, thành phố, tỉnh gửi bản sao quyết định lên Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính để báo cáo và có trách nhiệm cùng với các Ủy ban hành chính cấp dưới kiểm soát chặt chẽ cuộc lạc quyên. Mỗi quyết định cho phép của Ủy ban hành chính Khu Tự trị, thành phố, tỉnh, chỉ có giá trị cho một lần lạc quyên và trong khu vực và thời gian ghi trong quyết định.

Điều 4: - Các Ủy ban hành chính khu Tự trị, thành phố, tỉnh, các ông Chánh văn phòng và Giám đốc Vụ Dân chính Bộ Nội vụ, Chánh văn phòng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

K.T BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

 
 

 
Trịnh Văn Bính

K.T BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

 
 
 

Tô Quang Đẩu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 458-NĐ/LB năm 1958 về việc Ủy quyền cho các Ủy ban hành chính các khu, thành phố, tỉnh và khu vực Vĩnh Linh tổ chức những cuộc lạc quyên do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ- Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.701

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169