Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 435-TTg năm 1959 sửa đổi Nghị định 271-TTg về thành lập Hội đồng vật giá tại Thủ tướng phủ do Thủ Tướng ban hành

Số hiệu: 435-TTg Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Phủ Thủ tướng Người ký: Phạm Hùng
Ngày ban hành: 07/12/1959 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 435-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 1959 

 

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 271-TTG NGÀY 24-6-1957 THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG VẬT GIÁ TẠI THỦ TƯỚNG PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định 271-TTg ngày 24 tháng 6 năm 1957 thành lập “Hội đồng vật giá” tại Thủ tướng phủ;
Căn cứ nghị quyết hội nghị Thường vụ Hội đồng Chính phủ họp ngày 24 tháng 11 năm 1959;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: - Điều 1 và điều 2 của Nghị định số 271-TTg ngày 24 tháng 6 năm 1957 thành lập “Hội đồng vật giá” tại Thủ tướng phủ nay sửa đổi lại như sau:

“Điều 1 (mới): Nay thành lập tại Thủ tướng phủ một “Hội đồng vật giá” có nhiệm vụ:

- Giúp Chính phủ nắm vững tình hình vượt giá, nghiên cứu chủ trương chính sách giá cả và đề ra biện pháp đảm bảo thực hiện chủ trương, chính sách giá cả ấy;

- Xét giá buôn bán và bán lẻ ra thị trường của các hàng hóa nằm trong kế hoạch Nhà nước trên cơ sở các phương án giá do Bộ Nội thương đề nghị rồi trình Thường vụ Hội đồng Chính phủ quyết định”

“ Điều 2 (mới): Thành phần Hội đồng vật giá gồm các vị sau đây:

- Chủ nhiệm văn phòng Kinh tế tài chính Thủ tướng phủ:    Chủ tịch

- Bộ trưởng Bộ Nội thương:       Ủy viên

- Bộ trưởng Bộ Ngoại thương:   Ủy viên

- Bộ trưởng Bộ Tài chính:         Ủy viên

- Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước:  Ủy viên

- Tổng giám đốc Ngân hàng quốc Việt Nam: Ủy viên

Mỗi khi họp bàn về giá một loại hàng có liên quan đến Bộ nào, ngành nào thì Hội động vật giá sẽ mời thêm thủ trưởng của Bộ đó, ngành đó đến tham gia ý kiến với Hội đồng để xét giá được kỹ càng”.

Điều 2: - Các ông Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế tài chính Thủ tướng phủ, các ông Bộ trưởng Bộ Nội thương, Bộ Ngoại thương, Bộ Tài chính và các ông Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Tổng giám đốc Ngân hàng quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 


 
Phạm Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 435-TTg năm 1959 sửa đổi Nghị định 271-TTg về thành lập Hội đồng vật giá tại Thủ tướng phủ do Thủ Tướng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.611
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.229.90