Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 40/2006/NĐ-CP thành lập thị trấn Nhồi thuộc huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá

Số hiệu: 40/2006/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 21/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 40/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2006 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN NHỒI THUỘC HUYỆN ĐÔNG SƠN, TỈNH THANH HOÁ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập thị trấn Nhồi thuộc huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá trên cơ sở 184,34 ha diện tích tự nhiên và 4.577 nhân khẩu của xã Đông Hưng và 3 ha diện tích tự nhiên và 478 nhân khẩu của xã Đông Tân.

Thị trấn Nhồi có 187,34 ha diện tích tự nhiên và 5.055 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Nhồi: Đông giáp thành phố Thanh Hoá; Tây giáp xã Đông Tân; Nam giáp xã Đông Hưng; Bắc giáp xã Đông Tân.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị trấn Nhồi:

Huyện Đông Sơn có 10.634,84 ha diện tích tự nhiên và 110.333 nhân khẩu, có 21 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã Đông Hưng, Đông Thanh, Đông Vinh, Đông Ninh, Đông Anh, Đông Tiến, Đông Tân, Đông Xuân, Đông Lĩnh, Đông Hoàng, Đông Khê, Đông Minh, Đông Nam, Đông Hoà, Đông Quang, Đông Phú, Đông Văn, Đông Yên, Đông Thịnh và các thị trấn Rừng Thông, Nhồi.

- Xã Đông Hưng còn lại 436,06 ha diện tích tự nhiên và 3.723 nhân khẩu.

- Xã Đông Tân còn lại 451,39 ha diện tích tự nhiên và 7.401 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,
Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng,
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- HĐND, UBND tỉnh Thanh Hoá;
- Tổng cục Thống kê;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
các Vụ: ĐP, TCCB, TH, Công báo;
- Lưu: VT, NC (5b). XH

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

 


 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 40/2006/NĐ-CP ngày 21/04/2006 về việc thành lập thị trấn Nhồi thuộc huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.900

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!