Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 359-NV/NĐ năm 1946 về nhiệm vụ của nha Dân tộc thiểu số do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành.

Số hiệu: 359-NV/NĐ Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Huỳnh Thúc Kháng
Ngày ban hành: 09/09/1946 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 359-NV/NĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 1946 

 

 BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Chiếu theo sắc lệnh số 58 ngày 3 tháng 5 năm 1946 tổ chức bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Điều thứ nhất: Nha Dân tộc thiểu số có nhiệm vụ nghiên cứu và giải quyết mọi vấn đề liên quan đến các dân tộc thiểu số trong toàn cõi Việt Nam, để củng cố, trên nguyên tắc bình đẳng sự đoàn kết và tương trợ giữa các dân tộc sống trên đất Việt Nam.

Điều thứ 2: Nha Dân tộc thiểu số đặt dưới quyền kiểm soát trực tiếp của Bộ trưởng bộ Nội vụ có một giám đốc điều khiển. Giúp việc giám đốc có một phó giám đốc, một bí thư trưởng và hai cố vấn.

Trừ hai cố vấn ra, giám đốc, phó giám đốc và bí thư trưởng đều phải chọn trong đồng bào thiểu số.

Giám đốc sẽ do một sắc lệnh bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng bộ Nội vụ.

Phó Giám đốc, bí thư trưởng và cố vấn đều do nghị định của Bộ trưởng bộ Nội vụ bổ nhiệm.

Điều thứ 3: Nha Dân tộc thiểu số gồm có:

1) Một văn phòng phụ trách các việc công văn, hồ sơ, vật liệu, kế toán và viên chức.

2) Một ban nghiên cứu có nhiệm vụ sưu tầm tài liệu và nghiên cứu mọi vấn đề chính trị, hành chính, văn hóa, xã hội, kinh tế và tài chính có quan hệ mật thiết đến các dân tộc thiểu số.

3) Một ban tuyên truyền có nhiệm vụ củng cố tinh thần đoàn kết và tình nhân ái giữa các dân tộc và chống mọi mưu mô chia rẽ.

Ban tuyên truyền sẽ liên lạc với nha Thông tin Tuyên truyền toàn quốc để thực hiện chương trình tuyên truyền chung trong phạm vi dân tộc thiểu số.

4) Một ban thanh tra có nhiệm vụ:

- giám sát các công việc hành chính và chính trị ở các miền có dân tộc thiểu số;

- thảo luận với ban nghiên cứu về đề nghị lên Chính phủ những sự cải cách thích hợp về hành chính và chính trị.

Ban thanh tra sẽ mật thiết liên lạc với nha Thanh tra toàn quốc để thi hành nhiệm vụ được dễ dàng.

5) Một ban kinh tế có nhiệm vụ giải quyết vấn đề tiếp tế cho các miền có dân tộc thiểu số và giúp đỡ một cách thiết thực các dân tộc thiểu số trong các công cuộc kiến thiết.

6) Một ban tiếp đãi phụ trách việc đón tiếp các đồng bào thiểu số.

Điều thứ 4: Mỗi phòng, mỗi ban có một chủ sự điều khiển, do Bộ trưởng bộ Nội vụ bổ nhiệm.

Điều thứ 5: Đổng lý sự vụ bộ Nội vụ chiếu nghị định thi hành.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

 
 
 
Huỳnh Thúc Kháng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 359-NV/NĐ năm 1946 về nhiệm vụ của nha Dân tộc thiểu số do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.217

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251