Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 289-TTg năm 1959 về thành lập Phòng Ngoại vụ thành phố Hà nội, Hải phòng và khu vực Hồng quảng do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

Số hiệu: 289-TTg Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 03/08/1959 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 289-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 1959 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP PHÒNG NGOẠI VỤ THÀNH PHỐ HÀ NỘI, HẢI PHÒNG VÀ KHU VỰC HỒNG QUẢNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật số 110-SL/LT12 ngày 31-5-1958 tổ chức chính quyền địa phương;
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ ngày 26-3-1958 về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 026-TTg ngày 21-01-1957 thành lập các Sở Ngoại vụ Hà nội, Hải phòng và khu Hồng quảng;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập tại thành phố Hà nội, Hải phòng và khu Hồng quảng mỗi nơi một phòng Ngoại vụ đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ủy ban Hành chính địa phương.

Điều 2. – Phòng Ngoại vụ các thành phố Hà nội, Hải phòng và khu Hồng quảng có nhiệm vụ giúp Ủy ban thực hiện đường lối, chính sách ngoại giao của Chính phủ ở địa phương mình và giải quyết các vấn đề có liên quan với ngoại kiều, với cơ quan ngoại quốc và khách ngoại quốc cư trú hoặc lui tới ở địa phương.

Điều 3. – Nhiệm vụ và tổ chức cụ thể của Phòng Ngoại vụ do Bộ Ngoại giao và các Ủy ban hành chính  thành phố Hà nội, Hải phòng và khu Hồng quảng quy định.

Điều 4. – Nghị  định số  026-TTg ngày 21-01-1957 thành lập các Sở Ngoại vụ Hà nội, Hải phòng và khu Hồng quảng nay bãi bỏ.

Điều 5. – Ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các ông Chủ tịch Ủy ban hành chính  thành phố Hà nội, Hải phòng và khu Hồng quảng chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
 

Phạm Văn Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 289-TTg năm 1959 về thành lập Phòng Ngoại vụ thành phố Hà nội, Hải phòng và khu vực Hồng quảng do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.889
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.122.228