Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 26/CP năm 1995 về việc điều chuyển một số nhiệm vụ từ Bộ Lao động,thương binh và xã hội sang các Bộ có liên quan Chính Phủ

Số hiệu: 26-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 17/04/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26-CP

Hà Nộ, ngày 17 tháng 4 năm 1995

 
NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 26/CP NGÀY 17 THÁNG 04 NĂM 1995 VỀ VIỆC ĐIỀU CHUYỂN MỘT SỐ NHIỆM VỤ TỪ BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SANG CÁC BỘ CÓ LIÊN QUAN 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ kết luận của Thường trực Chính phủ tại phiên họp ngày 28/2/1995;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ của Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1.- Nay chuyển giao một số nhiệm vụ từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sang các Bộ, ngành dưới đây quản lý:

1. Nhiệm vụ di dân phát triển vùng kinh tế mới và chương trình nước sinh hoạt nông thôn do UNICEF tài trợ chuyển sang Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm.

2. Nhiệm vụ dạy văn hoá cho trẻ khuyết tật, bao gồm cả trẻ câm điếc chuyển sang Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Nhiệm vụ lưu giữ, bảo quản các tài liệu di tích, chứng tích và tang vật về tội ác chiến tranh chuyển sang Bộ Văn hoá - Thông tin.

4. Nhiệm vụ quản lý chế độ, chính sách tiền lương của công chức, viên chức thuộc các cơ quan quản lý Nhà nước (kể cả cơ quan hành pháp, lập pháp, tư pháp) và các tổ chức sự nghiệp, tổ chức xã hội chuyển sang Ban Tổ chức- Cán bộ của Chính phủ.

Điều 2.- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm bàn giao toàn bộ các tổ chức làm các nhiệm vụ nói trên bao gồm cán bộ, nhân viên (trong biên chế và hợp đồng), tiền lương công chức, viên chức theo từng ngạch, bậc; hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất và trang thiết bị sang cho các Bộ nói tại Điều 1 quản lý.

Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá - Thông tin, Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ tiếp nhận và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nói trên.

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông Lâm nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hoá - Thông tin, Ban Tổ chức Chính quyền thực hiện bàn giao đầy đủ theo nội nong trên từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sang các Sở ngành nới trên quản lý.

- Thời gian bàn giao phải hoàn thành trước ngày 31/7/1995.

Điều 3.- Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các quy định trước đâu trái với Nghị định này đều bãi bỏ. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ có liên quan và ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn cụ thể việc thi hành Nghị định này.

Điều 4.- Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 26-CP

Hanoi, April 17, 1995

 

DECREE

ON TRANSFERRING A NUMBER OF TASKS FROM THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS TO THE MINISTRIES CONCERNED

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
In furtherance of the conclusions made by the Government Standing Committee at its session on the 28th of February 1995;
Considering the proposals of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs, and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel,

DECREES :

Article 1.- To transfer a number of tasks from the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs to the following ministries and branches :

1. The task of resettling people in new economic zones and the rural water supply program funded by UNICEF, to the Ministry of Agriculture and Food Industry.

2. The task of educating handi ped children, including deaf and mute children, to the Ministry of Education and Training.

3. The task of archiving and preserving documents, relics, testimonies and evidences on war crimes to the Ministry of Culture and Information.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 26/CP năm 1995 về việc điều chuyển một số nhiệm vụ từ Bộ Lao động,thương binh và xã hội sang các Bộ có liên quan Chính Phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.597

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.188.254