Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 257-BNT/TCCB năm 1959 về việc thành lập Sở Ngoại thương Khu tự trị Việt Bắc do Bộ Ngoại thương ban hành

Số hiệu: 257-BNT/TCCB Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Bộ Ngoại thương Người ký: Đặng Việt Châu
Ngày ban hành: 21/09/1959 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI THƯƠNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 257-BNT/TCCB

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 1959 

 

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP SỞ NGOẠI THƯƠNG KHU TỰ TRỊ VIỆT BẮC

BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI THƯƠNG

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ đã được Quốc hội thông qua ngày 29/4/1958, tách Bộ Thương nghiệp thành 2 Bộ: Bộ Nội thương và Bộ Ngoại thương;
Căn cứ Nghị định số 279/TTg ngày 27/7/1959 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức ngoại thương ở địa phương;
Theo đề nghị của Ông Giám đốc Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Ngoại thương có sự hiệp ý của Ủy ban hành chính Khu tự trị Việt Bắc,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Sở Ngoại thương Khu tự trị Việt Bắc.

Điều 2. Sở Ngoại thương Khu tự trị Việt Bắc được Bộ Ngoại thương ủy nhiệm thống nhất lãnh đạo các công ty mậu dịch biên giới (Cao Bằng, Lạng Sơn), các Chi sở Hải quan, trong việc chấp hành chính sách xuất nhập khẩu của Chính phủ; tổ chức việc trao đổi hàng hóa giữa Khu tự trị Việt Bắc với tỉnh Quảng tây Trung Quốc theo những điều đã quy định về mậu dịch địa phương giữa hai nước; lãnh đạo các Phòng Giao dịch ngoại thương tại các tỉnh thuộc Khu Tự trị Việt bắc, phổ biến chính sách ngoại thương của Đảng và Chính phủ và xây dựng kế hoạch thu mua hàng xuất khẩu thuộc cấp II quản lý, trình Bộ xét duyệt và đôn đốc các Phòng Giao dịch ngoại thương thực hiện kế hoạch đó.

Điều 3. Nhiệm vụ cụ thể của Sở Ngoại thương Việt Bắc quy định như sau:

a) Về chấp hành chính sách xuất nhập và tổ chức trao đổi hàng hóa với địa phương bạn:

Căn cứ những điều quy định về mậu dịch địa phương, trong hiệp định thương mại giữa hai nước Việt – Trung, căn cứ hạn ngạch trao đổi do Bộ Ngoại thương xác định Khu Việt Bắc.

1. Hướng dẫn các Công ty xuất nhập biên giới xây dựng kế hoạch xuất nhập giữa Khu Việt Bắc với địa phương bạn, trình Bộ xét duyệt.

2. Tổ chức và tiến hành công việc đàm phán ký kết các hợp đồng trao đổi hàng hóa hàng năm với các tổ chức mậu dịch Quảng tây, đôn đốc các Công ty xuất nhập biên giới thực hiện các hợp đồng ấy và thống nhất thanh toán với các tổ chức mậu dịch Quảng tây.

b) Về phổ biến chính sách và chủ trương của ngành Ngoại thương, xây dựng và đôn đốc thực hiện kế hoạch thu mua hàng xuất khẩu.

1. Căn cứ chính sách ngoại thương của Đảng và Chính phủ, căn cứ những chủ trương và chính sách cụ thể của Bộ Ngoại thương đề ra, và đưa ra những điều kiện kinh tế của Khu, đặt kế hoạch cho các Phòng Giao dịch ngoại thương các tỉnh và các Công ty xuất nhập biên giới động viên nhân dân sản xuất và khai thác các hàng xuất khẩu.

2. Giúp Bộ và các Tổng công ty, nắm được các nguồn hàng xuất khẩu trong Khu tự trị Việt Bắc, hướng dẫn các Phòng Giao dịch ngoại thương các tỉnh và các Công ty xuất nhập biên giới xây dựng kế hoạch thu mua những hàng xuất khẩu thuộc diện những hàng do Trung ương điều hòa phân phối (những mặt hàng này sẽ do 2 Bộ Nội thương và Ngoại thương xác định) và những mặt hàng chuyên xuất khẩu, trình Bộ Ngoại thương và các Tổng công ty xét duyệt.

3. Căn cứ kế hoạch đã được Bộ phê chuẩn, đôn đốc các Phòng Giao dịch ngoại thương tỉnh và các Công ty xuất nhập biên giới ký kết hợp đồng thu mua với các tổ chức nội thương địa phương (mậu dịch cấp II, hợp tác xã), với các nông trường quốc doanh, nông trường bộ đội, tập đoàn miền Nam (nếu có) và các xí nghiệp địa phương để đảm bảo thực hiện kế hoạch.

4. Có trách nhiệm thương lượng với cơ quan Công thương Khu và trình bày với Ủy ban hành chính Khu và các tỉnh khi có những vấn đề mắc mứu trong công tác thu mua hàng xuất khẩu ở địa phương.

Điều 4. Sở Ngoại thương Việt Bắc chịu sự lãnh đạo của Bộ về quan hệ đối với ngoài về việc xét duyệt kế hoạch xuất nhập khẩu và kế hoạch thu mua các hàng xuất khẩu.

Việc chấp hành các chính sách, việc đôn đốc các Phòng Giao dịch tỉnh và các Công ty xuất nhập biên giới thực hiện kế hoạch, việc kiểm tra công tác kinh doanh, việc quản lý và giáo dục cán bộ nhân viên, Sở chịu sự lãnh đạo trực tiếp của ủy ban hành chính Khu tự trị.

Điều 5. Sở Ngoại thương Việt Bắc do một Giám đốc và một Phó Giám đốc phụ trách và một số cán bộ nhân viên giúp việc chia thành mấy Ban như sau:

- Ban Văn thư Quản trị.

- Ban Mậu dịch địa phương và cửa khẩu.

- Ban Kế hoạch thu mua hàng xuất khẩu.

- Ban Tuyên truyền chính sách và hướng dẫn học tập.

Điều 6. Biên chế, quan hệ cụ thể về công tác của Sở với Bộ, các Tổng công ty, Ủy ban hành chính Khu tự trị, các Phòng Giao dịch ngoại thương tỉnh và các Công ty xuất nhập biên giới sẽ do một Thông tư riêng xác định.

Điều 7. Ông Giám đốc Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Ngoại thương, ông Chủ tịch Ủy ban hành chính Khu Việt Bắc, chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI THƯƠNG
THỨ TRƯỞNG
 
 


Đặng Viết Châu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 257-BNT/TCCB năm 1959 về việc thành lập Sở Ngoại thương Khu tự trị Việt Bắc do Bộ Ngoại thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.845

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159