Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 223-HĐBT năm 1985 về việc sắp xếp lại bộ máy giúp Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 223-HĐBT Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 20/08/1985 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 223-HĐBT

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 1985

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 223-HĐBT NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1985 VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI BỘ MÁY GIÚP BỘ TRƯỞNG BỘ ĐẠI HỌC VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Nghị định số 150-HĐBT ngày 13-12-1983 của Hội đồng Bộ trưởng;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Bộ máy giúp Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước gồm có:

1- Văn phòng

2- Vụ Kế hoạch

3- Vụ Tài chính - Kế toán

4- Vụ Khoa học và kỹ thuật

5- Vụ Tổ chức cán bộ

6- Vụ hợp tác quốc tế

7- Ban thanh tra

8- Vụ Đào tạo đại học

9- Vụ Đào tạo trung học chuyên nghiệp

10- Vụ Đào tạo, bồi dưỡng sau đại học

11- Vụ Đào tạo, bồi dưỡng tại chức

12- Vụ Giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin

13- Vụ I

14- Vụ tuyển sinh và quản lý học sinh trong nước

15- Vụ quản lý học sinh ngoài nước

Điều 2. Vụ, Ban do Vụ trưởng, Trưởng ban phụ trách. Giúp việc Vụ trưởng, Trưởng ban có một đến hai Phó vụ trưởng, Phó trưởng ban. Vụ, Ban nói chung không tổ chức phòng.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp quy định chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của các Vụ, Ban; căn cứ vào tổng biên chế được giao cho Bộ, quy định biên chế của các tổ chức nói trên.

Điều 4. Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 223-HĐBT năm 1985 về việc sắp xếp lại bộ máy giúp Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.834
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.194.198