Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 209-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 05/06/1979 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 209-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 1979 

 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA BAN VIỆT KIỀU TRUNG ƯƠNG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960;
Để tăng cường công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài;
Căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp Thường vụ ngày 08 tháng 02 năm 1979,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Ban Việt kiều trung ương là cơ quan chuyên trách và tổng hợp của Hội đồng Chính phủ, có trách nhiệm giúp Hội đồng Chính phủ thống nhất chỉ đạo và quản lý các mặt công tác đối với người Việt Nam cư trú ở nước ngoài.

Điều 2. – Ban Việt kiều trung ương có những nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

a) Cùng với các ngành có liên quan theo dõi, nghiên cứu tình hình về mọi mặt của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, và trên cơ sở đó, kiến nghị Hội đồng Chính phủ ban hành những chủ trương, chính sách, chế độ và vấn đề người Việt Nam cư trú ở nước ngoài.

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, điều hòa và phối hợp hoạt động của các ngành và các địa phương về các vấn đề có liên quan đến công tác đối với người Việt Nam cư trú ở nước ngoài, bảo đảm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, chế độ của Nhà nước nói ở điểm a.

c) Phối hợp với các ngành có liên quan để tổ chức việc đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác vận động ngưởi Việt Nam cư trú ở nước ngoài.

Điều 3. - Ban Việt kiều trung ương do một trưởng ban phụ trách và có một số phó trưởng ban giúp việc.

Điều 4. – Bộ máy làm việc của Ban Việt kiều trung ương gồm có:

a) Văn phòng tổng hợp;

a) Vụ I (châu Âu, châu Mỹ và châu Phi);

c) Vụ II (châu Á và châu Đại dương),

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức nói trên do Trưởng Ban Việt kiều trung ương quy định.

Điều 5. – Những quy định trước đây trái với nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 6. – Đồng chí Trưởng Ban Việt kiều trung ương chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 209-CP ngày 05/06/1979 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của ban việt kiều trung ương do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.663

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!