Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 147/2007/NĐ-CP về việc giải thể Xã phước Thắng, điều chỉnh địa giới hành chính các xã Phước Tiến, Phước Chính, Phước Đại, Thành lập xã Phước Thắng (mới ) thuộc huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 147/2007/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 147/2007/NĐ-CP

Hà nội, ngày 21 tháng 09 năm 2007 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ XÃ PHƯỚC THẮNG; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC XÃ PHƯỚC TIẾN, PHƯỚC CHÍNH, PHƯỚC ĐẠI; THÀNH LẬP XÃ PHƯỚC THẮNG (MỚI) THUỘC HUYỆN BÁC ÁI, TỈNH NINH THUẬN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Giải thể xã Phước Thắng; điều chỉnh địa giới hành chính các xã Phước Tiến, Phước Chính, Phước Đại; thành lập xã Phước Thắng (mới) thuộc huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận như sau:

1. Giải thể xã Phước Thắng và điều chỉnh diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã Phước Thắng như sau:

- Điều chỉnh 2.591,8 ha diện tích tự nhiên của xã Phước Thắng (giải thể) về xã Phước Thành quản lý;

- Điều chỉnh 5.580,27 ha diện tích tự nhiên của xã Phước Thắng (giải thể) về xã Phước Đại quản lý;

- Toàn bộ 3.149 nhân khẩu của xã Phước Thắng (giải thể) được điều chỉnh để thành lập xã Phước Thắng (mới).

2. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Phước Đại

Điều chỉnh 13,1 ha diện tích tự nhiên của xã Phước Đại về xã Phước Thành quản lý.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

- Xã Phước Thành có 12.690,47 ha diện tích tự nhiên và 2.601 nhân khẩu;

- Xã Phước Đại có 11.341,26 ha diện tích tự nhiên và 2.925 nhân khẩu.

3. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Phước Chính, xã Phước Tiến để thành lập xã Phước Thắng (mới).

Thành lập xã Phước Thắng (mới) thuộc huyện Bác Ái trên cơ sở điều chỉnh 1.471,21 ha diện tích tự nhiên của xã Phước Chính; 3.259,39 ha diện tích tự nhiên của xã Phước Tiến; 3.149 nhân khẩu của xã Phước Thắng (giải thể).

Xã Phước Thắng (mới) có 4.730,60 ha diện tích tự nhiên và 3.149 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Phước Thắng (mới): Đông giáp xã Phước Đại và xã Phước Chính; Tây giáp xã Phước Tiến; Nam giáp huyện Ninh Sơn; Bắc giáp xã Phước Tiến.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

- Xã Phước Chính còn lại 6.534,22 ha diện tích tự nhiên và 1.387 nhân khẩu;

- Xã Phước Tiến còn lại 7.616,61 ha diện tích tự nhiên và 3.020 nhân khẩu.

Huyện Bác Ái có 102.753,32 ha diện tích tự nhiên và 21.764 nhân khẩu, có 9 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Phước Đại, Phước Chính, Phước Thắng (mới), Phước Thành, Phước Tân, Phước Tiến, Phước Trung, Phước Hòa, Phước Bình.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 


Nơi nhận:                                                                        
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi   trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
-
Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Ninh Thuận;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Tổng cục Thống kê.
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ: ĐP, TCCB, TH, CN, NN, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5 b). A.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 147/2007/NĐ-CP về việc giải thể Xã phước Thắng, điều chỉnh địa giới hành chính các xã Phước Tiến, Phước Chính, Phước Đại, Thành lập xã Phước Thắng (mới ) thuộc huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.903
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.83