Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 140-HĐBT năm 1985 về việc sắp xếp lại bộ máy giúp việc Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý Nhà nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 140-HĐBT Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 27/03/1985 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 140-HĐBT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 1985

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 140-HĐBT NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 1985 VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI BỘ MÁY GIÚP BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Nghị định số 151-HĐBT ngày 13-12-1983 của Hội đồng Bộ trưởng;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Bộ máy giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý Nhà nước gồm có:

1- Văn phòng,

2- Vụ Kế hoạch,

3- Ban Thanh tra,

4- Vụ Tài chính - kế toán,

5- Vụ khoa học và kỹ thuật,

6- Vụ Lao động, tiền lương,

7- Vụ Tổ chức - cán bộ 8- Vụ Hợp tác quốc tế,

9- Vụ trang thiết bị kỹ thuật và công trình y tế (tách ra từ Cục Vật tư và xây dựng cơ bản),

10- Vụ đào tạo,

11- Vụ dược,

12- Vụ Y học dân tộc,

13- Vụ điều trị,

14- Vụ vệ sinh phòng dịch,

15- Vụ bảo vệ sức khoẻ Trung ương.

Điều 2. Vụ, Ban do một Vụ trưởng, Trưởng ban phụ trách. Giúp việc Vụ trưởng, Trưởng ban có từ 1 đến 2 Phó Vụ trưởng, Phó trưởng ban. Trong Vụ, Ban nói chung không tổ chức Phòng.

Điều 3.

Chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động của từng Vụ, Ban do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

Biên chế của các tổ chức nói trên do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định, trong phạm vi tổng số biên chế được Nhà nước giao.

Điều 4. Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Y tế và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 140-HĐBT năm 1985 về việc sắp xếp lại bộ máy giúp việc Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý Nhà nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.523
DMCA.com Protection Status