Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 137-HĐBT năm 1988 về việc thành lập Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam trực thuộc Bộ Lâm nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 137-HĐBT Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 30/08/1988 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 137-HĐBT

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 1988

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 137-HĐBT NGÀY 30-8-1988 VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM TRỰC THUỘC BỘ LÂM NGHIỆP

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG  

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp, có sự thoả thuận của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước,

NGHỊ ĐỊNH:  

Điều 1.

Thành lập Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam trực thuộc Bộ Lâm nghiệp, trên cơ sở sáp nhập các Viện Lâm nghiệp, Viện Công nghiệp rừng và Viện Kinh tế lâm nghiệp do Bộ Lâm nghiệp đang quản lý.

Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam là đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học. Viện được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng.

Trụ sở của Viện đặt tại Hà Nội.

Điều 2. Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam có những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1- Nghiên cứu khoa học kỹ thuật về các lĩnh vực lâm sinh và công nghiệp rừng, về khoa học kinh tế, tổ chức và quản lý lâm nghiệp phục vụ cho yêu cầu phát triển sản xuất của ngành và xây dựng nền khoa học lâm nghiệp nhiệt đới Việt Nam.

2- Xây dựng và thực hiện các chương trình kinh tế xã hội và khoa học kỹ thuật của ngành; xây dựng cơ chế quản lý kinh tế và các quy trình, quy phạm, định mức, tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật trong ngành, trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành để thực hiện trong sản xuất của ngành và ở các địa phương.

3- Đào tạo cán bộ trên đại học trong lĩnh vực khoa học lâm nghiệp; bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ khoa học kỹ thuật và cán bộ quản lý của ngành.

4- Thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế trong phạm vi được phân công.

Điều 3. Nhiệm vụ cụ thể, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Viện do Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp quy định.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp, Bộ trưởng và Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 137-HĐBT năm 1988 về việc thành lập Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam trực thuộc Bộ Lâm nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.585
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240