Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 120-HĐBT năm 1987 về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tổng cục Du lịch do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 120-HĐBT Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 15/08/1987 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 120-HĐBT

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 1987

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 120-HĐBT NGÀY 15-8-1987 VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TỔNG CỤC DU LỊCH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ Nghị quyết số 63-HĐBT ngày 11-4-1987 của Hội đồng Bộ trưởng về việc đẩy mạnh hoạt động du lịch và chấn chỉnh tổ chức quản lý công tác du lịch;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Tổng cục Du lịch là cơ quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng có chức năng quản lý Nhà nước về công tác du lịch và chỉ đạo hệ thống kinh doanh du lịch trong cả nước.

Điều 2. Tổng cục Du lịch có những nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Xây dựng trình Hội đồng Bộ trưởng xét và quyết định chiến lược phát triển du lịch, các kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về sản xuất kinh doanh trong toàn ngành Du lịch.

2. Xây dựng trình Hội đồng Bộ trưởng ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các chính sách, chế độ quy định về hoạt động du lịch.

3. Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý và kinh doanh du lịch.

4. Chỉ đạo và xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế về du lịch theo đường lối, chính sách của Đảng và những quy định của Nhà nước về quan hệ với nước ngoài.

Quản lý công tác tuyên truyền, quảng cáo và nghiên cứu thị trường du lịch.

5. Xây dựng hệ thống tổ chức, quản lý biên chế, cán bộ, cơ sở vật chất, tài sản của ngành theo các chế độ Nhà nước quy định, thực hiện quy hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trong ngành theo sự phân cấp của Nhà nước.

6. Chỉ đạo, điều hoà, phối hợp hoạt động giữa các tổ chức kinh doanh du lịch trong phạm vi cả nước trên cơ sở tôn trọng quyền tự chủ sản xuất kinh doanh và tài chính của các đơn vị cơ sở (kể cả ngoại tệ); bảo đảm hạch toán kinh tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa, phân phối hợp lý lợi ích giữa Trung ương và địa phương.

Chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị trong ngành quy hoạch và thiết kế xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch.

7. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong ngành thực hiện các chính sách, chế độ về hoạt động du lịch.

Điều 3. Tổ chức bộ máy Tổng cục Du lịch gồm có:

1. Các đơn vị quản lý Nhà nước:

- Văn phòng.

- Vụ Kế hoạch.

- Vụ Tài chính - Kế toán.

- Vụ Xây dựng cơ bản.

- Vụ Tổ chức cán bộ - Lao động tiền lương.

- Ban Thanh tra.

2. Các đơn vị sự nghiệp và nghiên cứu khoa học:

- Viện nghiên cứu phát triển du lịch.

- Trường nghiệp vụ du lịch.

3. Các đơn vị sản xuất kinh doanh du lịch:

- Tổng Công ty du lịch đối ngoại (Vietnamtourist).

- Các Công ty du lịch tại các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương.

Điều 4. Nhiệm vu, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ giữa các đơn vị nói ở điều 3 do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch quy định.

Điều 5. Tổng cục Du lịch do 1 Tổng cục trưởng phụ trách; giúp Tổng cục trưởng có một số Phó Tổng cục trưởng phụ trách một số mặt công tác theo sự phân công của Tổng cục trưởng.

Điều 6. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ những quy đinh trước đây trái với Nghị định này.

Điều 7. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 120-HĐBT năm 1987 về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tổng cục Du lịch do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.296

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101