Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 12-NL/TCCB năm 1959 về thành lập ở trong văn phòng Bộ Nông lâm một Phòng tổng hợp do Bộ trưởng Bộ Nông Lâm ban hành.

Số hiệu: 12-NL/TCCB Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Bộ Nông lâm Người ký: Nghiêm Xuân Yêm
Ngày ban hành: 04/05/1959 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG LÂM
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12-NL/TCCB

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 1959 

 

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP Ở TRONG VĂN PHÒNG BỘ NÔNG LÂM MỘT PHÒNG TỔNG HỢP

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG LÂM

Căn cứ Nghị định số 02-NL/NĐ ngày 17-02-1955 tổ chức các cơ quan Nông lâm trung ương thuộc Bộ Nông lâm và Văn phòng Bộ;
Xét yêu cầu công tác; theo đề nghị của ông Chánh văn phòng Bộ Nông lâm. 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập ở trong Văn phòng Bộ một phòng tổng hợp.

Điều 2. -  Phòng tổng có nhiệm vụ giúp Bộ:

a) Theo dõi tổng hợp tình hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ở địa phương và các nông lâm trường. Nghiên cứu, đề xuất ý kiến để Chánh văn phòng làm việc với Bộ Thứ trưởng.

b) Qua các ngành thuộc Bộ, tổng hợp tình hình công tác cần thiết của ngành. Theo dõi đôn đốc việc thực hiện các chủ trương nghị quyết, các kiến nghị của Bộ đối với các ngành, các cấp.

c) Theo dõi tình hình quản lý dánh sách các anh hùng, chiến sĩ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp. Theo dõi và thực hiện công tác thi đua khen thưởng thành tích sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ở các địa phương.

Điều 3. – Phòng tổng hợp do một trưởng phòng chịu trách nhiệm.

Điều 4. -  Các ông Chánh văn phòng, trưởng phòng tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm thi hành nghị định này. 

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG LÂM
 
 
 

Nghiêm Xuân Yêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 12-NL/TCCB năm 1959 về thành lập ở trong văn phòng Bộ Nông lâm một Phòng tổng hợp do Bộ trưởng Bộ Nông Lâm ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.780
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31