Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 109-HĐBT năm 1983 về việc giao cho Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước xây dựng và tổng hợp kế hoạch đào tạo cán bộ trên đại học do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 109-HĐBT Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 28/09/1983 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 109-HĐBT

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 1983

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 109-HĐBT NGÀY 28-9-1983 VỀ VIỆC GIAO CHO UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC XÂY DỰNG VÀ TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CÁN BỘ TRÊN ĐẠI HỌC

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ nghị định số 35-CP ngày 9-2-1981 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ trưởng và chức năng của Bộ trong một số lĩnh vực quản lý Nhà nước;
Căn cứ nghị định số 263-CP ngày 27 tháng 6 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ về chế độ kế hoạch hoá khoa học và kỹ thuật;
Để đưa việc đào tạo cán bộ trên đại học vào nền nếp, phục vụ các mục tiêu phát triển khoa học và kỹ thuật và thúc đẩy tiến bộ khoa học và kỹ thuật;
Theo đề nghị của chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp.

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. - từ nay giao cho Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ trên đại học và tổng hợp đưa vào kế hoạch khoa học và kỹ thuật.

Điều 2. - Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Phối hợp với Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Viện khoa học Việt Nam và Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam hướng dẫn các Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ trên đại học. Tổng hợp kế hoạch này vào kế hoạch khoa học và kỹ thuật, đưa vào kế hoạch Nhà nước trình Hội đồng bộ trưởng xét duyệt.

2. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo cán bộ trên đại học.

Điều 3. - Bộ Đại học trung học chuyên nghiệp chịu trách nhiệm hướng dẫn xây dựng chương trình, phương pháp đào tạo hướng dẫn việc tuyển chọn nghiên cứu sinh và cùng với Viện khoa học Việt Nam, Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam và các Bộ tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bảo đảm chất lượng và có hiệu quả.

Điều 4. - Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay cho những quy định trước đây về việc kế hoạch hoá đào tạo cán bộ trên đại học.

Điều 5. - Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước; chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, viện trưởng Viện khoa học Việt Nam, chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 109-HĐBT năm 1983 về việc giao cho Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước xây dựng và tổng hợp kế hoạch đào tạo cán bộ trên đại học do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.191
DMCA.com Protection Status