Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 07-NL/NĐ năm 1959 về việc chuyển giao cơ sở trại thí nghiệm lâm sinh Yên Bái cho Ủy ban Hành chính tỉnh Yên Bái dùng làm trại nghiên cứu thí nghiệm của tỉnh do Bộ trưởng Bộ Nông lâm ban hành.

Số hiệu: 07-NL/NĐ Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Bộ Nông lâm Người ký: Nghiêm Xuân Yêm
Ngày ban hành: 25/03/1959 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG LÂM
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07-NL/NĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 1959 

 

NGHỊ ĐỊNH

CHUYỂN GIAO CƠ SỞ TRẠI THÍ NGHIỆM LÂM SINH YÊN BÁI CHO ỦY BAN HÀNH CHÍNH TỈNH YÊN BÁI DÙNG LÀM TRẠI NGHIÊN CỨU THÍ NGHIỆM CỦA TỈNH

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG LÂM 

Căn cứ Nghị định số 021-NL/NĐ ngày 17-02-1955 tổ chức các cơ quan Nông lâm trung ương thuộc Bộ Nông lâm;
Căn cứ Nghị định số 09-NL/NĐ ngày 21-06-1957 thành lập trại thí nghiệm lâm sinh Yên Bái trực thuộc Vụ Lâm nghiệp.
Xét yêu cầu công tác theo đề nghị của ông Giám đốc Học viện Nông lâm, của Ủy ban Hành chính tỉnh Yên Bái, sau khi đã bàn bạc thống nhất về nguyên tắc và thủ tục.   

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay chuyển giao cơ sở trại thí nghiệm lâm sinh Yên Bái cho Ủy ban Hành chính tỉnh Yên Bái dùng làm trại nghiên cứu thí nghiệm của tỉnh.

Điều 2. - Số cán bộ và công nhân, số diện tích ruộng đất thí nghiệm, tài sản của trại quy định như sau:

- Cán bộ công nhân, diện tích đất đai thí nghiệm của trại, giao toàn bộ cho Ủy ban Hành chính tỉnh quản lý và sử dụng.

- Nhà cửa, trâu bò và tất cả những thứ cần thiết trang bị cho trại, đều giao cho Ủy ban Hành chính tỉnh sử dụng vào việc nghiên cứu thí nghiệm của trại.

Điều 3. -  Chi tiết việc chuyển giao sẽ do một Hội đồng bàn giao chịu trách nhiệm nghiên cứu và thi hành.

Điều 4. – Các ông Chánh văn phòng, Giám đốc Học viện Nông lâm, Giám đốc Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban Hành chính tỉnh Yên Bái, ông Trưởng trại lâm sinh Yên Bái chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG LÂM
 
 

 
 Nghiêm Xuân Yêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 07-NL/NĐ năm 1959 về việc chuyển giao cơ sở trại thí nghiệm lâm sinh Yên Bái cho Ủy ban Hành chính tỉnh Yên Bái dùng làm trại nghiên cứu thí nghiệm của tỉnh do Bộ trưởng Bộ Nông lâm ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.222
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25