Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 111/KH-UBND năm 2016 chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô từ vụ hè thu 2016 đến hết vụ đông xuân 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Số hiệu: 111/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Lý Vinh Quang
Ngày ban hành: 05/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

CHUYỂN ĐỔI TỪ TRỒNG LÚA SANG TRỒNG NGÔ TỪ VỤ HÈ THU 2016 ĐẾN HẾT VỤ ĐÔNG XUÂN 2018 - 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô tại vùng Trung du, miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên;

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn chi tiết Điều 4, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Thực hiện Công văn số 10336/BTC-NSNN ngày 25/7/2016 của Bộ Tài chính; Công văn số 6926/BNN-TT ngày 17/8/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 915/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Phát triển sản xuất ngô và chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô đang là một trong những giải pháp nhằm thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”. Mục tiêu để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực, duy trì quỹ đất trồng lúa.

Diện tích chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô phải nằm trong quy hoạch (hoặc kế hoạch)chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa được cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc chuyển đổi đáp ứng các điều kiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm theo hướng dẫn số 6926/BNN-TT ngày 17/8/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nguyên tắc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô

- Phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Chuyển đổi nhưng không làm mất các yếu tố phù hợp để trồng lúa, khi cần thiết có thể quay lại trồng lúa mà không đầu tư lớn;

 - Sử dụng các giống ngô lai có năng suất cao để trồng trên vùng đất chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô.

2. Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn tỉnh.

3. Thời gian thực hiện: Thực hiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô trên diện tích đất trồng lúa các vụ trong năm từ vụ Hè Thu 2016 đến hết vụ Đông Xuân 2018 - 2019.

4. Đơn vị thực hiện: UBND các huyện, thành phố.

5. Diện tích và kinh phí hỗ trợ chuyển đổi

- Diện tích thực hiện chuyển đổi: 1.263,11 ha.

- Kinh phí: Tổng kinh phí 3.789 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ ngân sách Trung ương. (Có phụ lục chi tiết kèm theo)

6. Cơ chế hỗ trợ chuyển đổi: Ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần cho các hộ thực hiện chuyển đổi với định mức 3,0 triệu đồng/ha.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Trên cơ sở đề nghị của UBND các huyện, thành phố về kinh phí hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh.

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô.

- Tổng hợp kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 31/12/2016.

2. Sở Tài chính: Hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ hỗ trợ thực hiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô.

3. UBND các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo các phòng chức năng tổ chức hướng dẫn nông dân thực hiện chuyển đổi cây trồng từ trồng lúa sang trồng ngô theo kế hoạch được phê duyệt, tiếp nhận và phân bổ kinh phí hỗ trợ cho UBND các xã.

- Chỉ đạo trạm khuyến nông huyện, thành phố tổ chức trình diễn và nhân rộng các mô hình chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô có hiệu quả; hướng dẫn nông dân sử dụng giống mới, quy trình kỹ thuật thâm canh ngô cho các đối tượng tham gia thực hiện chuyển đổi./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lý Vinh Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 111/KH-UBND năm 2016 chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô từ vụ hè thu 2016 đến hết vụ đông xuân 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.058

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49