Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 407-TTg năm 1994 về cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 1994-1999 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 407-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 08/08/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 407-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 1994

 

CHỈ THỊ

VỀ CUỘC BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 1994-1999 

Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ V (ngày 21 tháng 6 năm 1994) đã thông qua Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi), Luật Bầu cử Hội đồng nhân dân (sửa đổi), Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã ấn định và công bố ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân vào ngày chủ nhật 20 tháng 11 năm 1994. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81-CP ngày 1-8-1994 quy định chi tiết thi hành Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi).

Để bảo đảm cho cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở các cấp lần này tiến hành theo đúng Luật định, đạt kết quả tốt, tiết kiệm và an toàn, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của mình, có kế hoạch tổ chức, phục vụ tốt cuộc bầu cử; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về nội dung Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi), Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để mọi người nắm vững và hiểu rõ trách nhiệm, quyền hạn của công dân trong việc xây dựng, củng cố chính quyền địa phương thực sự vững mạnh.

2- Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ có phương án phối hợp lực lương, bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử trong cả nước.

Bộ Văn hoá - Thông tin và các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương có kế hoạch tuyên truyền cổ động cho cuộc bầu cử.

Bộ Tài chính cấp kinh phí cho cuộc bầu cử theo kế hoạch đã được giao và có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra chặt chẽ việc chi tiêu, bảo đảm tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí.

Bộ Giao thông vận tải bảo đảm điều kiện, phương tiện đi lại phục vụ tốt ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong mọi tình huống, nhất là đối với miền núi, hải đảo.

Tổng cục Bưu điện chịu trách nhiệm bảo đảm công tác thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử từ Trung ương đến cơ sở.

Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn cho các địa phương, kiểm tra các Bộ, ngành ở Trung ương và Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện cuộc bầu cử theo Luật định và báo cáo tình hình, kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

3- Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc bầu cử theo Luật Bầu cử Hội đồng nhân dân và các văn bản hướng dẫn về cuộc bầu cử của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế, xã hội khác ở địa phương.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương.

4- Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận ở Trung ương và địa phương có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực hiện các bước công tác của cuộc bầu cử và vận động cử tri đi bỏ phiều đông đủ.

Nhận được Chỉ thị này yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện ngay và thường xuyên báo cáo kết quả với Thủ tướng Chính phủ và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ từ khi bắt đầu chuẩn bị đến khi kết thúc cuộc bầu cử.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 407-TTg năm 1994 về cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 1994-1999 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.019

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.188.254