Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 311-CT năm 1991 đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 109-HĐBT về sắp xếp biên chế hành chính - sự nghiệp do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 311-CT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 14/10/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 311-CT

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 1991

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 109-HĐBT SẮP XẾP BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH - SỰ NGHIỆP .

Tại phiên họp ngày 27 tháng 9 năm 1991 Hội đồng Bộ trưởng đã nghe đồng chí Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ của Chính phủ báo cáo tình hình thực hiện tinh giảm biên chế hành chính sự nghiệp của các Bộ, ngành và các địa phương theo tinh thần Nghị quyết 109-HĐBT và Quyết định số 111-HĐBT.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nhận thấy: tới nay tuy một số Bộ, Uỷ ban nhân dân địa phương đã trình được phương án và thực tế đã sắp xếp thêm một bước tổ chức và biên chế, song tình hình tiến triển nói chung chậm nhiều so với quy định của Nghị quyết 109-HĐBT. Một số Bộ và địa phương chưa thực tế bắt tay vào công việc sắp xếp tổ chức biên chế là một trong những nhiệm vụ mà Quốc hội và Hội đồng Bộ trưởng đã đề ra.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị:

1. Các đồng chí Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố phải đích thân chỉ đạo công việc này; tăng cường cán bộ và đẩy mạnh tiến độ xây dựng đề án sắp xếp tổ chức, biên chế để bảo đảm đến ngày 15-11-1991 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng có thể duyệt xong phương án của các Bộ và những địa phương trọng điểm. Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ cùng Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng sắp xếp lịch để Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và các Phó chủ tịch xét duyệt.

- Đối với các Bộ, bên cạnh việc làm rõ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu, biên chế của cơ quan Bộ, cần làm rõ nội dung phân cấp cho địa phương để các địa phương có căn cứ sắp xếp hợp lý các Sở và tổ chức biên chế của các huyện.

Các Bộ Văn hoá - Thông tin và Thể thao, Y tế và Uỷ ban Khoa học Nhà nước phải hoàn thành phương án sắp xếp các tổ chức sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ để trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng xét duyệt.

- Đối với các địa phương, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố, căn cứ vào Nghị quyết 109-HĐBT và hướng dẫn của các Bộ, cần chủ động xây dựng phương án sắp xếp biên chế của các Sở và các huyện để trình Hội đồng Bộ trưởng duyệt. Đồng chí Chủ tịch và đồng chí Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng sẽ duyệt một số địa phương trọng điểm. Các địa phương còn lại, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng uỷ nhiệm cho Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - cán bộ của Chính phủ cùng các Bộ hữu quan xét duyệt.

2. Trong khi xem xét để xác định tổ chức và biên chế cho các cơ quan ở từng cấp, các Bộ và Uỷ ban nhân dân địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, vào yêu cầu cụ thể của công việc và các hướng về chức danh tiêu chuẩn viên chức hiện hành để bố trí cán bộ, nhân viên trong bộ máy, không cần chờ quy chế mới về công chức.

3. Đến hết quý IV-1991 nếu Bộ, Uỷ ban nhân dân địa phương nào chưa làm xong đề án về tổ chức và biên chế, thì ban Tổ chức - cán bộ của Chính phủ lấy con số biên chế năm 1991, giảm 20% để định biên chế năm 1992 cho Bộ và địa phương đó.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 311-CT năm 1991 đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 109-HĐBT về sắp xếp biên chế hành chính - sự nghiệp do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.296
DMCA.com Protection Status

IP: 54.91.203.233