Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 30/CT-UBND năm 2013 thực hiện kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính về kết luận ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế niên độ 2012

Số hiệu: 30/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Lê Trường Lưu
Ngày ban hành: 31/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 12 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ CỦA THANH TRA BỘ TÀI CHÍNH

Thực hiện Công văn số 14726/BTC-TTr ngày 30/10/2013 của Thanh tra Bộ Tài chính về kết luận ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế niên độ 2012; UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, UBND thành phố Huế khẩn trương thực hiện các kiến nghị của Đoàn Thanh tra có liên quan đến các cơ quan, đơn vị mình quản lý sau đây:

1. Tổ chức tổng kết, kiểm điểm rút kinh nghiệm về những sai sót được phát hiện trong quá trình thanh tra để có những giải pháp khắc phục, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp và tăng cường công tác quản lý tài sản và ngân sách nhà nước theo kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính.

2. Về thực hiện xử lý tài chính:

Cục Thuế tỉnh thực hiện truy thu các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 của Công ty TNHH Bia Huế, thuế phải nộp của nhà thầu tại Ban Đầu tư và Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thừa Thiên Huế để nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Ban Đầu tư và Xây dựng Giao thông giảm trừ giá trị trúng thầu, giá trị hợp đồng và giá trị nghiệm thu khi thanh toán công trình đường cứu hộ cứu nạn Thị trấn Phong Điền - Điền Lộc.

UBND thành phố Huế giảm trừ giá trị hợp đồng, giá trị nghiệm thu thanh toán tại dự án xây dựng Trung tâm hành chính thành phố Huế; công trình đường Cao Bá Quát nối dài; công trình bó vỉa, thoát nước một số tuyến thuộc 4 phường Kinh thành Huế.

3. Sở Tài chính

a) Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận của Thanh tra đối với các cơ quan, đơn vị. Trong trường hợp cần thiết, giao Giám đốc Sở Tài chính:

- Yêu cầu các Ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước trích tài khoản tiền gửi của đơn vị để nộp vào ngân sách các khoản phải nộp theo kết luận của cơ quan Thanh tra.

- Thông báo cơ quan Kho bạc nhà nước tạm dừng việc rút dự toán của các đơn vị dự toán (trừ lương và các khoản phụ cấp) để đảm bảo việc thực hiện kết luận của Thanh tra.

- Thực hiện các biện pháp tài chính cần thiết khác.

b) Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện của các đơn vị.

4. Các cơ quan, đơn vị phải báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước bằng văn bản (kèm theo chứng từ) về Sở Tài chính theo đúng Công văn số 14726/BTC-TTr ngày 30/10/2013 của Thanh tra Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, UBND thành phố Huế, các doanh nghiệp liên quan đến kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 30/CT-UBND năm 2013 thực hiện kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính về kết luận ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế niên độ 2012

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.066

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124