Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 30/2005/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 18/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 30/2005/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2005 

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LỆNH SỐ 19/2004/PL-UBTV-QH.11 NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2004 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHÓA 11 VỀ DÂN QUÂN TỰ VỆ

Căn cứ Pháp lệnh số 19/2004/PL-UBTV-QH.11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11 về Dân quân tự vệ.
Căn cứ Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ.
Căn cứ Thông tư số 171/2004/TT-BQP ngày 15 tháng 12 năm 2004 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ.
Để tổ chức thực hiện nghiêm và có hiệu quả Pháp lệnh Dân quân tự vệ, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố :

Chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các Sở-ngành chức năng tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch, các hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh dân quân tự vệ phù hợp với đặc điểm, tình hình của thành phố. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình và kiểm tra kết quả thực hiện của các Sở-ngành, quận-huyện và đơn vị, cơ quan thuộc Trung ương quản lý đóng trên địa bàn thành phố; kịp thời báo cáo, đề xuất Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết các vấn đề có liên quan.

2. Sở-ngành thành phố :

- Thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 171/2004/TT-BQP ngày 15 tháng 12 năm 2004 của Bộ Quốc phòng, ngành cấp trên, tích cực phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố xây dựng kế hoạch và các hướng dẫn cụ thể để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện thống nhất trên phạm vi thành phố.

- Phân công cán bộ kiêm nhiệm công tác quốc phòng ở đơn vị mình; tổ chức xây dựng lực lượng tự vệ theo quy định của Pháp lệnh dân quân tự vệ.

3. Ủy ban nhân dân các quận-huyện :

- Căn cứ Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố và kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức quán triệt, triển khai nhanh công tác tổ chức, quản lý hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ tại địa phương, phường-xã, thị trấn và cơ sở thuộc quyền. Trong công tác tổ chức chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, chú trọng việc quy hoạch, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ làm tham mưu công tác quân sự địa phương và quan tâm chăm lo chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ.

- Quá trình tổ chức thực hiện cần chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra; thường xuyên duy trì các chế độ sơ, tổng kết rút kinh nghiệm và kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tham gia thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ theo thẩm quyền.

Yêu cầu lãnh đạo các Sở-ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần kịp thời báo cáo về Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố để tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố có hướng chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận :
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- Thường trực UBND. TP;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- Ban An ninh Nội chính Thành ủy;
- Thủ trưởng các Sở-ngành thành phố;
- Chủ tịch UBND các quận-huyện;
- VPHĐ-UB : CVP, PVP/NC, VX;
- Tổ NC, TH, VX;
- Lưu (NC/S) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 30/2005/CT-UBND ngày 18/10/2005 thực hiện Pháp lệnh về Dân quân tự vệ do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.526

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!