Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2012 về tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 28/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Lê Thanh Dũng
Ngày ban hành: 25/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/CT-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 25 tháng 12 năm 2012

 

CHỈ THỊ

V/V: TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

Tình hình tôn giáo trong những năm qua ổn định, các hoạt động tôn giáo đang từng bước đi vào nề nếp, đại đa số các chức sc, nhà tu hành, chức việc và tín đcác tôn giáo chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện sống “tốt đời, đẹp đạo”, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, tích cực đóng góp nhiều mặt vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Mối quan hệ gắn bó, gần gũi và thân thiện giữa Giáo hội, chức sc các tôn giáo với Đảng, Chính quyền, đoàn thể ở địa phương được củng cố và nâng cao.

Công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo tiếp tục được tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả. Các Sở, Ban ngành, địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ hơn trong tham mưu, xử lý công việc liên quan đến tôn giáo đã góp phn ổn định tình hình tôn giáo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, các nhu cầu trong hoạt động tôn giáo của các tổ chức, cá nhân tôn giáo được quyết kịp thi, tuân thủ đúng pháp luật.

Tuy nhiên, ở một số địa phương, quản lý nhà nước về công tác tôn giáo còn thiếu chặt chẽ, sơ hở, còn bị động lúng túng trong giải quyết, xử lý những vấn đphát sinh về tôn giáo, nhất là các hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật như: tổ chc truyền đạo trái phép, mua bán sang nhượng đất đai, tự ý tạo lập, cơ sở thờ tự không xin phép cấp có thẩm quyền... tình hình diễn biến khá phức tạp.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt nội dung Chỉ thị s12-CT/TU ngày 16/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với công tác tôn giáo; kịp thời chn chỉnh, khc phục các mặt hạn chế; tăng cường và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tnh trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tnh yêu cầu:

1. Các Sở, Ban, Ngành chức năng quản lý Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực tôn giáo như: Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo), Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện những nội dung sau:

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với tchức và hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những biểu hiện sai phạm trong các hoạt động tôn giáo từ địa bàn cơ sở, nhất là việc mua bán sang nhượng, sửa chữa, tạo lập cơ sở thờ tự, hoạt động tôn giáo trái pháp luật trên địa bàn tnh.

- Tập trung rà soát, tham mưu giúp UBND tnh chđạo giải quyết dứt điểm những trường hợp xây dựng, tạo lập các cơ sở thờ tự trái pháp luật còn tồn đọng kéo dài và mi phát sinh trên địa bàn tnh, nht là việc xây dng trên diện tích đất thuộc khu vực rng phòng hộ.

- Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại về đất đai có liên quan đến tôn giáo và các nhu cu hoạt động tôn giáo theo đúng quy định pháp luật.

- Tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo các cấp.

- Chủ động phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tôn giáo tuyên truyền tà đạo, hoạt động mê tín dị đoan gây mất ổn định xã hội; kiên quyết đấu tranh, giáo dục, chuyển hóa, thu hẹp số người có quan điểm trái với chủ trương, đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, hoặc chưa thực hiện tt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nưc và các quy định của địa phương về tôn giáo.

- Thực hiện tốt chính sách đối với tôn giáo, hưng dẫn, tạo điều kiện cho các tổ chức, chức sắc, tín đồ các tôn giáo sinh hoạt ổn định theo hiến chương, điều lệ của giáo hội và quy định của pháp luật, thực hiện đường hướng yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, vì sự ổn định và phát triển ca địa phương.

- Xây dựng kế hoạch củng c, kiện toàn tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp, các ngành, đảm bảo cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ ổn định, lâu dài. Trước mắt, căn cứ tình hình, nhiệm vụ cụ thể để bố trí cán bộ làm công tác tôn giáo đáp ứng yêu cầu hiện nay.

- Các ngành chức năng quản lý nhà nước có liên quan đến lĩnh vực tôn giáo cần xây dựng quy chế phối hợp, tham mưu, đề xuất UBND tnh xử lý kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc có liên quan đến tôn giáo.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phthực hiện các nội dung sau:

- Tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên đa bàn huyện, thành phngay từ cấp xã, phường, thị trn. Thường xuyên kiểm tra và nắm bắt tình hình hoạt động tôn giáo từ địa phương cơ sở để có đối sách phù hp, kịp thời ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền đã được phân cấp. Tranh thủ tiếp cận các vị chức sắc tôn giáo chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, có uy tín trong đạo để xây dựng lực lượng ct cán tuyên truyền vận động đng bào có đạo thực hiện tốt công tác đảm bo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn; tăng cường công tác nghiệp vụ an ninh, kịp thời phát hiện ngăn chặn những hoạt động lợi dụng vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.

- Đi với các thủ tục liên quan đến tôn giáo nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện, thành phố thì UBND cấp huyện, thành phố có trách nhiệm tham mưu, đề xut rõ quan điểm của mình cho các cơ quan chuyên môn của tnh làm căn cứ để tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

- Củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác tôn giáo ở địa phương để hoạt động có hiệu quả, góp phần giúp UBND cp huyện, thành phố thực hiện tốt công tác tôn giáo trên địa bàn.

- Thường xuyên hưng dẫn, kiểm tra tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo, các cơ sở tín ngưỡng và các vị chức sắc tôn giáo; giải quyết các vụ, việc khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng theo quy định của pháp luật;

- Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về tôn giáo cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo ở địa phương, từ đó nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác QLNN v các hoạt động tôn giáo.

- Chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tăng cưng công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo tại địa phương, nhất là việc xây dựng, sửa chữa, tạo lập cơ sở thờ tự. Nếu địa phương nào đxảy ra trường hợp xây dựng, tạo lập cơ sở thờ tự trái pháp luật thì người đng đầu chính quyền địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. Xem đây là một tiêu chí để nhận xét đánh giá cán bộ và xét khen thưởng đối vi đơn vị tập thể, cá nhân hàng năm.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể, các tchức xã hội:

Chủ động phối hợp với chính quyền, các ngành đẩy mạnh công tác vận động thành viên, hội viên, qun chúng là tín đồ tôn giáo, vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo đoàn kết, gn bó với cộng đồng, sng “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Nâng cao ý thức cảnh giác, kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chng đi, chia rẽ khi đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tnh.

4. Giao Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, định kỳ hàng quý, hàng năm báo cáo về UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Ban TGCP (b/c);
- TTr.T
U, TTr. HĐND tnh (b/c);
- TTr BCĐ công tác tôn giáo t
nh (b/c);
- Ban Dân vận Tnh ủy;
- UBMTTQ t
nh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành trong t
nh;
- UBND các huyện, TP;
- Lưu: VT, TH.

S2 21/12/2012 tg11

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2012 về tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


88

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.125.29