Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 27/CT-UBND Tăng cường công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo Quảng Nam 2015

Số hiệu: 27/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày ban hành: 26/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 26 tháng 11 năm 2015

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Thời gian qua, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, ở một số địa phương, đơn vị công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn tồn tại những hạn chế, thiếu sót cần tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục như: trách nhiệm cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa cao; Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị cơ sở chưa quan tâm đến việc tiếp công dân; một số vụ việc chậm được giải quyết hoặc giải quyết chưa đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định; việc ban hành quyết định giải quyết ở một số vụ việc còn chậm; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng có việc, có lúc chưa chặt chẽ dẫn đến tình hình công dân bức xúc đến các cơ quan của tỉnh và gửi đơn thư vượt cấp tăng lên so với các năm trước.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời thực hiện tốt Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện các nội dung sau:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tình hình khiếu nại, tố cáo, công tác tiếp công dân trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

- Rà soát, xác định rõ các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, nổi cộm, đông người ở từng địa bàn, theo lĩnh vực, trên cơ sở đó giao trách nhiệm cho từng cơ quan chịu trách nhiệm chính, cơ quan phối hợp, thủ trưởng các đơn vị có kế hoạch cụ thể, phân công lãnh đạo để giải quyết dứt điểm từng vụ việc. Chủ động giải quyết kịp thời các tình huống khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người không để phát sinh thành "điểm nóng" đảm bảo giữ ổn định tình hình an ninh, chính trị tại địa phương, đơn vị.

- Nghiêm túc thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất theo quy định tại Luật Tiếp công dân; công khai lịch, địa điểm tiếp công dân định kỳ trên các phương tiện thông tin đại chúng một cách thường xuyên để người dân biết, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình; tăng cường công tác đối thoại, hòa giải, tuyên truyền, thuyết phục, giải thích để công dân hiểu, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật; thực hiện chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư theo quy định.

- Những địa phương khi triển khai các dự án đầu tư phải thu hồi đất, cần dự báo tình hình phát sinh khiếu kiện có thể xảy ra; tuân thủ quy trình công khai các chế độ chính sách liên quan và có phương án thích hợp tổ chức tiếp công dân để giải thích kịp thời những phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

2. Thanh tra tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn việc giải quyết đơn thư, tiếp công dân của các huyện, thị xã, thành phố theo đúng quy định.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo cho cán bộ và nhân dân phải được thực hiện thường xuyên, bằng nhiều hình thức, ưu tiên tập trung vào những khu vực đang và sẽ triển khai các dự án đầu tư.

- Cùng Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết dứt điểm những vụ việc thuộc thẩm quyền, trong đó chú ý sớm tham mưu giải quyết những vụ việc khiếu nại liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của các dự án đầu tư lớn trên địa bàn tỉnh; thực hiện việc đối thoại giải quyết khiếu nại với công dân theo ủy quyền tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

3. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo các Phòng chức năng và Công an cấp huyện nắm chắc tình hình an ninh trật tự nơi có tiềm ẩn, dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, vượt cấp. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, UBND cùng cấp chỉ đạo kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp. Tăng cường các biện pháp xử lý những đối tượng lợi dụng quyền dân chủ, xúi giục, gây rối, chống người thi hành công vụ.

- Phối hợp và bố trí lực lượng chức năng tham gia thường xuyên vào các ngày tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo tỉnh.

4. Ban Tiếp công dân tỉnh:

- Tăng cường sự phối hợp với các cơ quan Nội chính, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc trao đổi thông tin giữa các đơn vị nhằm phân loại xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền.

- Chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt Quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Trong đó, lưu ý khi có đoàn đông người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với tính chất phức tạp phải báo cáo ngay Chủ tịch UBND tỉnh để kịp thời phân công Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

5. Lãnh đạo tỉnh (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh) thực hiện việc tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số 06 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ) vào các ngày 01, 10 và 20 hằng tháng, nếu lịch tiếp công dân định kỳ trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo; thực hiện việc tiếp công dân đột xuất khi có yêu cầu.

6. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị các cấp chỉ đạo phân công trách nhiệm, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để thành viên của tổ chức mình chấp hành tốt các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

7. Đề nghị Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải, phát thanh thường xuyên nội dung Chỉ thị này; hằng tuần đăng tải, phát thanh các ngày tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo tỉnh để nhân dân biết.

Giao Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 27/CT-UBND ngày 26/11/2015 về Tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo do Tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.854

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.168.16