Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 20/2001/CT-BNN/KH về tăng cường công tác thống kê trong ngành do Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 20/2001/CT-BNN/KH Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Huy Ngọ
Ngày ban hành: 14/03/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20/2001/CT-BNN/KH

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2001

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THỐNG KÊ TRONG NGÀNH

Thu thập xử lý tổng hợp thông tin thống kê phục vụ cho công tác lãnh đạo của Đảng và Chính phủ cũng như công tác chỉ đạo của các ngành các cấp là một nhiệm vụ rất quan trọng, việc thông tin toàn diện, đầy đủ và kịp thời là một yêu cầu cấp bách để điều hành và chỉ đạo mọi hoạt động của nền kinh tế phát triển trong cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Năm 1988, Hội đồng Nhà nước đã ban hành Pháp lệnh Kế toán Thống kê và Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 28/1998/CT-TTg ngày 19/8/1998 về việc tăng cường và hiện đại hoá công tác thống kê nhằm củng cố tăng cường hệ thống thu thập nhanh hệ thống chỉ tiêu thông tin thống kê tác nghiệp, kịp thời phản ánh những hoạt động chủ yếu của các ngành kinh tế -xã hội.

Để thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và nhằm củng cố, nâng cao chất lượng công tác thống kê phục vụ quản lý Nhà nước của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc các Doanh nghiệp thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện một số việc sau đây:

1. Quán triệt đầy đủ tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thu thập, tổng hợp phân tích và báo cáo kịp thời các chỉ tiêu thống kê phục vụ cho công tác điều hành của đơn vị và việc chỉ đạo của Bộ cũng như của Chính phủ về tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý của các ngành các cấp.

2. Tiến hành tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm về công tác thống kê trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi và phát triển nông thôn từ Trung ương đến địa phương trong 5 năm qua, đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường công tác thống kê ngành.

3. Giao Vụ Kế hoạch và Quy hoạch chủ trì, cùng các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với Tổng cục Thống kê, căn cứ nhu cầu thông tin phục vụ quản lý của từng cấp trong ngành, tiến hành xây dựng hệ thống chỉ tiêu biểu mẫu thông tin thống kê để Bộ ban hành và tổ chức tập huấn cho cán bộ nghiệp vụ toàn ngành nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo và chỉ đạo của Bộ và Chính phủ.

4. Phòng Thống kê thuộc Vụ Kế hoạch và Qui hoạch là cơ quan đầu mối giúp Bộ thu thập, xử lý tổng hợp, phân tích và lập ngân hàng dữ liệu thống kê về các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh nông, lâm nghiệp, thuỷ lợi và phát triển nông thôn để phục vụ các yêu cầu về thông tin số liệu của Bộ và thực hiện chế độ báo cáo thống kê Nhà nước.

5. Các Cục, Vụ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình bố trí cán bộ làm nhiệm vụ thống kê, tổ chức thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thông tin phục vụ điều hành của đơn vị, đồng thời cung cấp các thông tin đó cho Vụ Kế hoạch và Quy hoạch để tổng hợp chung toàn ngành.

6. Đối với các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm, Tổng công ty, Công ty và các đơn vị trực thuộc Bộ cần phải:

- Củng cố tổ chức, bố trí cán bộ thực hiện việc thu thập, tổng hợp thông tin, lập báo cáo theo hệ thống biểu mẫu do Bộ ban hành...

- Tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho cán bộ làm công tác thống kê bao gồm chỗ làm việc, trang thiết bị, kinh phí cần thiết, được tham dự các hội nghị về sản xuất kinh doanh của đơn vị để nắm bắt thông tin kịp thời.

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo thông tin thống kê định kỳ và đột xuất về Bộ để bảo đảm tiến độ tập hợp chung, phục vụ chỉ đạo của ngành và báo cáo các cơ quan Nhà nước.

7. Các trường bồi dưỡng Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần đưa vào chương trình giảng dạy chế độ báo cáo thống kê đã được ban hành.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trong toàn ngành nghiên cứu quán triệt tinh thần Chỉ thị số 28/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để tăng cường và hiện đại hoá công tác thống kê và nghiêm chỉnh thực hiện Chỉ thị này.

 

 

Lê Huy Ngọ

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 20/2001/CT-BNN/KH về tăng cường công tác thống kê trong ngành do Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.208
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.55.253