Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 14/2004/CT-UBND về tổ chức triển khai thi hành Luật thống kê do tỉnh Điện Biên ban hành

Số hiệu: 14/2004/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Bùi Viết Bính
Ngày ban hành: 20/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2004/CT-UBND

Điện Biên, ngày 20 tháng 8 năm 2004

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THỐNG KÊ

Luật thống kê đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 0I năm 2004. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 2 năm 2004 qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê. Đây là những văn bản pháp lý cao nhất về lĩnh vực thống kê.

Luật thống kê ra đời khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác thống kê, là một trong những công cụ quản lý vi mô quan trọng, có vai trò cung cấp các thông tin thống kê một cách trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân.

Để triển khai thực hiện Luật thống kê có hiệu quả và đưa Luật vào cuộc sống, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Ciao cho Cục thống kê tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các ngành liên quan:

- Lập kế hoạch tổ chức triển khai Luật thống kê trong phạm vi toàn tỉnh.

- Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến Luật thống kê tới mọi tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin thống kê; tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê; tổ chức thống kê, người làm công tác thống kê trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức triển khai thi hành Luật thống kê ở các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị, thành phố.

2. Sở Văn hoá - Thông tin, Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về Luật thống kê.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật thống kê tại đơn vị và địa phương một cách phù hợp và có hiệu quả thiết thực.

4. Cục thống kê tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Luật thống kê và định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh.

Nhận được chỉ thị này UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI
PHÓ CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Bùi Viết Bính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/2004/CT-UBND về tổ chức triển khai thi hành Luật thống kê do tỉnh Điện Biên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


31

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34