Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về tăng cường thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ do thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 12/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Lê Quang Mạnh
Ngày ban hành: 30/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 30 tháng 10 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHẤN CHỈNH KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố quan tâm, chú trọng và xem đây là một trong những nội dung trọng tâm, đột phá, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; nhất là tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố; trong những năm qua, công tác CCHC đã có sự chuyển biến tích cực và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, việc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chưa nghiêm; nhiều nhiệm vụ, công việc nêu trong các chương trình, kế hoạch, đề án và văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên chưa được triển khai đúng tiến độ, chưa bảo đảm chất lượng theo yêu cầu. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ chưa được quan tâm đúng mức; việc phát hiện các vi phạm, xác định trách nhiệm và xử lý không kịp thời. Những tồn tại, hạn chế trên đây đã trực tiếp ảnh hưởng đến việc thực hiện CCHC, kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền; cần thiết phải được khắc phục ngay ở tất cả các cấp, các ngành, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nhằm tiếp tục tăng cường thực hiện CCHC, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ của các cơ quan, tổ chức hành chính đối với Nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu:

1. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung CCHC theo quy định tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP và Quyết định số 225/QĐ-TTg ; quán triệt thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng, các kết luận, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh CCHC, đảm bảo công tác cải CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của các cấp, các ngành để không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ của các cơ quan, tổ chức hành chính đối với Nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp. Khẩn trương rà soát để có biện pháp khắc phục ngay các thủ tục hành chính còn rườm rà, khó thực hiện; rút ngắn thời gian quy trình giải quyết; không để hồ sơ giải quyết chậm trễ, quá thời hạn quy định;

b) Quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2019 của UBND thành phố về triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg nhằm nâng cao nhận thức, phát huy trách nhiệm người đứng đầu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, phong cách, hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC);

c) Niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về tinh thần, thái độ phục vụ và giải quyết thủ tục hành chính của CBCCVC; các địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử của cơ quan, của ngành tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hoặc những nơi mà tổ chức, người dân thường xuyên đến liên hệ, giao dịch đảm bảo thuận tiện, dễ quan sát; niêm yết đồng thời trên trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương. Nghiêm túc tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, tổ chức và doanh nghiệp, nhất là về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của CBCCVC; công khai kết quả xử lý, nếu có lỗi thì phải công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp và khắc phục ngay hậu quả, xử lý nghiêm khắc đối với những trường hợp có sai phạm;

d) Thực hiện nghiêm quy chế, quy trình làm việc và công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương. Rà soát, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công trong kế hoạch, chương trình công tác, văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố theo đúng tiến độ được giao. Chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền, không đùn đẩy công việc thuộc nhiệm vụ của mình sang cơ quan, tổ chức khác hoặc lên cấp trên. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong phối hợp để xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc có tính chất liên ngành, nhất là những vụ việc gây bức xúc dư luận xã hội. Tuân thủ đúng quy định về chế độ họp, khắc phục tình trạng cùng một vụ việc nhưng lại tổ chức họp nhiều lần, triệu tập nhiều cơ quan với tính chất không cần thiết, gây lãng phí và ảnh hưởng đến công việc chuyên môn của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị khác;

đ) Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác quản lý CBCCVC, khẩn trương rà soát, đánh giá đúng chất lượng, trình độ chuyên môn, năng lực công tác để sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu công việc, tiêu chuẩn năng lực vị trí việc làm. Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác CBCCVC theo đúng quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tăng cường các biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, kiên quyết ngăn chặn và loại bỏ triệt để tệ chạy chức, chạy quyền, các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong công tác cán bộ; xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho hành vi chạy chức, chạy quyền; kịp thời thu hồi, hủy bỏ các quyết định trái với quy định pháp luật về công tác cán bộ; đồng thời, phải xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm;

e) Nghiêm túc thực hiện việc đánh giá CBCCVC, đảm bảo việc đánh giá phải gắn với kết quả thực thi công vụ, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CBCCVC phải đúng theo quy định về tiêu chí phân loại đánh giá, nhất là những trường hợp người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương có xảy ra sai phạm, hạn chế hoặc để dư luận bức xúc kéo dài những vụ việc thuộc phạm vi, lĩnh vực phụ trách, quản lý mà không có biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm, kịp thời. Xử lý trách nhiệm lãnh đạo, quản lý nếu để xảy ra việc đánh giá, xếp loại không đúng với tiêu chí quy định. Kiên quyết tinh giản biên chế số CBCCVC thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, có năng lực làm việc kém hiệu quả, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Đẩy mạnh việc cơ cấu lại đội ngũ theo hướng tinh gọn, giảm số lượng, nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả sử dụng nhân lực làm nền tảng thực hiện cải cách chính sách tiền lương, gắn với lộ trình CCHC, tinh giản biên chế, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở địa phương;

g) Chấn chỉnh công tác quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát CBCCVC trong hoạt động công vụ, nhất là trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, cấp các loại giấy phép, giấy đăng ký… Kiên quyết xử lý nghiêm những CBCCVC có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong tiếp nhận, giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ để giải quyết các hồ sơ, thủ tục cho các cá nhân, tổ chức không đúng với quy định pháp luật. Kịp thời thu hồi, hủy bỏ các quyết định, kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục trái quy định pháp luật. Xử lý ngay người đứng đầu thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong quản lý hoặc bao che, dung túng để cấp dưới trực tiếp có hành vi vi phạm. Xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức có hành vi tác động, hối lộ CBCCVC để giải quyết công việc của mình trái với quy định pháp luật;

h) Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; chấn chỉnh những hạn chế, sai phạm trong việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ sử dụng tài sản công nhất là trụ sở làm việc, xe ô tô công… Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với người đứng đầu và cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm;

i) Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải gương mẫu, đi đầu chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực thi chính sách, pháp luật và các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố khi để xảy ra sai phạm, tham nhũng trong tổ chức, đơn vị do mình phụ trách, quản lý. Căn cứ kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị, địa phương để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:

a) Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ của CBCCVC trong thi hành công vụ; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ, thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ; luôn có thái độ tôn trọng và tận tụy phục vụ nhân dân, không được hách dịch, cửa quyền, gây nhũng nhiễu, phiền hà khi thi hành công vụ;

b) Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, tính thứ bậc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đúng thẩm quyền. Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, né tránh công việc. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người CBCVC, không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, thức uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực;

c) Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, CBCCVC trực tiếp thụ lý giải quyết có trách nhiệm hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ nội dung thành phần hồ sơ để người dân, tổ chức và doanh nghiệp thực hiện; không được yêu cầu bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần hoặc để người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần đến cơ quan nhà nước chỉ giải quyết một công việc;

d) Nghiêm cấm CBCCVC lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, vụ lợi khi xử lý, giải quyết công việc của người dân, tổ chức và doanh nghiệp; CBCCVC và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, vi phạm các quy định quản lý của Nhà nước trong thi hành công vụ phải bị xem xét xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

3. Chánh Văn phòng UBND thành phố:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, tổng hợp tiến độ và kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ, công việc hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được phân công trong các kế hoạch, chương trình công tác và văn bản chỉ đạo, điều hành để báo cáo UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố làm cơ sở nhận xét, đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu.

4. Chánh Thanh tra thành phố:

a) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương và việc thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định pháp luật;

b) Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan thực hiện rà soát, giám sát công tác thanh tra, kiểm tra của các sở, ngành, địa phương; kịp thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng chức năng, nhiệm vụ trong hoạt động thanh tra, kiểm tra để gây nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực đối với người dân và doanh nghiệp. Tham mưu UBND thành phố xử lý nghiêm các trường hợp CBCCVC lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ để cố ý làm trái các quy định quản lý nhà nước hoặc thiếu trách nhiệm, buông lõng quản lý để xảy ra sai phạm, gây hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt các trường hợp tái phạm, có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng, những vụ việc gây bức xúc dư luận xã hội, những hành vi sai phạm đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật hình sự cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để kiên quyết đưa ra điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật.

5. Giám đốc Sở Nội vụ:

a) Tham mưu UBND thành phố trong việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh thực hiện kiểm tra công vụ đối với việc thực thi nhiệm vụ của CBCCVC; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý nghiêm các trường hợp CBCCVC có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong thi hành công vụ; đồng thời, tham mưu UBND thành phố xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu nếu có biểu hiện bao che, dung túng người dưới quyền có hành vi sai phạm;

b) Tham mưu UBND thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức và đổi mới trong công tác cán bộ để tăng cường xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu thực thi nhiệm vụ, công vụ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chấp hành đúng các quy định pháp luật trong công tác quản lý, tuyển dụng và sử dụng CBCCVC nhằm từng bước kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác xây dựng đội ngũ CBCCVC của thành phố.

6. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Chịu trách nhiệm quản lý chung về đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin mạng và hỗ trợ kỹ thuật vận hành Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Hệ thống thông tin thu nhận ý kiến đánh giá giải quyết thủ tục hành chính hoạt động ổn định, liên tục và tin cậy để phục vụ tổ chức, cá nhân tốt hơn. Từ đó, hạn chế thấp nhất các tiêu cực cũng như thái độ, phong cách làm việc của CBCCVC;

b) Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến để tổ chức, cá nhân quan tâm sử dụng;

c) Phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nội dung việc thực hiện Chỉ thị này và các văn bản có liên quan; công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng về cải cách hành chính để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp nhằm có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm của CBCCVC.

Yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn khẩn trương tổ chức triển khai và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Quang Mạnh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về tăng cường thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ do thành phố Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


173
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.89