Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2018 về đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Số hiệu: 11/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Võ Thành Thống
Ngày ban hành: 30/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Nửa nhiệm kỳ qua, trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng với nhiều thuận lợi, thời cơ và đồng thời cũng xuất hiện những khó khăn, thách thức; UBND thành phố đã lãnh đạo, điều hành thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII và sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Hội đồng nhân dân; triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, xác định nhiệm vụ cụ thể cho từng năm; kết quả trong 3 năm đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện và có bước chuyển biến mới trong phát huy lợi thế của thành phố, xây dựng và phát triển thành phố ngày càng văn minh, hiện đại. Tăng trưởng kinh tế duy trì mức tăng ổn định; công nghiệp tập trung vào phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng, có lợi thế cạnh tranh; kết cấu hạ tầng thương mại, dịch vụ từng bước được hoàn thiện; nông nghiệp đổi mới và nâng cao hiệu quả, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Năng lực cạnh tranh từng bước được nâng lên, kêu gọi và xúc tiến đầu tư ngoài ngân sách khởi sắc, cải cách hành chính tiếp tục được tăng cường. Việc gắn kết giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường có chuyển biến tích cực, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, thu nhập dân cư ngày càng tăng, chất lượng sống Nhân dân được cải thiện; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên chất lượng tăng trưởng, hiệu quả, sức cạnh tranh nền kinh tế chưa cao, chưa tương xứng với yêu cầu là trung tâm, động lực phát triển, có sức lan tỏa của vùng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiếu đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông; so với một số tỉnh, thành, môi trường đầu tư có mặt chưa hấp dẫn. Quản lý quy hoạch, trật tự đô thị còn hạn chế; một số dự án kéo dài nhưng chậm thu hồi. Lĩnh vực văn hóa - xã hội còn có mặt chưa đáp ứng nhu cầu; tỷ lệ trường học đạt chuẩn còn thấp; năng lực, chất lượng dịch vụ y tế cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu khám, điều trị bệnh của Nhân dân, sáng tạo khoa học - công nghệ còn hạn chế, hoạt động khởi nghiệp chưa thật sự sôi nổi; đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là công nhân và người dân vùng nông thôn; cải cách hành chính có mặt vẫn còn hạn chế; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, cháy nổ từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế và phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và nội dung công việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, làm tiền đề xây dựng và thực hiện các kỳ kế hoạch kinh tế - xã hội tiếp theo, UBND thành phố chỉ thị:

1. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện thực hiện

a) Tăng cường thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, đặc biệt là 09 Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy, các Kế hoạch, chương trình triển khai của UBND thành phố và các giải pháp chủ yếu được nêu trong Báo cáo số 338-BC/TU ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Thành ủy Cần Thơ.

b) Khẩn trương rà soát, đánh giá chỉ tiêu, nhiệm vụ và nội dung công việc cụ thể được phân công thực hiện còn khó khăn, vướng mắc, kết quả chưa cao; kịp thời báo cáo UBND thành phố và chủ động đề xuất giải pháp cụ thể, hiệu quả, nỗ lực phấn đấu thực hiện từ nay đến cuối nhiệm kỳ đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ và công việc thuộc thẩm quyền ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách.

c) Tuân thủ quy định pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, phân bổ vốn đầu tư công, đặc biệt đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, đảm bảo tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2019, 2020 đạt từ 95% trở lên.

d) Thường xuyên theo dõi, chủ động xử lý có hiệu quả các sự việc nổi bật và các vấn đề xã hội, dư luận và Nhân dân quan tâm, hướng đến mục tiêu đảm bảo công tác an dân, củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong toàn xã hội.

đ) Giao Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành liên quan chủ trì tham mưu đề xuất thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và môi trường được giao; thường xuyên theo dõi tiến độ, đề xuất giải pháp thực hiện phù hợp, kịp thời và hiệu quả, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, cụ thể:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê: Chỉ tiêu (1) Tăng trưởng kinh tế; (2) GRDP bình quân đầu người; (3) Cơ cấu kinh tế; (5) Tổng vốn đầu tư trên địa bàn;

- Sở Công Thương: Chỉ tiêu (4) Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ;

- Sở Tài chính: Chỉ tiêu (6) Thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn;

- Cục Thuế: Chỉ tiêu thu nội địa;

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ tiêu (7) Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chỉ tiêu (8) tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề; (9) Giảm tỷ lệ hộ nghèo;

- Sở Y tế: Chỉ tiêu (10) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ tiêu (11) Công nhận hoàn thành xã nông thôn mới; (12) Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch khu vực nông thôn.

- Sở Xây dựng: Chỉ tiêu (12) Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch; (13) Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị.

Căn cứ nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn được phân công thường xuyên kiểm tra, rà soát và phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND cấp quận, huyện phụ trách chỉ đạo cụ thể từng chỉ tiêu của ngành, của địa phương mình, với phương châm tập trung huy động mọi nguồn lực, thực hiện giải pháp có tính khả thi cao, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Tham mưu xây dựng Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan thực hiện các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch thành phố, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch.

b) Khẩn trương thể chế hóa và đề xuất các giải pháp thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố: Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Về danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm; Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 nhằm cụ thể hóa Điều 3, Điều 4 và Điều 6 của Nghị định số 103/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ Quy định một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ; các Nghị quyết của Thành ủy khóa XIII, nhiệm vụ 2015 - 2020.

c) Tiếp tục đẩy mạnh Đề án Cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025; thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, mở rộng các hình thức đầu tư; chuyển đổi và hình thành cơ cấu đầu tư hợp lý, tập trung vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các công trình, dự án trọng điểm, có sức lan tỏa rộng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

d) Tăng cường các hoạt động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và thực hiện cải thiện cả thứ hạng môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của thành phố; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP năm 2017 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực kêu gọi đầu tư của thành phố, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ cao. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, tiếp tục chuyển đổi, thoái vốn nhà nước theo đúng lộ trình.

3. Giao Sở Tài chính

a) Triển khai và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2651/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2018 của UBND thành phố về Kế hoạch thực hiện Nghị định số 103/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố.

b) Bám sát dự toán hàng năm, kịp thời đề xuất triển khai các giải pháp đảm bảo cân đối thu - chi và hoàn thành nhiệm vụ theo mục tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020. Điều hành ngân sách hiệu quả, ưu tiên đảm bảo các chế độ, chính sách chi cho con người, chi an sinh xã hội và lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc vay, sử dụng vốn vay, trả nợ và đảm bảo an toàn nợ công.

c) Đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập, giá dịch vụ công; sắp xếp và tổ chức lại hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý, tăng cường phân cấp, giao quyền tự chủ cho đơn vị; từng bước chuyển phương thức hỗ trợ trực tiếp của nhà nước sang cơ chế đặt hàng.

4. Cục Thuế thành phố

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý thu; khai thác nguồn thu, thu đúng, thu đủ và thu kịp thời tiền thuế theo phát sinh vào ngân sách nhà nước, phấn đấu thu vượt dự toán được giao hàng năm. Thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế; kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng.

5. Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh Cần Thơ

Tăng cường các giải pháp mở rộng tín dụng, trong đó ưu tiên cho các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, tập trung cho khu vực nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp. Thực hiện tốt Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu; đảm bảo an toàn hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân; phấn đấu đến cuối năm 2020, thành lập mới từ 01 đến 02 Quỹ ở địa bàn nông thôn. Thực hiện tốt công tác quản lý ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng, đảm bảo đúng pháp luật.

6. Giao Sở Công Thương

Tập trung các giải pháp nâng dần vị thế công nghiệp thành phố trong nền công nghiệp chung của vùng và cả nước, tham gia vào mạng lưới phân phối toàn cầu. Xây dựng và triển khai hiệu quả các chính sách thu hút đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp. Xây dựng Quy hoạch Trung tâm lô-gi-stíc hạng II thuộc tiểu vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ, khai thác có hiệu quả thị trường và hỗ trợ lưu thông xuất nhập khẩu hàng hóa, kết nối hệ thống cảng biển, cảng hàng không và mạng lưới giao thông đường bộ của vùng. Tổ chức vận hành hiệu quả hoạt động của Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, thu hút các doanh nghiệp tham ươm tạo, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ tạo ra sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao, đảm bảo yêu cầu xuất khẩu.

7. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Xúc tiến và đẩy mạnh hợp tác, liên kết phát triển du lịch trong và ngoài nước. Huy động nguồn lực tập trung xây dựng các khu du lịch trọng điểm; ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch; phát triển các loại hình sản phẩm du lịch đặc thù hấp dẫn du khách, khai thác, phát huy giá trị văn hóa địa phương.

b) Nâng cao chất lượng thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa - Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn thành phố.

c) Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực để đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. Rà soát xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng thể dục thể thao công cộng trọng điểm tại các quận, huyện, phường xã, khu phố; khuyến khích mỗi người dân tự chọn cho mình ít nhất một môn thể thao hoặc một hình thức tập luyện thích hợp.

8. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án tái cơ cấu, chuyển đổi nông nghiệp phát triển bền vững thành phố Cần Thơ; sản xuất lúa sạch; sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, VietGAHP trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản; xây dựng và mở rộng các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, các mô hình nông nghiệp đô thị; phát triển vùng sản xuất tập trung có giá trị kinh tế cao và mang tính đặc trưng của vùng. Tổ chức lại sản xuất, phát triển kinh tế tập thể, tích cực vận động nông dân tham gia các hình thức kinh tế hợp tác, tạo cơ sở vững chắc cho việc sản xuất có kế hoạch và tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng, tránh tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, chi phí cao, giá cả bấp bênh.

b) Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu 36/36 xã, chiếm 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019.

c) Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, khí hậu, khí tượng thủy văn…, triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai, ứng cứu kịp thời; thực hiện tốt quy hoạch thủy lợi, quy hoạch phòng chống sạt lở bờ sông, rạch, giảm tối thiểu thiệt hại.

9. Giao Sở Giao thông vận tải

Khẩn trương triển khai các dự án xây dựng mới Đường tỉnh 922 nối từ Quốc lộ 91B đến huyện Cờ Đỏ, nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 917; kêu gọi đầu tư các dự án đường nối Quốc lộ 91 với đường Nam Sông Hậu, cầu Tây Đô trên đường tỉnh 932, nâng cấp mở rộng các Đường tỉnh 918, Đường tỉnh 921, Đường tỉnh 923… Tham mưu kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm triển khai thi công dự án tuyến cao tốc đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận và đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ (kế hoạch hoàn thành khai thác toàn tuyến vào năm 2021), đồng thời sớm thi công hoàn thành các dự án cầu Vàm Cống và tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Thực hiện các giải pháp khai thác hiệu quả cụm cảng biển Cần Thơ, cụ thể đẩy nhanh tiến độ thi công nạo vét hoàn chỉnh luồng Quan Chánh Bố, nạo vét duy trì luồng hàng hải Định An - Cần Thơ và thường xuyên rà soát, khảo sát nạo vét một số điểm cạn cục bộ trên luồng sông Hậu; xúc tiến làm việc với các hãng hàng không mở thêm các đường bay nội địa và quốc tế và các hoạt động giới thiệu, quảng bá Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Tham mưu triển khai xã hội hóa đầu tư xây dựng các bến tàu, các bến xe khách, các bãi đỗ xe công cộng và khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

10. Giao Sở Xây dựng

Tổ chức rà soát Đồ án Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo phù hợp với Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long; hoàn thành các đồ án quy hoạch phân khu quận, huyện, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chung thành phố. Theo dõi, rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị, khu dân cư, khu tái định cư, khu đô thị mới. Hoàn thành các dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công vụ theo kế hoạch. Hoàn thiện cơ chế quản lý, chính sách phát triển thị trường bất động sản, có giải pháp điều tiết, bình ổn thị trường bất động sản theo quy định.

11. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện hiệu quả công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường, phòng chống ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; rà soát nhu cầu tái định cư của các dự án trên địa bàn, chủ động phối hợp đẩy nhanh tiến độ lập, xây dựng các khu tái định cư phục vụ nhu cầu tái định cư của các dự án. Chủ động đề xuất các giải pháp thu tiền sử dụng đất, khai thác quỹ đất tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước; hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong công tác giao đất, cho thuê đất. Tăng cường tuyên truyền và thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường theo quy định.

12. Giao Sở Khoa học và công nghệ

Tiếp tục xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tăng cường liên kết, hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, phát triển khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại và trở thành động lực phát triển sản xuất, nâng cao nâng suất, chất lượng và sức cạnh tranh. Đẩy mạnh triển khai Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố; tăng cường các hoạt động kết nối cung cầu, triển lãm trưng bày thành tựu khoa học và công nghệ.

13. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Điều chỉnh và mở rộng mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; triển khai xã hội hóa giáo dục một cách hiệu quả, hướng đến triển khai mô hình trường tư thục ở tất cả các cấp học, bậc học. Tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đến mở trường quốc tế, trường chất lượng cao tại thành phố Cần Thơ.

14. Giao Sở Y tế

Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; tăng cường kiểm soát, phòng - chống dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm; xây dựng, phát triển mô hình và tổ chức hệ thống y tế phù hợp, nhất là y tế cơ sở. Phát triển y tế công lập đi đôi với việc khuyến khích và tạo điều kiện phát triển y tế ngoài công lập, nâng cao chất lượng khám, chẩn đoán và điều trị. Duy trì 100% trạm y tế đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã, chuẩn quốc gia về y tế dự phòng giai đoạn 2011 - 2020; mở rộng mô hình bác sỹ gia đình kèm quản lý hồ sơ sức khỏe người dân tại trạm y tế 9 quận, huyện. Nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.

15. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Đẩy mạnh phát triển thị trường lao động; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu lao động. Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp, thích ứng với yêu cầu hội nhập quốc tế. Thực hiện đầy đủ các chính sách cho các đối tượng người có công với nước theo quy định; triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhân rộng các mô hình sinh kế, giảm nghèo hiệu quả, gắn với xây dựng nông thôn mới.

16. Giao Sở Tư pháp

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cải cách tư pháp đến năm 2020; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động bổ trợ tư pháp; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có chuyên môn, nghiệp vụ tham gia vào các lĩnh vực bổ trợ tư pháp như: Luật sư, công chứng, đấu giá tài sản,… theo khuôn khổ pháp luật.

17. Giao Thanh tra thành phố

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, vận hành và ứng dụng tốt phần mềm “Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo”. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, trọng tâm là những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức đoàn thể phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là giám sát của người dân và của cơ quan truyền thông báo chí.

18. Giao Sở Ngoại vụ

Triển khai hiệu quả chiến lược Ngoại giao văn hóa tại thành phố giai đoạn 2016 - 2020; kết nối thông tin với các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự các nước tại Việt Nam và các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam tại các nước từ nay đến năm 2020; tích cực củng cố, mở rộng, phát triển mối quan hệ với Nhân dân, bạn bè và đối tác quốc tế theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ; giữ gìn các mối quan hệ hữu nghị truyền thống.

19. Giao Sở Nội vụ

Tiếp tục tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy UBND thành phố theo chỉ đạo của Chính phủ và Trung ương; đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; thực hiện kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao chất lượng công vụ. Triển khai thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và những năm tiếp theo; dự báo nhu cầu chất lượng nguồn nhân lực cần thiết đáp ứng quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức đúng tiêu chuẩn theo quy định.

20. Giao Ban Dân tộc

Tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống đồng bào dân tộc; triển khai thực hiện hiệu quả đề án tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông thôn, xây dựng nhà ở và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.

21. Giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm

Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội và hợp tác đầu tư. Tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về vùng nông thôn và các khu công nghiệp; các chương trình kết nối cung cầu để kết nối tiêu thụ sản xuất, thực hiện phân phối hiệu quả.

22. Giao Ban An toàn giao thông thành phố

Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố; tăng cường kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến Quốc lộ đi qua địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tạo chuyển biến tích cực hơn về trật tự, an toàn giao thông, phấn đấu kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí.

23. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp đảm bảo quốc phòng an ninh. Nâng cao trách nhiệm các cấp, các ngành tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng. Xây dựng lực lượng dự bị động viên, lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo đủ chỉ tiêu, có chất lượng và chuyên nghiệp. Bảo đảm công tác tuyển sinh quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đều đạt chỉ tiêu và chất lượng.

24. Công an thành phố

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nắm chắc tình hình liên quan an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, biểu tình, phá rối an ninh, trật tự. Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh kinh tế. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, kiềm chế gia tăng tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy, nổ, chủ động lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện để ứng phó kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân.

25. Tổ chức thực hiện

a) Thủ trưởng sở, ban ngành, tổ chức thuộc UBND thành phố và Chủ tịch UBND quận, huyện nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này; định kỳ 06 tháng báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND thành phố.

b) Đề nghị các cấp ủy Đảng, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các đoàn thể, đoàn viên, hội viên,… phối hợp, tuyên truyền thực hiện hiệu quả các hoạt động tăng cường thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

c) Đề nghị Thủ trưởng cơ quan Trung ương trên địa bàn quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan liên quan có kiến nghị, đề xuất về các giải pháp đột phá, khả thi, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và nội dung công việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2018 về đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


422

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182