Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2008 về việc tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tệ nạn cờ bạc số đề, cá cược bóng đá trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 09/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 29/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 09/CT-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN CỜ BẠC SỐ ĐỀ, CÁ CƯỢC BÓNG ĐÁ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Những năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và sự ủng hộ của nhân dân, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn Thủ đô đã có nhiều tiến bộ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì và củng cố, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Tuy nhiên, thời gian gần đây tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề, cá cược bóng đá lại có biểu hiện phát triển mạnh ở nhiều nơi, là hình thức đánh bạc khá phổ biến ở cả nội và ngoại thành, ảnh hưởng đến đời sống văn hóa và mất trật tự an toàn xã hội của Thủ đô.

Để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả tệ nạn cờ bạc số đề, cá cược bóng đá bất hợp pháp đang diễn ra, UBND Thành phố chỉ thị:

1. Các ngành, các cấp có trách nhiệm:

a. Tăng cường tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong cán bộ, nhân dân hiểu rõ tác hại của tệ nạn cờ bạc số đề, cá cược bóng đá bất hợp pháp và những quy định của Nhà nước về việc xử lý nghiêm khắc đối với những hoạt động cờ bạc số đề và cá cược bóng đá nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức và tích cực phòng chống tác hại do tệ nạn số đề, cá cược bóng đá bất hợp pháp gây ra.

b. Việc tuyên truyền, giáo dục phải gắn chặt với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, động viên đông đảo nhân dân tự giác tham gia đấu tranh, tố giác các chủ đề, chủ độ, người ghi đề, chơi đề, chơi cá cược bóng đá và nơi chứa chấp các hoạt động cờ bạc với các cơ quan chức năng.

c. Lấy tiêu chí cơ quan, đơn vị, thôn làng, tổ dân phố, dòng họ, gia đình không có tệ nạn cờ bạc số đề, cá cược làm tiêu chuẩn bình xét thi đua hàng năm.

d. Tăng thời lượng đăng tải thường xuyên các thông tin, các thông điệp về phòng chống tệ nạn cờ bạc số đề và cá cược trên Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội và các cơ quan báo chí của Thành phố. Chú ý nêu gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tệ nạn cờ bạc số đề và cá cược cũng như phê phán những hiện tượng tiêu cực nhằm tạo dư luận rộng rãi trong xã hội đồng tình ủng hộ cuộc đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn cờ bạc số đề và cá cược bóng đá nói riêng. Đưa hoạt động chống tệ nạn cờ bạc số đề và cá cược bóng đá phát triển sâu rộng trong quần chúng nhân dân, tạo sự chuyển biến thật sự trong việc ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn cờ bạc số đề và cá cược bóng đá, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô.

2. Công an Thành phố Hà Nội:

a. Tăng cường các biện pháp công tác, chủ động nắm chắc mọi diễn biến, hoạt động của tội phạm về TTATXH và tệ nạn cờ bạc số đề, cá cược … trên địa bàn Thành phố. Xây dựng kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả.

b. Tổ chức điều tra cơ bản, phát hiện các tụ điểm, các ổ nhóm cờ bạc, đường dây số đề; nhanh chóng điều tra, khám phá; xử lý kiên quyết, đặc biệt các đối tượng cầm đầu, tổ chức và tái phạm.

c. Phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật, nhanh chóng đưa ra xét xử điểm các vụ án liên quan đến cờ bạc số đề, cá cược bóng đá… phục vụ công tác đấu tranh, phòng ngừa và giáo dục tuyên truyền.

3. Sở Tài chính Hà Nội:

a. Chỉ đạo Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô chủ động phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội và các cơ quan báo chí của Thành phố tăng cường tuyên truyền các công trình được xây dựng từ nguồn thu XSKT, để một mặt huy động được nguồn vốn cho các công trình phúc lợi công cộng, mặt khác duy trì được ý nghĩa tốt đẹp của hoạt động XSKT, góp phần đấu tranh chống tệ nạn cờ bạc số đề, cá cược bóng đá bất hợp pháp.

b. Tăng cường công tác kiểm tra, không để các đại lý XSKT tiếp tay cho chủ đề, chủ độ hoặc để chủ đề, chủ độ lợi dụng tổ chức các hoạt động cờ bạc số đề và cá bộ bất hợp pháp.

c. Căn cứ vào yêu cầu công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn cờ bạc số đề và cá cược bóng đá, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các Sở ngành trình Thành phố xem xét quyết định cấp lại toàn bộ số tiền thu được trong các vụ cờ bạc số đề, cá cược bóng đá bất hợp pháp trên địa bàn Thành phố cho các cơ quan, đơn vị trực tiếp tham gia đấu tranh phòng chống tệ nạn cờ bạc số đề, cá cược bóng đá, tạo điều kiện bổ sung phương tiện, trang thiết bị làm việc cho các đơn vị.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu các đồng chí Thủ trưởng các cấp, các ngành trong thành phố, Công an Thành phố, Sở Tài chính, UBND các quận, huyện, thành phố Hà Đông và thành phố Sơn Tây có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính Hà Nội để tổng hợp, báo cáo về UBND Thành phố.

Đề nghị các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn Thành phố phối hợp, giúp đỡ các ngành, các cấp trong việc thực hiện Chỉ thị này để công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn cờ bạc số đề, cá cược bóng đá bất hợp pháp đạt hiệu quả.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ: Tài chính, Công an;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP HN;
- Viện kiểm sát nhân dân TP HN;
- Tòa án nhân dân TP HN;
- UB MTTQ VN Thành phố HN;
- Các Sở, ngành;
- UBND các Quận, Huyện, TP Hà Đông, TP Sơn Tây;
- Đài PT - TH Hà Nội;
- Báo: Hà Nội Mới, Kinh tế đô thị;
- Các đoàn thể Thành phố HN;
- Công ty XSKT Thủ đô;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Mạnh Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2008 về việc tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tệ nạn cờ bạc số đề, cá cược bóng đá trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.450

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.217.91