Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 09/2005/CT-UBND về triển khai thực hiện Nghị định 114/2005/NĐ-CP về việc thành lập thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

Số hiệu: 09/2005/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Huỳnh Tấn Thành
Ngày ban hành: 10/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2005/CT-UBND

Phan Thiết, ngày 10 tháng 10 năm 2005

 

CHỈ THỊ

V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ: 114/2005/NĐ-CP NGÀY 05/9/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ LA GI, TỈNH BÌNH THUẬN

Thực hiện Nghị định số: 114/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ về việc thành lập thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận; Thông báo số: 771-TB/TU ngày 03/10/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Để triển khai thực hiện tốt Nghị định của Chính phủ, công tác chuẩn bị thành lập các đơn vị hành chính mới phải được tiến hành khẩn trương, chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, nhanh chóng ổn định về tổ chức bộ máy và điều động, bố trí cán bộ; đảm bảo đoàn kết nội bộ, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các đơn vị hành chính mới. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Thường trực HĐND, UBND huyện Hàm Tân triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

- Giúp UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị định số: 114/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

- Hướng dẫn Thường trực HĐND, UBND huyện Hàm Tân về tổ chức hoạt động của HĐND, UBND tại các đơn vị hành chính mới theo quy định của Luật Tổ chức HĐND và UBND, Quy chế hoạt động của HĐND (ban hành kèm theo Nghị quyết số: 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

- Phối hợp với UBND huyện Hàm Tân tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập các phòng, ban chuyên môn thuộc thị xã La Gi và huyện Hàm Tân; trình UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp; biên chế cán bộ chuyên trách, công chức; cán bộ không chuyên trách ở các xã, phường thuộc thị xã La Gi.

- Hướng dẫn bầu cử bổ sung đại biểu HĐND cấp xã, cấp huyện tại các đơn vị hành chính mới.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên môi trường, UBND thị xã La Gi, UBND huyện Hàm Tân tiến hành lập bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính của các đơn vị hành chính mới và chỉnh sửa các bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp có liên quan theo đúng quy định.

2. UBND huyện Hàm Tân có trách nhiệm:

- Tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề tồn đọng thuộc thẩm quyền của huyện và có kế hoạch bàn giao cụ thể cho UBND thị xã La Gi, UBND huyện Hàm Tân mới tiếp tục xử lý những vụ việc tồn tại chưa giải quyết; tổ chức bàn giao lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông tư số: 46/2005/TT-BNV ngày 27/4/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý tài liệu khi chia, tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính và tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước.

- Điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức để bố trí trong các cơ quan, đơn vị, thuộc hai địa phương; bố trí các chức danh chủ chốt tại các phường, xã thuộc thị xã La Gi. Trong công tác cán bộ phải hết sức khách quan với tinh thần vì lợi ích chung, chú trọng đến cơ cấu cán bộ, đảm bảo mỗi phòng, ban chuyên môn tại thị xã La Gi và huyện Hàm Tân phải có ít nhất một cán bộ lãnh đạo, quản lý để tiếp nhận bàn giao và điều hành công tác ở đơn vị mình.

- Tiến hành kiểm kê toàn bộ tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc của các đơn vị hành chính sự nghiệp, các cơ quan đảng, đoàn thể để tổ chức bàn giao cho thị xã La Gi (các phường, xã mới thuộc thị xã La Gi cũng tiến hành bàn giao như của huyện). Lập kế hoạch dự trù mua sắm mới tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho huyện Hàm Tân mới và các phường, xã mới thuộc thị xã La Gi.

- Kiểm kê, quyết toán ngân sách năm 2005, không để phát sinh các khoản chi ngoài kế hoạch, nhất là trong lĩnh vực xây dựng cơ bản; lập dự trù kinh phí tạm ứng chi những tháng còn lại của năm 2005 cho thị xã La Gi và huyện Hàm Tân mới.

- Chuẩn bị trụ sở làm việc tại các đơn vị hành chính mới được thành lập. Trước mắt, mượn tạm trụ sở UBND các xã Tân Nghĩa, Sông Phan và một số cơ sở hiện có để bố trí nơi làm việc của huyện Hàm Tân mới.

- Tổ chức sinh hoạt cán bộ cốt cán và nhân dân địa phương; tổ chức lễ ra mắt để công bố Nghị định số: 114/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ.

- Tiến hành bàn giao hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cho các địa phương quản lý theo đúng quy định.

3. Công an tỉnh có trách nhiệm:

- Phối hợp với Sở Nội vụ hoàn tất các thủ tục đề nghị Bộ Công an khắc dấu HĐND, UBND của các đơn vị hành chính mới.

- Phối hợp với UBND huyện Hàm Tân chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thành lập Công an thị xã La Gi, Công an huyện Hàm Tân và Công an các phường thuộc thị xã La Gi theo quy định hiện hành của Bộ Công an; tiến hành khắc dấu của các cơ quan, tổ chức mới thành lập theo đúng quy định.

4. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với UBND huyện Hàm Tân chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất để thành lập Ban chỉ huy Quân sự thị xã La Gi và huyện Hàm Tân theo quy định của Bộ Quốc phòng.

5. Cục thuế tỉnh phối hợp với UBND huyện Hàm Tân chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thành lập Chi cục thuế thị xã La Gi và huyện Hàm Tân.

6. Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Ngân hàng nhà nước, Kho bạc nhà nước, Cục Thống kê, Bảo hiểm xã hội… có văn bản đề nghị cơ quan chủ quản thành lập đơn vị trực thuộc và có phương án bổ nhiệm, điều động cán bộ tại các đơn vị hành chính mới.

7. Các sở, ban, ngành liên quan khác có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Hàm Tân thành lập mạng lưới bưu chính viễn thông, y tế, giáo dục, văn hóa thông tin, kiểm lâm ... tại các đơn vị hành chính mới.

8. Sở Tài chính có trách nhiệm:

- Phối hợp với Sở Kế hoạch đầu tư, UBND huyện Hàm Tân có kế hoạch cấp kinh phí hoạt động, dự trù kinh phí xây dựng trụ sở, trang thiết bị làm việc cho các đơn vị hành chính mới.

- Hướng dẫn UBND huyện Hàm Tân kiểm kê, bàn giao tài sản, quyết toán ngân sách theo đúng quy định.

9. Sở Xây dựng có trách nhiệm lập quy hoạch chi tiết trung tâm huyện lỵ, khu vực cơ quan hành chính, các công trình công cộng, mạng lưới giao thông của huyện Hàm Tân mới; đồng thời hướng dẫn UBND huyện Hàm Tân quy hoạch, lập thiết kế xây dựng trụ sở làm việc của các phường, xã mới thuộc thị xã La Gi.

10. Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh có kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để các ngành, các cấp và nhân dân địa phương nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thành lập các đơn vị hành chính mới là phù hợp với điều kiện quản lý của các cấp chính quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và phù hợp với tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân địa phương.

Các nội dung công việc trên phải hoàn thành trong tháng 10/2005 để thị xã La Gi và các xã, phường trực thuộc; huyện Hàm Tân chính thức hoạt động vào trung tuần tháng 11/2005.

Yêu cầu các sở, ban, ngành; các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Thường trực HĐND, UBND huyện Hàm Tân khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trên để các đơn vị hành chính mới sớm ổn định tổ chức và đi vào hoạt động theo đúng thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) để chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (báo cáo);
- Cơ quan TTMN - Bộ Nội vụ (báo cáo);
- Ban TVTU (báo cáo);
- TT.HĐND tỉnh (báo cáo);
- VPTU, các Ban: TCTU, TG,DV,UBKT (để biết);
- Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh (phối hợp);
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh (thực hiện);
- CA tỉnh, BCH Quân sự tỉnh (thực hiện);
- Các sở, ban, ngành (thực hiện);
- Báo BT, Đài PTTH tỉnh (đưa tin);
- Lưu VT, (SNV).

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHHuỳnh Tấn Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/2005/CT-UBND về triển khai thực hiện Nghị định 114/2005/NĐ-CP về việc thành lập thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.896

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75