Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 09/2002/CT-UB Về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Thành phố giai đoạn 2001 - 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 09/2002/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 13/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2002/CT-UB

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2002 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2001 - 2010

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và sự hướng dẫn của các cơ quan trung ương, Thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác cải cách hành chính (CCHC): Qui trình giải quyết các thủ tục hành chính đã bớt phiền hà, thời gian đã được rút ngắn; bộ máy hành chính của các cấp đã được tổ chức lại, đã giảm bớt đáng kể sự trùng lắp, chồng chéo chức năng nhiệm vụ; năng lực, trình độ tổ chức quản lý của đội ngũ cán bộ công chức đã được nâng lên một bước,.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả trên đây, công tác CCHC của Thành phố hiện nay còn có nhiều hạn chế; Chức năng nhiệm vụ quản lý giữa ngành và cấp chưa hợp lý, thủ tục hành chính còn rườm rà, tính khoa học và thực tiễn của văn bản qui phạm pháp luật chưa cao, chấp pháp chưa nghiêm; kỷ luật điều hành, phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước bị buông lỏng, năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ công chức chưa đáp ứng yêu cầu quản lý. Đáng chú ý là thủ trưởng một số cơ quan hành chính nhà nước còn thiếu quyết tâm, né tránh, chần chừ do dự khi nội dung cải cách liên quan đến lợi ích của đơn vị và cá nhân.

Thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2001- 2010 của Chính phủ và Chương trình 07/CTr-TU về CCHC giai đoạn 2001- 2005, UBND Thành phố yêu cầu các ngành, các cấp, thủ trưởng các cơ quan hành chính của thành phố đẩy mạnh công tác CCHC, tăng cường kỷ luật trong công tác điều hành, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch thực hiện CCHC của Thành phố giai đoạn 2001 - 2010. Trước mắt, cần tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm.

1. Kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo cải cách hành chính thống nhất trong toàn thành phố.

- Ban chỉ đạo CCHC của các quận, huyện do chủ tịch UBND quận, huyện làm trưởng ban, phòng tổ chức chính quyền là cơ quan thường trực. Phòng Tổ chức chính quyền phải cử có một chuyên viên đủ năng lực, trình độ trực tiếp giúp UBND quận, huyện chuyên theo dõi công tác CCHC.

- Ban chỉ đạo CCHC của Sở do Giám đốc Sở làm trưởng ban; Phòng Tổ chức - Hành chính là cơ quan thường trực; Phòng tổ chức - Hành chính phải cử một chuyên viên đủ năng lực, trình độ trực tiếp giúp giám đốc Sở chuyên theo dõi công tác CCHC.

2. Xây dựng, trình duyệt, báo cáo triển khai kế hoạch thực hiện cải cách hành chính của các ngành, các cấp.

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể CCHC của Thành phố giai đoạn 2001 - 2010, UBND các quận, huyện, Giám đốc các Sở, Ban, ngành xây dựng kế hoạch thực hiện CCHC của ngành và cấp phù hợp với từng giai đoạn, với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được phân cấp theo luật định; các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền phục vụ công tác CCHC của thành phố.

Trong quá trình xây dựng, trình duyệt và thực hiện nhiệm CCHC được thành phố giao, các ngành các cấp có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, kịp thời chỉ đạo của Ban chỉ đạo CCHC thành phố và công tác của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo CCHC thành phố. Định kỳ 6 tháng và hàng năm, các ngành, các cấp tiến hành sơ kết, tổng kết công tác CCHC báo cáo đầy đủ, kịp thời về UBND thành phố.

3. Nâng cao ý thức kỷ luật trong điều hành, phối hợp công tác giữa các ngành, các cấp từ thành phố đến  cơ sở.

 Căn cứ vào qui chế của Ban chỉ đạo CCHC của thành phố, các ngành các cấp xây dựng qui chế làm việc của Ban chỉ đạo CCHC của ngành mình, cấp mình theo hướng phân công rõ trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị với Trưởng ban, với các uỷ viên và cán bộ công chức thi hành công vụ, qui định rõ hình thức xử lý đối với những trường hợp cán bộ, công chức không thực hiện nghiêm túc quy định của thủ trưởng  đơn vị và cơ quan nhà nước cấp trên về công tác CCHC và những hành vi sách nhiễu nhân dân khi đến làm việc tại cơ quan hành chính của Thành phố./.

  

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

                            

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/2002/CT-UB Về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Thành phố giai đoạn 2001 - 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.104

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64