Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 08/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010 tỉnh Quảng Trị

Số hiệu: 08/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành: 24/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Đông Hà, ngày 24 tháng 6 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2010

Thực hiện Chỉ thị số 808/CT-TTg ngày 07/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về công tác Phòng, chống thiên tai, lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn năm 2010; Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh; các Sở, Ban ngành, Đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số việc sau đây:

1. Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác Phòng, chống thiên tai, lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn năm 2009 và xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ phòng, chống, cứu hộ, cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai, lụt, bão năm 2010 phù hợp với từng địa phương, từng ngành trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp, những việc làm tốt đồng thời làm rỏ nguyên nhân những hạn chế, yếu kém để có giải pháp khắc phục kịp thời ngay trước mùa mưa bão năm 2010.

2. Khẩn trương củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy PCLB & TKCN ở các cấp, các ngành theo hướng gọn, mạnh theo Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương, Ban Chỉ huy PCLB & TKCN các Bộ ngành và địa phương; Phân công trách nhiệm và địa bàn cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ huy để thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện việc phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch và các phương án đề ra.

3. Tiếp tục triển khai chương trình, kế hoạch hành động thực hiện chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của tỉnh tại Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 28/11/2008 và Kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp tỉnh Quảng Trị tại Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 11/3/2010 của UBND tỉnh. Xác định phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu, nước biển dâng là nhiệm vụ thường xuyên, là nội dung quan trọng phải được lồng ghép trong nội dung các đề án, dự án và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tất cả các ngành, lĩnh vực và địa phương.

4. Quán triệt phương châm “Chủ động phòng, tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, trong đó lấy phòng tránh là chính” trên cơ sở phát huy tốt, có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” hợp lý. Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể, chính quyền các địa phương rà soát lại phương án phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn thật cụ thể; phải có kế hoạch phối hợp chặt chẽ các lực lượng, chỉ đạo kịp thời đồng bộ để phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác Phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục để không ngừng nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng chống thiên tai cho mọi cấp, mọi ngành, mọi người dân. Khắc phục bệnh chủ quan và cách làm đại khái, thiếu sâu sát, thiếu cụ thể và kém hiệu quả dẫn đến hậu quả khôn lường.

5. Củng cố hệ thống dự báo, cảnh báo, mạng lưới thông tin liên lạc từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo thông tin 2 chiều luôn luôn thông suốt trong mọi tình huống và nắm thông tin báo cáo kịp thời theo quy định để xử lý có hiệu quả khi có các tình huống, thiên tai xảy ra. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban được quy định tại Quyết định số 103/QĐ-PCLBTW ngày 04/6/2009 của Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương về trực ban phòng, chống lụt, bão của Văn phòng Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương, Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB & TKCN các cấp, các ngành trong mùa lụt, bão.

6. Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh: Kiện toàn bộ máy Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2010; Kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010; Chỉ huy, chỉ đạo, điều hành, xử lý kịp thời, có hiệu quả với thiên tai, lụt, bão xảy ra.

7. UBND, Ban Chỉ huy PCLB & TKCN các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

7.1. Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của thiên tai, lụt, bão; Chủ động tổ chức việc phòng ngừa (Chằng, chống nhà cửa, xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn, dự trữ lương thực, thực phẩm, ...) trước khi thiên tai xảy ra nhằm kịp thời ứng phó có hiệu quả trong và sau thiên tai.

7.2. Phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý nhà nước về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn cho cấp xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị. Kiểm tra, rà soát, xác định cụ thể về số lượng, chủng loại phương tiện, vật tư phòng, chống lụt, bão và các trang bị, phương tiện thiết yếu phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn hiện có trên địa bàn; trên cơ sở đó có kế hoạch bổ sung nhằm đảm bảo đủ cơ số cần thiết để có thể huy động kịp thời khi có thiên tai, sự cố xảy ra. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chủ động huy động các nguồn lực của địa phương theo quy định để làm tốt công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra trên địa bàn.

7.3. Sắp xếp, bố trí dân cư tại chỗ cho vùng thường xuyên bị ngập lụt sâu; Chủ động di dời những hộ dân đang sống ở vùng nguy hiểm (Vùng ngập sâu, vùng ven sông, ven biển, vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, triều cường, sạt lở, sụt lún đất) đến nơi định cư mới, an toàn; Trường hợp chưa tổ chức tái định cư lâu dài cho người dân, các địa phương phải xây dựng phương án và cụ thể hoá việc tổ chức phòng tránh, sơ tán người và tài sản ở những vùng nguy hiểm đến vị trí an toàn tại chỗ hoặc khu tạm trú; thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến của thiên tai để chủ động cảnh báo, thông tin kịp thời đến các xã, phường, thôn, bản để người dân biết, chủ động đối phó; kiên quyết sơ tán dân đến nơi an toàn khi thời tiết nguy hiểm nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người.

7.4. Các huyện ven biển có phương án kiểm tra và kế hoạch chi tiết để chủ động trong việc nắm bắt và thông tin đối với các tàu thuyền ra khơi và trở về khi có bão và áp thấp nhiệt đới xảy ra nhất là tàu đánh bắt xa bờ, trung bờ để có biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền và ngư dân; xây dựng phương án cụ thể để đối phó với các tình huống bất lợi nhất khi có bão, lũ và triều cường cùng xảy ra, giúp nhân dân chủ động phòng, tránh để hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.

7.5. Các địa phương có hồ đập, đê điều thủy lợi phải phối hợp với cơ quan quản lý tổ chức kiểm tra, phát hiện các dấu hiệu hư hỏng để có kế hoạch sữa chữa xong trước mùa lụt, bão, đảm bảo an toàn công trình và đảm bảo an toàn cho các khu vực dân cư ở hạ lưu.

7.6. Các huyện, thị xã, thành phố phải có kế hoạch dự trữ lương thực (gạo, mỳ ăn liền, dầu thắp, …) và các nhu yếu phẩm khác để cứu trợ cho nhân dân khi cần thiết; Chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí khác theo quy định để phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định sản xuất và đời sống nhân dân đồng thời phải quan tâm, hỗ trợ, kiên quyết không được để người dân nào vùng thiên tai bị đói; Đối với nhân dân vùng thường xuyên bị ngập lụt, mỗi hộ phải dự trữ lương thực và các mặt hàng thiết yếu đủ dùng từ 10 - 15 ngày.

7.7 Các địa phương có điều kiện cần tổ chức tập huấn, diễn tập cho các lực lượng làm công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn; Chủ động xây dựng phương án huy động lực lượng, phương tiện trên địa bàn đối phó và khắc phục lụt, bão ở những nơi trọng điểm để rút kinh nghiệm ứng dụng rộng rãi các nơi khác.

8. Các Sở, ban ngành, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm:

8.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chỉ đạo toàn ngành phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình đê điều, hồ chứa thuộc chức năng quản lý của ngành, có kế hoạch gia cố, tu bổ xong trước mùa bão, lụt. Đối với các công trình thuỷ lợi đang thi công, chỉ đạo các đơn vị xây dựng tiến độ thi công vượt lũ nhằm đảm bảo an toàn trong mọi tình huống xẩy ra. Đối với các hồ chứa, ngành Nông nghiệp và PTNT cần xây dựng quy trình vận hành nhằm đảm bảo tốt 2 nhiệm vụ chính, đó là: An toàn công trình trong mọi tình huống và tích nước phục vụ sản xuất. Chủ động làm việc với Sở Công thương, Công ty Thuỷ điện Quảng Trị để báo cáo UBND tỉnh điều hành phòng lũ và điều tiết các hồ chứa thuỷ điện trên địa bàn tỉnh đúng quy định, đảm bảo an toàn công trình và dân cư hạ lưu.

- Chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án bảo vệ sản xuất, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản xong trước mùa mưa bão để hạn chế tổn thất do lụt, bão gây ra; có phương án chuẩn bị giống, cây con phục vụ nhân dân sau lụt bão; có kế hoạch chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm phát sinh do lụt, bão.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các huyện ven biển, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh tổ chức quản lý chặt chẽ số lượng tàu thuyền và ngư dân hoạt động trên biển, đặc biệt là khi có thiên tai xảy ra; Thực hiện đăng ký, đăng kiểm và chỉ đạo các địa phương tổ chức đăng ký, đăng kiểm tàu thuyền đánh bắt hải sản theo phân cấp; Ban hành quy định và lộ trình bắt buộc tàu thuyền đánh bắt hải sản phải trang bị máy thu phát trực canh; Đẩy nhanh tiến độ thi công các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền đã được bố trí vốn; Phổ biến kỹ thuật neo đậu tàu thuyền trong các khu tránh trú bão.

 8.2. Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh cần phối hợp với Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Trung Trung bộ, Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh để tăng thời lượng dự báo, cảnh báo sớm khả năng xuất hiện và diễn biến của các tình huống bất thường, phức tạp của thời tiết, khí hậu để phục vụ công tác chỉ đạo phòng, chống của UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh.

8.3. Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh là cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn trên biển: Có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT, Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh và các huyện ven biển lập phương án nắm bắt, theo dõi và thông tin hai chiều kịp thời các phương tiện đánh bắt trên biển; Lập phương án cứu hộ, cứu nạn các phương tiện trên biển khi có sự cố về người và phương tiện xảy ra; Báo cáo thường xuyên về Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh để nắm thông tin tham mưu cho UBND tỉnh về công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển.

8.4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sư đoàn 968, Hội Chử thập đỏ tỉnh, … xây dựng các phương án bố trí, chuẩn bị lực lượng, phương tiện cần thiết để sẵn sàng tham gia giúp đở dân sơ tán, ứng cứu và xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp về lũ, bão và công tác tìm kiếm cứu nạn để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

8.5. Công an tỉnh phối hợp với chính quyền các địa phương và các ngành liên quan có phương án đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn xã hội khi có thiên tai, lụt bão xảy ra; Huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng khác để tham gia cứu hộ, cứu nạn giúp nhân dân hạn chế tổn thất do lụt bão gây ra.

8.6. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo toàn ngành lập phương án, kế hoạch bố trí vật tư dự phòng ở những vùng trọng điểm trên các tuyến giao thông chính; Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để tham gia ứng cứu và xử lý kịp thời khi các công trình cầu, đường và các công trình giao thông khác bị hư hỏng, đảm bảo giao thông thông suốt trong mùa mưa bão, đặc biệt là các tuyến đường giao thông chính, quan trọng như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 9, Đường Hồ Chí Minh và an toàn đối với các tuyến đường khác trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo tiến độ thi công các công trình bảo đảm an toàn vượt lũ; Xây dựng các phương án phân luồng giao thông cho từng địa bàn cụ thể; Chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý, bảo đảm an toàn cho các phương tiện giao thông vận tải trên biển, trên sông khi có bão, lũ.

8.7. Sở Thông tin & Truyền thông chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành có phương án cụ thể, chi tiết đảm bảo cho mạng thông tin phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh luôn thông suốt trong mọi tình huống, đặc biệt là khi có thiên tai, lụt, bão đang xảy ra.

8.8. Sở Y tế có kế hoạch chỉ đạo toàn ngành chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện và thuốc y tế để cấp cứu khi thiên tai xảy ra và phòng chống dịch bệnh cho nhân dân, kịp thời dập tắt các ổ dịch bệnh, làm sạch môi trường, hướng dẫn nhân dân làm sạch nguồn nước sinh hoạt sau lụt, bão.

8.9. Sở Công thương có kế hoạch chỉ đạo các doanh nghiệp dự trữ và cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho các vùng sâu, vùng xa trước mùa lụt, bão, đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân khi thiên tai xảy ra.

Sở Công thương phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài nguyên & Môi trường, các Công ty Thuỷ điện trên địa bàn tỉnh, các địa phương có hồ chứa Thuỷ điện và các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng các quy trình vận hành hồ chứa và liên hồ chứa Thuỷ điện; Chỉ đạo tổ chức vận hành các hồ chứa Thuỷ điện theo quy trình đã được phê duyệt, đảm bảo tham gia điều tiết phòng lũ cho hạ lưu và an toàn công trình.

8.10. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các lực lượng khác (Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Hội chử thập đỏ tỉnh, thanh niên tình nguyện,...) triển khai tốt công tác cứu trợ cho nhân dân bằng các nguồn trợ cấp đột xuất khi có thiên tai, lụt, bão xảy ra.

8.11. Các cơ quan thông tin đại chúng cần theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thiên tai lụt, bão; tăng cường thời lượng thông tin về tình hình diễn biến thiên tai, các chủ trương, mệnh lệnh, chỉ thị chỉ đạo công tác Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Trung ương và địa phương.

8.12. Các Sở, cơ quan ban ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo làm tốt công tác phòng, chống lụt, bão của ngành, đơn vị mình. Ngoài ra, phải có kế hoạch, phương án sẳn sàng về lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư cần thiết để cùng phối hợp ứng cứu, cứu hộ khi có lệnh điều động của Trưởng ban Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh.

8.13. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh, tổ chức theo dõi và báo cáo tình hình diễn biến của lũ, bão và thiệt hại do lũ, bão gây ra về Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh, Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm PCLB Miền Trung - Tây Nguyên và các Bộ ngành liên quan để kịp phục vụ công tác chỉ đạo của tỉnh và Trung ương.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành, Đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện. Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị và báo cáo kết quả về UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:  
- Ban Chỉ đạo PCLB TW (b/c);
- UBQG Tìm kiếm cứu nạn (b/c);
- Trung tâm PCLB Miền trung và Tây Nguyên (b/c);
- T.vụ Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh(b/c);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- BCH PCLB & TKCN các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể;
- VP Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh;  
- Chủ tịch, các PCT;
-Thành viên BCH.PCLB&TKCN tỉnh;
- Chánh, PVP, các CV;
- Lưu: VT, NN.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010 tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.742

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179